Tải bản đầy đủ

đề tin 6 LT HK1 có đáp án 273

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC

(THI KIỂM TRA HỌC KÌ I)

THI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC – 10
Thời gian làm bài: 15 Phút

Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............

2 7 3

Mã đề 273

Câu 1: Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
B. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ
C. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
D. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra
Câu 2: Có mấy thao tác chính với chuột:

A. Năm
B. Ba
C. Bốn
D. Hai
Câu 3: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Câu A, B đúng
B. Câu A, B sai
C. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit
D. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1
Câu 4: Hãy sắp xếp các bước tạo thư mục mới theo thứ tự đúng
a.Nháy chuột phải vào vùng trống của ổ đĩa
b.Chọn folder
c. Chọn new
d. Gõ tên thư mục vào
e. Nhấn Enter
A. a, b, e, d, c
B. a, b, c, d, e
C. a, e, b, c, d
D. a, c, b, d, e
Câu 5: Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ được gọi là:
A. mật độ lưu trữ
B. thời gian truy cập
C. dung lượng nhớ
D. tốc độ truy cập
Câu 6: Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Ba
B. Hai
C. Một
D. Bốn
Câu 7: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:
A. bộ xử lí trung tâm
B. bộ điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
C. thiết bị tính toán trong máy tính
D. bộ nhớ trong của máy tính
Câu 8: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Thư mục con
B. Thư mục mẹ
C. Tất cả đều đúng
D. Tệp tin
Câu 9: Theo em, Windows XP là phần mềm:


A. Hệ thống
B. Chơi game
C. Ứng dụng
D. Gõ văn bản
Câu 10: Các dạng thông tin cơ bản là ?
A. Hình ảnh, âm thanh, số
B. Âm thanh, số, chữ
C. Âm thanh, văn bản, hình ảnh
D. Tất cả đều sai
------ HẾT ------

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×