Tải bản đầy đủ

đề tin 6 LT HK1 có đáp án 272

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC

THI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC – 10
Thời gian làm bài: 15 Phút

2 7 2

(THI KIỂM TRA HỌC KÌ I)

Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............

Mã đề 272

Câu 1: Hãy sắp xếp các bước tạo thư mục mới theo thứ tự đúng
a.Nháy chuột phải vào vùng trống của ổ đĩa
b.Chọn folder
c. Chọn new
d. Gõ tên thư mục vào
e. Nhấn Enter

A. a, b, c, d, e
B. a, b, e, d, c
C. a, c, b, d, e
D. a, e, b, c, d
Câu 2: Có mấy thao tác chính với chuột:
A. Bốn
B. Hai
C. Năm
D. Ba
Câu 3: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:
A. bộ nhớ trong của máy tính
B. thiết bị tính toán trong máy tính
C. bộ điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
D. bộ xử lí trung tâm
Câu 4: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Câu A, B đúng
B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit
C. Câu A, B sai
D. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1
Câu 5: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Thư mục con
B. Tất cả đều đúng
C. Thư mục mẹ
D. Tệp tin
Câu 6: Theo em, Windows XP là phần mềm:
A. Gõ văn bản
B. Hệ thống
C. Chơi game
D. Ứng dụng
Câu 7: Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra
B. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
Câu 8: Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Một
B. Bốn
C. Ba
D. Hai
Câu 9: Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ được gọi là:


A. tốc độ truy cập
B. dung lượng nhớ
C. thời gian truy cập
D. mật độ lưu trữ
Câu 10: Các dạng thông tin cơ bản là ?
A. Hình ảnh, âm thanh, số
B. Âm thanh, số, chữ
C. Tất cả đều sai
D. Âm thanh, văn bản, hình ảnh
------ HẾT ------

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×