Tải bản đầy đủ

Chuyên đề toán ý tưởng34 8 (2)

TỔ KHỐI 2
Ý TƯỞNG
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO MÔN TOÁN LỚP 2
BÀI: PHÉP CỘNG DẠNG 28 + 5
I. Quan điểm chung:
Toán lớp 2 chiếm phần nhiều về số học, có nhiều dạng toán cộng khác nhau khiến học
sinh lúng túng và dễ nhầm lẫn giữa các dạng này với dạng kia, giữa bảng cộng này với
bảng cộng kia,..Mặt khác ở lứa tuổi này, các em rất dễ nhớ nhưng cũng lại mau quên.Ở
lớp 2 học sinh bước đầu nắm được một số kiến thức cơ bản về cộng có nhớ trong phạm
vi 100. Hình thành và rèn luyện các kĩ năng giải một số dạng bài toán đơn giản về cộng
có nhớ, bước đầu biết diễn đạt bằng lời cách đặt tính, cách tính, cách giải bài toán có lời
văn. Qua đó giáo dục cho học sinh tính chính xác, tính khoa học.
Tuy nhiên, do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi trẻ thường quan tâm chú ý đến những
môn học, giờ học có đồ dùng trực quan sinh động, hấp dẫn có nhiều tranh ảnh, trò chơi.
Tưởng tượng của học sinh lớp 2 đã phát triển nhưng vẫn còn đơn giản, chưa bền vững.
Trong giai đoạn lớp 2 các em ghi nhớ máy móc phát triển khá tốt và chiếm ưu thế hơn
so với ghi nhớ có ý nghĩa.
Như vậy cần phát triển tư duy và trí tưởng tượng của các em bằng cách “biến” các
kiến thức “khô khan” thành những hình ảnh có cảm xúc, đặt ra câu hỏi mang tính gợi
mở, thu hút các em vào các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để quá trình nhận thức
phát triển.Từ những quan điểm trên, giáo viên cần tăng cường tổ chức các hoạt động

dạy học tích cực, vận dụng ứng dụng CNTT, tranh ảnh, ĐDDH để giúp HS khai thác
vốn kinh nghiệm đã có của học sinh để phát huy khả năng tự học để tìm tri thức mới.
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức 8 cộng với một số: 8 + 5.
* Nội dung thực hiện
HS thực hiện cá nhân: Mỗi hs chọn 1 phép tính và nêu kết quả của phép tính .
* Tính mới: HS được tự lựa chọn những gì mình thích. Hoạt động này sẽ kiểm tra được
những nội dung khác nhau và kiểm tra được nhiều học sinh một cách ngẫu nhiên.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách cộng 28 + 5
Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện phép tính ngang và tính dọc, hàng chục, hàng
đơn vị.
Nội dung thực hiện
- Học sinh nhẩm kết quả.
- Hs nêu được cách đặt tính, giúp hs khắc sâu kỹ năng đặt tính ngay hàng thẳng cột từ
đó nắm vững cách thực hiện được phép tính trừ theo hàng chục, hàng đơn vị. HS thực
hiện cá nhân và nêu được kết quả.
* Tính mới: HS tự thực hiện phép tính 28 + 5 và rút ra kiến thức mới.
Hoạt động 3: Luyện tập - thực hành
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức mới để thực hiện các bài tập.
Nội dung thực hiện
HS thực hiện các bài tập thông qua các trò chơi và làm việc theo nhóm 2.
Bài tập 1: Hình thức tổ chức.
Bài b: Hoạt động cá nhân, nhóm qua hình thức “ Điền kết quả vào thẻ bài tập, sau đó
đi tìm nhóm có kết qua giống mình”
*Tính mới: Học sinh được “chơi mà học, học mà chơi” qua cách lựa chọn kết quả đúng
cho phép tính của mình. Tạo sự hứng thú và sự tìm tòi của học sinh. HS được lựa chọn


kết qua đúng cho phép tính và rèn kĩ năng tính toán nhanh trong quá trình học tập của
mình.
Trên đây là ý tưởng về một số hình thức tổ chức dạy học tích cực của học sinh ở môn
Toán lớp 2 mong sự góp ý của BGH và các thầy cô.
MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH CỰC
1.Về phía giáo viên
- Giáo viên cần nắm rõ được phương pháp dạy học môn Toán, thống nhất được các
hình thức tổ chức dạy học cho học cho phù hợp với từng dạng bài tập.
- Giáo viên nắm được đặc điểm tình hình của lớp mình để từ đó soạn bài và thực hiện
dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng của môn Toán 2, tập trung vào kiến thức và
kĩ năng cơ bản. Hiểu được nội dung, câu hỏi nào phù hợp với học sinh theo từng đối
tượng.


- Giáo viên giao việc một cách cụ thể, rõ ràng.( Có thể chọn học sinh cùng trình độ
hoặc khác trình độ để làm việc với nhau tuỳ theo từng ý đồ và tính chất của bài tập )
- Giáo viên theo dõi để giúp đỡ những học sinh yếu và giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Khi chia nhóm phải đảm bảo phù hợp về số lượng. Sau khi học sinh hoàn thành bài
tập trong nhóm, cần có sự kiểm tra phản hồi kịp thời như nhận xét, góp ý kiến, chữa lỗi.
- Lựa chọn thủ thuật, phương pháp phù hợp với từng loại bài.
- Luôn hướng dẫn và ra nhiệm vụ một cách rõ ràng để học sinh hiểu rõ công việc phải
làm .
- Luôn khuyến khích học sinh mạnh dạn trao đổi ý kiến trong nhóm và phát biểu trước
lớp.
- Luôn quan sát, ghi nhận lại những lỗi phổ biến hoặc những điểm cần lưu ý để có thể
chỉ ra cho học sinh và giúp học sinh sửa chữa sau đó.
2.Về phía học sinh
Để hoạt động cặp, nhóm đạt hiệu quả cao trong hoạt động giao tiếp thì tạo thói quen,
tuân theo một số quy định cần thiết để có thể đảm bảo được yêu cầu của bài tập như:
- Cần nghe kỹ các yêu cầu của bài tập.
- Cần phải làm theo yêu cầu chỉ dẫn.
- Cần phải bắt đầu và dừng ngay khi có yêu cầu .
- Cần phải nhanh chóng chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác khi giáo viên
yêu cầu.
- Cần tự giác làm việc.


UBND HUYỆN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2017

CHUYÊN ĐỀ
Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào môn Toán lớp 2
BÀI: 28 + 5
MÔN TOÁN LỚP 2 ( Tuần 4, tiết 20)
ĐIỀU CHỈNH

MỤC TIÊU

CHUẨN BỊ
CÁC HOẠT
ĐỘNG DẠY
HỌC

GIÁO ÁN (Truyền thống)
Giúp HS:
- GV hướng dẫn hs thực hiện
phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
- Áp dụng phép cộng có nhớ
dạng 28 + 5 để giải các bài toán
liên quan.
- Yêu thích học Toán. Tính đúng
nhanh, chính xác.

GIÁO ÁN (Dạy và học tích cực)
Giúp HS:
- Hs tự tìm cách thực hiện phép cộng có
nhớ dạng 28 + 5.
- Áp dụng phép cộng có nhớ dạng 28 + 5 để
giải các bài toán liên quan.
- Yêu thích học Toán. Tính đúng nhanh,
chính xác.

- GV: Que tính, bảng gài.
- HS: Vở, bảng con, que tính.

GV: Giáo án ứng dụng CNTT. Bảng phụ,
hoa
HS: Vở, bảng con,SGK
Hoạt động 1: Cung cấp kiến thức 8 cộng
với một số: 8 + 5
Trò chơi: HS tự chọn 1 phép tính mà mình
thích để trả lời.
- Yêu cầu nhẩm nhanh kết quả của một vài
phép tính thuộc dạng 8 + 5
- 2 Hs đọc thuộc bảng cộng 8 cộng với một
số: 8 + 5
- HS lớp làm bảng con. 8 + 5 =
8+2+3=

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
- Yêu cầu nhẩm nhanh kết quả
của một vài phép tính thuộc
dạng 8 + 5
- Kiểm tra đọc thuộc lòng bảng
cộng 8 cộng với một số: 8 + 5.
- GV nhận xét

Hoạt động 2: Bài mới
Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay
chúng ta học bài 28 + 5
* Giới thiệu phép cộng 28 + 5
Bước 1: Nêu vấn đề
- Có 28 que tính, thêm 5 que
tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que
tính?
- Muốn biết có tất cả bao nhiêu
que tính ta làm tính gì?
- Viết lên bảng 28 + 5
Bước 2: Đi tìm kết quả dựa trên
que tính
- HS thao tác trên que tính.
- Em làm thế nào để tìm ra 33
que tính?
- 28 que tính thêm 5que, hỏi có

Hoạt động2: Tìm hiểu cách tính 28 + 5

Bước 1: Nêu vấn đề
- Có 28 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất
cả bao nhiêu que tính?
- Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính ta
làm tính gì?
- Viết lên bảng 28 + 5
Bước 2: Đi tìm kết quả
- HS suy nghĩ cá nhân
- Thảo luận nhóm đôi- nhóm lớn.
- Em làm thế nào để tìm ra 33 que tính?
( các nhóm trình bày)
- Vậy 28 + 5 bằng bao nhiêu?


bao nhiêu que?
- Vậy 28 + 5 bằng bao nhiêu?
- Viết lên bảng 28 + 5 = 33
Bước 3: Đặt tính và thực hiện
phép tính
- GV nêu cách đặt tính, cách
tính và sau đó cho 1 vài HS
nhắc lại.
- 2 HS nhắc lại hoàn chỉnh cách
tính.

Hoạt động 3: Luyện tập – thực
hành
Bài 1: Tính
- GV hướng dẫn HS làm 1 bài
mẫu sau đó làm bài trong SGK.
Không đổi sách sửa bài.
- HS nêu cách thực hiện phép
tính 1, 2 phép tính đã làm.
- GV nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn làm 1 bài mẫu
- Yêu cầu HS làm bài vào SGK.
Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS nêu tóm tắt
- Hỏi: Bài toán thuộc dạng toán
gì?
- HS trình bày bài giải vào vở.
- 1 HS làm bảng phụ. GV sửa
bài trên bảng phụ.
Bài 4:
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS vẽ vào SGK.
* Củng cố – dặn do
- Nhận xét tiết học.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị: 38 + 25

- Viết lên bảng 28 + 5 = 33
Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính
- Nhiều hs trình bày cách đặt tính.
28 - Viết 28 ở trên, viết 5 ở dưới, sao cho 5
+ 5 thẳng cột với 8, ghi dấu cộng và kẻ
ngang.
- Bắt đầu tính từ hàng nào?
- HS nêu GV ghi bảng.
28 - 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.
+5
33 - 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.
- 2 Hs nhắc lại hoàn chỉnh cách tính.
Hoạt động 3 : Luyện tâp – thực hành
Bài 1: Tính
- Hàng trên: GV hướng dẫn HS tự làm 1
phép tính bảng con ( 18 + 5).
a) 4 phép còn lại HS làm bài vào SGK. Đổi
sách sửa bài.
b) Mỗi em làm 1 phép tính, chọn kết quả
đúng để tìm về nhóm của mình (5 nhóm)
Bài 2: Hs làm bảng con
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu hs nêu rõ cách thực hiện.
- Lớp làm bài vào bảng phụ.
- GV hướng dẫn sửa bài
Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS nêu tóm tắt
- Hỏi: Bài toán thuộc dạng toán gì?
- HS trình bày bài giải vào vở.
- 1 HS làm bảng phụ. GV sửa bài trên bảng
phụ.
Bài 4:
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS vẽ vào SGK( HS nêu cách vẽ.
- GV sửa bài trên màn trình chiếu.
* Củng cố – dặn do
- Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và thực
hiện phép tính 28 + 5.( nếu còn thời gian)
- Nhận xét tiết học.
- Làm bài tập về nhà.
- Chuẩn bị: 38 + 25
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×