Tải bản đầy đủ

đề tin 6 LT HK1 có đáp án 271

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC

THI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC – 10
Thời gian làm bài: 15 Phút

2 7 1

(THI KIỂM TRA HỌC KÌ I)

Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............

Mã đề 271

Câu 1: Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ được gọi là:
A. tốc độ truy cập
B. thời gian truy cập
C. dung lượng nhớ
D. mật độ lưu trữ
Câu 2: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?

A. Thư mục con
B. Thư mục mẹ
C. Tất cả đều đúng
D. Tệp tin
Câu 3: Có mấy thao tác chính với chuột:
A. Bốn
B. Ba
C. Hai
D. Năm
Câu 4: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:
A. bộ xử lí trung tâm
B. bộ nhớ trong của máy tính
C. bộ điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
D. thiết bị tính toán trong máy tính
Câu 5: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Câu A, B sai
B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit
C. Câu A, B đúng
D. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1
Câu 6: Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
B. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra
D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
Câu 7: Các dạng thông tin cơ bản là ?
A. Âm thanh, số, chữ
B. Âm thanh, văn bản, hình ảnh
C. Tất cả đều sai
D. Hình ảnh, âm thanh, số
Câu 8: Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Bốn
B. Một
C. Hai
D. Ba
Câu 9: Hãy sắp xếp các bước tạo thư mục mới theo thứ tự đúng
a.Nháy chuột phải vào vùng trống của ổ đĩa
b.Chọn folder
c. Chọn new
d. Gõ tên thư mục vào
e. Nhấn Enter


A. a, b, e, d, c
B. a, b, c, d, e
C. a, e, b, c, d
D. a, c, b, d, e
Câu 10: Theo em, Windows XP là phần mềm:
A. Gõ văn bản
B. Hệ thống
C. Chơi game
D. Ứng dụng
------ HẾT ------

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×