Tải bản đầy đủ

đề tin 6 LT HK1 có đáp án 270

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC

THI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC – 10
Thời gian làm bài: 15 Phút

2 7 0

(THI KIỂM TRA HỌC KÌ I)

Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............

Mã đề 270

Câu 1: Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
B. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra
D. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
Câu 2: Có mấy thao tác chính với chuột:

A. Năm
B. Hai
C. Bốn
D. Ba
Câu 3: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Câu A, B sai
B. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1
C. Câu A, B đúng
D. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit
Câu 4: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Tất cả đều đúng
B. Thư mục mẹ
C. Thư mục con
D. Tệp tin
Câu 5: Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Một
B. Ba
C. Hai
D. Bốn
Câu 6: Hãy sắp xếp các bước tạo thư mục mới theo thứ tự đúng
a.Nháy chuột phải vào vùng trống của ổ đĩa
b.Chọn folder
c. Chọn new
d. Gõ tên thư mục vào
e. Nhấn Enter
A. a, e, b, c, d
B. a, b, c, d, e
C. a, b, e, d, c
D. a, c, b, d, e
Câu 7: Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ được gọi là:
A. mật độ lưu trữ
B. tốc độ truy cập
C. dung lượng nhớ
D. thời gian truy cập
Câu 8: Các dạng thông tin cơ bản là ?
A. Âm thanh, văn bản, hình ảnh
B. Hình ảnh, âm thanh, số
C. Âm thanh, số, chữ
D. Tất cả đều sai
Câu 9: Theo em, Windows XP là phần mềm:


A. Ứng dụng
B. Chơi game
C. Hệ thống
D. Gõ văn bản
Câu 10: CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:
A. bộ điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị
B. bộ xử lí trung tâm
C. bộ nhớ trong của máy tính
D. thiết bị tính toán trong máy tính
------ HẾT ------

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×