Tải bản đầy đủ

Hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về mối quan hệ giữa nói và làm

Hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về mối quan hệ giữa nói và làm.

Gợi ý:

1. Giải thích ý kiến:
- Nói và làm là hai hoạt động chủ yếu, quan trọng của con người. Nói là sự thể hiện thành lời những ý
nghĩ, tư tưởng của con người. Làm là sự thực hiện, cụ thể hoá bằng hành động những ý nghĩ, tư tưởng
của con người.
- Trong cuộc sống, quan hệ giữa nói và làm diễn ra theo nhiều chiều hướng khác nhau.
2. Bàn bạc, mở rộng:
- Nói và làm theo quan hệ đồng thuận: nói đi đôi với làm; tư tưởng được cụ thể hoá bằng hành
động… Nhờ đó, lời nói có sức thuyết phục đối với mọi người. Người thực hiện được những điều đã nói
là người có nhân cách, luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. (liên hệ thực tế)
- Nói và làm theo quan hệ tương phản: nói khác làm; nói mà không làm; nói nhiều làm ít… dẫn tới
sự mất niềm tin, thất vọng của mọi người. Đó là loại người thiếu nhân cách, không nhận được sự tôn
trọng của mọi người. (liên hệ thực tế)
- Quan hệ lợi dụng: dùng lời nói để biện minh cho hành vi xấu xa, tội lỗi; xúi dục người khác làm
điều sai trái… làm cho sự thật bị xuyên tạc, cái ác, sự dối trá được dung túng, đánh lừa mọi người, gây
tác hại lớn cho đời sống xã hội.
3. Bài học nhận thức và hành động
- Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, phải luôn thực hiện nói đi đôi với làm.

- Không ngừng học hỏi, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh để có đức tính trung thực trong lời nói và việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×