Tải bản đầy đủ

Dai hoi doan thanh nien

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội
Kính thưa các đồng chí đại biểu
Thưa Đại hội
Đại hội lần thứ XIII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường diễn ra đúng vào dịp
tuổi trẻ cả nước tự hào phấn khởi kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập tổ chức chính trị
của mình, tuổi trẻ Đà Nẵng cùng với nhân dân thành phố đang có nhiều hoạt động
thiết thực kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/197529/3/2012). Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường là sự kiện chính trị quan
trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ phường nhà. Đây là dịp để các cấp bộ Đoàn và
toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên tự nhìn nhận đánh giá đúng thực chất các
hoạt động của mình trong suốt một nhiệm kỳ, qua đó rút ra những bài học kinh
nghiệm qúy báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực nhiệm kỳ
đến. Đây cũng là dịp để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính
trị-xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên của phường nhìn nhận đánh giá lại trách nhiệm
của mình đối với tuổi trẻ phường nhà.
Tôi rất vui mừng được thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ phường phát biểu
tại Đại hội, được trao đổi, được bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng,
chính quyền, Mặt trận đối với cán bộ, đoàn viên - những người Cộng sản trẻ tuổi
của phường. Lời đầu tiên, thay mặt Đảng uỷ, UBND, UBMTQ phường tôi xin gửi
đến các vị khách mời và 78 đoàn viên ưu tú, đại diện cho 127 đoàn viên TNCS Hồ
Chí Minh của phường về dự Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt nhất, chúc tất cả các
đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa Đại hội,
Với trách nhiệm của mình, trong quá trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
phường chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường luôn theo
dõi chỉ đạo sâu sát và phân công đồng chí Lê Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực
Đảng uỷ, người có nhiều kinh nghiệm về công tác Đoàn và trưởng thành từ cán bộ
Đoàn, trực tiếp theo dõi, tham gia cùng với Ban Thường vụ Đoàn phường hoàn
chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị và các nội dung, chương trình phục vụ Đại hội.
Ban Thường vụ Đảng uỷ phường cũng đã thống nhất cao với Ban Thường vụ Quận
đoàn về Đề án nhân sự BCH Đoàn phường khoá XIII do BCH Đoàn phường khoá
XII chuẩn bị, đặc biệt thống nhất chủ trương Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đoàn
phường. Đây là một sự đổi mới trong bầu cử, nhằm phát huy dân chủ rộng rãi trong
Đại hội, đánh giá sự tín nhiệm của đoàn viên đối với thủ lĩnh của mình.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Dương Thanh Phong, thay mặt Đoàn
chủ tịch trình bày trước Đại hội đã đánh giá khá sát đúng tình hình thực tế về công
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt với tinh
thần nhìn thẳng vào sự thật, BCH Đoàn khoá XII đã nêu lên những tồn tại, hạn chế,


yếu kém trong công tác tổ chức và chất lượng phong trào Đoàn. Trên cơ sở đó, đã
xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn trong nhiệm kỳ 20122017. Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất cao với nội dung Báo cáo chính
trị.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa Đại hội,
Mặc dù còn có những hạn chế, yếu kém do những nguyên khách quan và
chủ quan, nhưng có thể khẳng định các hoạt động của tuổi trẻ phường nhà trong
nhiệm kỳ vừa qua chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là
trong vài năm trở lại đây. Nội dung các cuộc vận động, các phong trào hành động
cách mạng của tuổi trẻ như cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”,
phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành” được Ban Chấp hành Đoàn phường cụ
thể hoá bằng những việc làm thiết thực và tổ chức hiện có hiệu quả, thu hút đông
đảo lực lượng trẻ tham gia. Các cuộc vận động, các phong trào trên và các hoạt
động xã hội như hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, làm công tác dân vận vừa có
tác dụng giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, trách nhiệm đối
với xã hội của tuổi trẻ, vừa thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên,
vừa góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa nâng
cao vai trò vị trí của Đoàn và đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Thông qua các cuộc vận động, các phong trào, các hoạt động thực tiễn, tổ
chức Đoàn được củng cố và phát triển; công tác vận động tập hợp thanh niên có


những chuyển biến tích cực; việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được
chú trọng hơn; đội ngũ cán bộ đoàn trưởng thành cả về trình độ nhận thức, trình độ
chuyên môn và năng lực thực tiễn; số đoàn viên ưu tú xuất hiện ngày càng nhiều và
trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 29 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của
Đảng.
Cùng với sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên,
trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành,
đoàn thể từ phường đến khu dân cư, cơ quan, trường học đã quan tâm theo dõi,
lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
phường tổ chức các hoạt động, nhất là từ khi có Nghị quyết số 25 của BCH TW
khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ
đẩy mạnh CNH,HĐH”
Thành tích và sự tiến bộ của tuổi trẻ phường nhà là rất đáng tự hào, cần phải
tiếp tục phát huy hơn nữa. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, tôi nhiệt liệt biểu
dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc về công tác Đoàn và phong trào
thanh, thiếu nhi, về sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên
và các cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.
Nhân Đại hội này, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường xin gửi lời cảm ơn về sự
quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Ban Thường vụ


Quận đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào
thanh, thiếu nhi phường Thanh Khê Đông trong những năm qua. Sự có mặt của các
đồng chí lãnh đạo Thành đoàn, Quận đoàn tại Đại hội hôm nay càng chứng tỏ sự
quan tâm của Đoàn cấp trên đối với Đoàn phường.
Thưa Đại hội,
Bên cạnh những thành tích, ưu điểm và tiến bộ, chúng ta cần nghiêm túc
nhìn nhận những khuyết điểm, nhược điểm và hạn chế lớn hiện nay. Đó là: Việc
giáo dục lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thanh niên chưa được các cấp ủy
Đảng và tổ chức Đoàn quan tâm thường xuyên, chưa mang tính thuyết phục. Một
vài cấp uỷ chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo đối với Đoàn thanh
niên. Cách nhìn nhận, đánh giá thanh niên của một số ít cán bộ, đảng viên chưa
thật khách quan, nặng về chỉ trích, phê phán, thiếu sự đồng cảm, chia sẻ với thanh
niên. Ban Chấp hành Đoàn phường chưa có nhiều biện pháp và hình thức phong
phú, linh hoạt để vận động tập hợp thanh niên, nội dung sinh hoạt còn khô cứng,
nghèo nàn, thiếu hấp dẫn. Phong trào thanh niên phát triển không đều, nhất là ở các
khu dân cư. Một số chi đoàn khu dân cư có số lượng đoàn viên quá ít nên khó hoạt
động (có chi đoàn chỉ có 4 đoàn viên - ít hơn đảng viên của Chi bộ). Chất lượng
đoàn viên, thanh niên chưa cao và chưa đồng đều. Một bộ phận thanh niên
chưa chịu học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên, còn bị chi phối bởi cuộc sống hưởng
thụ, đua đòi, sống buông thả, thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội và với cả chính
bản thân mình, thậm chí sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Trong khi đó,
các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, tìm mọi cách để tha hoá thanh niên, cố làm
cho thế hệ thanh niên ngày nay phai nhạt lý tưởng cộng sản, quên đi quá khứ hào
hùng của lớp cha anh, quên đi tinh thần tự tôn, tự cường của dân tộc. Nghị quyết
Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải
trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi
dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ
hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và
xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự
nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...”. Đây là vấn
đề mà các cấp uỷ Đảng, tổ chức Đoàn và toàn xã hội cần phải hết sức quan tâm,
đặc biệt quan tâm.
Thưa Đại hội,
Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến, tôi xin trao đổi một số vấn đề
xoay quanh chủ đề của Đại hội, đề nghị Đại hội quan tâm và BCH nhiệm kỳ mới
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chủ đề Đại hội của chúng ta
là: “Đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng
phường Thanh Khê Đông ngày càng văn minh, giàu đẹp”. Đây là mục tiêu lớn,


xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2012-2017 của Đoàn phường, tất cả mọi hoạt động của
Đoàn phường đều phải bám vào mục tiêu này và phấn đấu thực hiện bằng được
mục tiêu này.
- Vấn đề thứ nhất: Đổi mới phương thức tập hợp thanh niên: Nghị quyết
số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa” khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân của đất nước,
tương lai của dân tộc, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH, HĐH đất
nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm
trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo,
phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và
phát triển vững bền của đất nước”. Như vậy tăng cường đoàn kết tập hợp thanh
niên vào tổ chức Đoàn, Hội trong thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của các cấp uỷ Đảng, của Đoàn Thanh niên và Hội liên hiệp Thanh niên.
Hiện nay, lực lượng thanh niên trên địa bàn phường khá đông nhưng chỉ có
127 đoàn viên và 258 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên. Vậy phai làm gig và làm
như thế nào để tập hợp số thanh niên còn lại tham gia vào tổ chức Hội, bổ sung
nguồn lực cho Đoàn.
Trước hết, tôi đề nghị Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên phường
khảo sát, nắm chắc số lượng thanh niên còn ở ngoài tổ chức Đoàn, Hội, đồng thời
phân loại đối tượng theo trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, nhận
thức và ý thức xã hội. Trên cơ sở đó, có phương thức vận động, tập hợp một cách
thích hợp theo hướng đa dạng hóa các loại hình tổ chức và hình thức tập hợp, có
nội dung và phương thức vận động, tổ chức hoạt động phù hợp với từng loại đối
tượng thanh niên khác nhau; tập trung đưa các hoạt động của Đoàn về khu dân cư,
nhân rộng và nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của tuổi
trẻ, các cuộc vận động như cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã
hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính
đáng”, tạo những điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, giáo dục, rèn
luyện, trưởng thành, cống hiến; đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh
niên, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng về học tập, về việc làm của thanh niên, nhất
là số đoàn viên thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tổ
chức tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, ngoài mục đích
chính trị, xã hội còn là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, Hội. Để thực
hiện được vấn đề này cần phải có sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ của
chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự quan tâm của toàn xã hội. Đặc biệt, đội
ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp phải thật sự chủ động, năng động, nhạy bén, sáng
tạo, “hiểu thanh niên và nói cho thanh niên hiểu”, nói đi đôi với làm, biết khơi dậy
và phát huy tính xung kích tình nguyện sẵn có trong thanh niên. Tổ chức Đoàn,


Hội phải thường xuyên rút kinh nghiệm về phương thức và kỹ năng vận động, tập
hợp thanh niên cũng như tổ chức các hoạt động phong trào, để không ngừng đổi
mới, luôn có sự đổi mới trong công tác thanh niên.
- Vấn đề thứ hai: Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và phong trào thanh,
thiếu nhi: Muốn nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, trước hết phải nâng cao chất
lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị và tính tiên phong gương mẫu. Để
thực hiện tốt vấn đề này, cùng với sự bồi dưỡng, giáo dục của tổ chức Đảng, tổ
chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên phải không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức
cách mạng, nâng cao nhận thức lý luận, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng,
xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, nâng cao lòng yêu nước, yêu nhân
dân, yêu chủ nghĩa xã hội; xác định trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp
cách mạng do Đảng lãnh đạo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tính xung kích
của tuổi trẻ. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải tạo dựng và thể hiện hình ảnh của mình
trước các tầng lớp thanh niên. Trên cơ sở nâng cao chất lượng đoàn viên, tổ chức
Đoàn phải không ngừng củng cố tổ chức của mình, chú trọng công tác cán bộ và
công tác phát triển đoàn viên mới có chất lượng. Phát huy ưu thế và vai trò nòng
cốt của các chi đoàn cơ quan, trường học, đồng thời tập trung kiện toàn, củng cố,
xây dựng chi đoàn khu dân cư. Bồi dưỡng, giúp đỡ, chủ động giới thiệu cho Đảng
những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực
lượng đoàn viên, bổ sung cho Đảng lực lượng đảng viên trẻ (hiện nay tỷ lệ đảng
trong độ tuổi đoàn còn thấp). Xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn liền với xây dựng
Tổ chức Hội LHTN. Đoàn vững thì Hội mạnh. Hội mạnh thì Đoàn mới vững. Tổ
chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh thì nhất định công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi sẽ mạnh, chất lượng và hiệu quả sẽ cao.
- Vấn đề thứ ba: Năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng phường Thanh
Khê Đông ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xây dựng phường Thanh Khê Đông
ngày càng văn minh, giàu đẹp là mục tiêu mà cả hệ thống chính trị và toàn thể cán
bộ, nhân dân phường đã, đang và sẽ phấn đấu thực hiện. Tuổỉ trẻ phường nhà làm
gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
Trước hết, Đoàn cần gắn các cuộc vận động, các phong trào do Đoàn cấp
trên phát động, các chương trình công tác, các hoạt động của mình với các nhiệm
vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
ổn định chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng và
an ninh. Đoàn phải tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các
phong trào cách mạng trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực khó khăn, bức xúc
cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây
dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã
hội, vv...Để thực hiện tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, cán bộ Đoàn các cấp
phải năng động, sáng tạo trong công tác vận động và tổ chức thực hiện; đoàn viên
thanh niên phải thể hiện rõ vai trò “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh


niên”. (Đoàn cần chủ động, mạnh dạn đăng ký với cấp uỷ, chính quyền đảm nhận
những việc khó làm như lập lại tự vỉa hè ở một số tuyến đường chính hay xây dựng
khu dân cư môi trường, vv...)
Tôi đề nghị, sau Đại hội này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn phường
xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đặc biệt chú trọng
hai chương trình lớn, đó là “Đổi mới phương thức vận động, tập hợp thanh niên”
và chương trình “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi”, để thực hiện mục tiêu lớn và xuyên suốt cả nhiệm kỳ như chủ đề mà Đại hội
đã lựa chọn.
Thưa Đại hội,
Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đó là, 78 đại biểu thay mặt cho 127
đoàn viên thanh niên của phường đi dự Đại hội hãy lựa chọn những đoàn viên tiêu
biểu nhất, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của
đoàn viên, bầu vào BCH và bầu Bí thư Đoàn phường nhiệm kỳ 2012-2017 để lãnh
đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra. Đề nghị các đại biểu phát
huy dân chủ, trí tuệ bầu đủ số lượng 15 đồng chí vào BCH để đảm bảo cơ cấu, đảm
bảo tính kế thừa và phát triển. Trong số những đồng chí trúng cử vào BCH, các đại
biểu lựa chọn giới thiệu và bầu một đồng chí tiêu biểu nhất về phẩm chất đạo đức,
trình độ, năng lực và uy tín giữ chức Bí thư Đoàn phường. Cũng tại Đại hội này,
các đồng chí đại biểu lựa chọn bầu Đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ phường nhà
đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chó Minh quận Thanh Khê lần thứ IX.
Kết quả bầu BCH, bầu trực tiếp Bí thứ Đoàn phường và bầu Đoàn đại biểu
đi dự Đại hội Đoàn cấp trên là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị
của mỗi đại biểu dự Đại hội đối với tổ chức Đoàn.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa Đại hội,
Đảng ta luôn xác định, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng Đảng
trước một bước. Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho
đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng,
chính quyền, Mặt trận, Hội Cựu Chiến binh phường và các hội đoàn thể quan tâm
hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường, tin tưởng ở
thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh
niên hăng hái và tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa
phương.
Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tuổi trẻ phường nhà, với trách nhiệm và tình
cảm đối với tuổi trẻ, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường tin tưởng chắc chắn rằng
trong nhiệm kỳ 2012-2017 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của
phường sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được những kết quả,
thành tích cao hơn.


Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và
thành đạt. Chúc Đại hội thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×