Tải bản đầy đủ

PLC TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

CƠ BẢN VỀ TÍN HIỆU
VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
I.
II.

Tín hiệu
Xử lý dữ liệu

02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

1


I. TÍN HIỆU.
A.

B.Khái niệm về tín hiệu.
Tín hiệu là biểu diễn vật lý của thông tin mà nó truyền
từ nơi phát(nguồn) tới nơi nhận(thu)
Các dạng tín hiệu quan tâm.
Dòng điện-điện áp trong các mạch điện – điện tử.
Sóng điện từ được bức xạ trong các hệ thông tin vô
tuyến.
Nhiễu trong các hệ thống điện tử thông tin.

Khái niệm về nhiễu (Noise)
Nhiễu là tín hiệu không mong muốn, tác động lên tín
hiệu mà ta quan tâm.
Lưu ý: Bản thân nhiễu cũng là dạng tín hiệu – tín hiệu
nhiễu
02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

2


C. Phân loại tín hiệu.
Dựa vào đặc tính của tín hiệu người ta phân loại
theo các dạng sau.
1. Tín hiệu vật lý và tín hiệu mô hình toán học.
2. Tín hiệu xác định hay tín hiệu ngẫu nhiên.
3. Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất.
4. Phân loại dựa vào dạng tín hiệu.
5. Phân loại dựa vào bề rộng phổ.
6.Phân loại dựa vào chiều tín hiệu.
7. Phân loại theo tính nhân quả.
8. Phân loại theo tính tuần hoàn.
02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

3

Phân loại dựa vào dạng tín hiệu.

A. Tín hiệu tương tự.
Tín hiệu rời rạc.

B.

C. Tín hiệu lượng tử.
D. Tín hiệu số.

02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

4


II. Xử lý dữ liệu.
1. Khái niệm về bit- Byte.bit - viết tắt của binary digit, là đơn vị
nhỏ nhất dùng để biểu diễn thông tin trong
máy tính. Mỗi bit là một chữ số nhị phân 0
hoặc 1 thể hiện một trong hai trạng thái tắt
hoặc mở tương ứng của cổng luận lí trong
mạch điện tử. Ký hiệu là: b

 Byte -dùng để mô tả một dãy số bit cố
định, do Werner Buchholz đưa ra trong
thời gian đầu thiết kế hệ thống IBM
7030. Một byte có 8 bit, biểu thị được
256 giá trị khác nhau (2^8 = 256) đủ để
lưu trữ một số nguyên không dấu từ 0
đến 255 hoặc số có dấu từ -128 đến
127. Ký hiệu là: B
02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

5


2. Cách chuyển đổi số hệ thập phân sang hệ nhị phân.
Ví dụ: Đổi số 156 sang hệ nhị nhân.
Cách 1: Chia số thập phân cho 2

02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

6


Cách 2: Lập bảng giá trị.

02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

7


3. Cách chuyển đổi số hệ nhị phân sang hệ thập phân.
Ví dụ: Đổi số nhị phân 1000111 sang hệ thập phân.


Bây giờ chúng ta chuyển số 1000111về số thập phân. Ta thấy
số 1000111 có tổng cộng 7 kí tự,chúng ta sẽ đánh số 7 kí tự
này từ phải sang trái và bắt đầu từ 0 như sau:
Số nhị phân

1

0

0

0

1

1

1

Số thứ tự

6

5

4

3

2

1

0

Số thập phân kết quả sẽ là tổng các tích của kí tự nhị phân x 2
lũy thừa vị trí.
Tức là:

1x2ʌ6+ 0x2ʌ5+ 0x2ʌ4+ 0x2ʌ3+ 1x2ʌ2 + 1x2ʌ1 +
1x2ʌ0 = 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 71
02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

8


4. Cách cộng số nhị phân.
 Để

cộng hai số nhị phân, chúng ta cần nhớ các nguyên tắc
sau:
0+0=0
1+0=1
0+1=1
1 + 1 = 10 (nhớ 1 để cộng vào hàng trước nó, tương tự như
phép cộng số thập phân)
 Bây

giờ ta tiến hành cộng hai số 1000111 (số 71 trong hệ
thập phân) và số 11110 (số 30 trong hệthập phân).

02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

9


5. Cách chuyển đổi giữ các hệ cơ số.
Bảng chuyển đổi hệ cơ số thập phân – nhị phân – bát phân – thập lục phân cơ bản

02 Oct 2017, ENG - PLC Training Team

10


INTERNAL MITSUBISHI PLC TRAINING - LIXIL VIET NAM

TỔNG QUAN PLC


Cấu trúc PLCHoạt động của PLCCác thành phầnPLC SiemensPLC Allen BradleyPLC Mitsubishi

1
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


CẤU TRÚC PLC


PLC là gì?
Programable Logic Controller
Thiết bị điều khiển logic lập trình được
Thiết bị điều khiển theo chương trình người dùng

2
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


HOẠT ĐỘNG PLC


PLC làm việc thế nào ???

Tự kiểm tra
Đọc giá trị từ Inputs
Thực hiện chương trình
Xuất kết quả đến Outputs
24 VDC

Sensors
Power
Supply

Program
Memory

Processor

Input modules
Output modules

Actuators

GND

3

02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


CÁC THÀNH PHẦN PLCBộ xử lý trung tâm – CPU
Các module I/O
Giá đỡ - Chassis hoặc Backplane
Bộ nguồn – Power Supply
Phần mềm lập trình

4
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


MẠCH NGÕ VÀO/ RA


Mạch Input: 3 loại

Sink dòng, Source dòng, Sink/Source kết hợp

5
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


MẠCH NGÕ VÀO/ RA


Giao tiếp Input và Sensors:
2 loại Sensor: PNP và NPN

6
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


MẠCH NGÕ VÀO/ RA


Mạch Output: 3 loại

Transistor (Sink hoặc Source dòng), Triac và Relay

7
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


MẠCH NGÕ VÀO/ RA


Giao tiếp Transistor Ouput và Actuators

8
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


MẠCH NGÕ VÀO/ RA


Giao tiếp Relay Ouput và Actuators

9
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM


CPU gồm 3 phần:

10
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


GIÁ ĐỠ


Onboard, Chassis hoặc Backplane:

11
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


NGUỒN PLC


Power Supply:
Nguồn tích hợp với CPU
Module Nguồn đặt vào Slot trên Chassis
Module Nguồn đặt bên ngoài

12
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


PHÂN LOẠI PLC
Chia làm 5 loại.
Theo số lượng ngõ vào/ra và theo dung lượng bộ nhớ

13
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


CẤU TRÚC BỘ NHỚ
Lưu trữ dữ liệu và chương trình điều khiển
Phân chia làm nhiều vùng khác nhau

14
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


GIAO TIẾP PLC


Bộ nhớ I/O PLC:

15
02 Oct 2017, ENG- PLC Training Team


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×