Tải bản đầy đủ

Nguyễn thị hương k 40 601 046

Họ và tên:Nguyễn Thị Hương
MSSV: K40.601.046
Ca 1, sáng thứ 5

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
CHÍ PHÈO
(Tiết 1)
Nam Cao
A.

Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức

- Nêu lên được hoàn cảnh xã hội phong kiến lúc bấy giờ đã đẩy người
dân lao động đến mức đường cùng, bị tha hóa .
- Cảm nhận được tấm lòng đôn hậu, tình cảm xót thương và trân trọng
của Nam Cao đối với những người nghèo khổ bị áp bức, khinh miệt trong
xã hội cũ.
- Hiểu và phân tích được các nhân vật, đặc biệt là nhân vật điển hình (Chí

Phèo), qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác
phẩm.
- Chỉ ra và đánh giá được những nét đặc sắc trong bút pháp nghệ thuật
của Nam Cao qua truyện ngắn.
- So sánh được hình tượng nhân vật Chí Phèo với một số nhân vật khác
trong cùng sáng tác của Nam Cao với các nhà văn khác.
2. Kĩ năng
-Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn
-Kĩ năng tóm tắt cốt truyện, nhận biết và đánh giá được các chi tiết quan
trọng trong văn bản truyện ngắn


-Kĩ năng miêu tả ngoại hình, tính cách nhân vật trong truyện ngắn
-Kĩ năng phân tích tâm trạng nhân vật, từ đó thấu hiểu tâm trạng con
người trong giao tiếp.
-Kĩ năng dự đoán
-Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả và trình bày trước tập thể
3. Thái độ
- Nhận thức được những điều bất công, tàn bạo của một xã hội ngột ngạt,
phi nhân đạo đã bóp nghẹt sự sống, tàn phá tâm hồn, nhân tính của những
con người vốn hiền lành, lương thiện.
- Đồng cảm, thương xót cho những số phận bi thảm, bi đát của người
nông dân lao động lương thiện bị đầy vào con đường tha hóa, lưu manh
hóa.
-Trân trọng và sẻ chia với những ước mơ, khao khát chính đáng dù nhỏ
nhoi, giản dị của những người lao động nghèo khổ trong xã hội cũ.
- Bồi dưỡng cho học sinh ý thức tự hoàn thiện bản thân, khát vọng vươn
tới chân- thiện- mĩ; sống nhân ái, yêu thương con người.
4. Các năng lực cần hình thành
- Năng lực chung:
+ Năng lực hợp tác, thảo luận,làm việc nhóm và chơi trò chơi.
+Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ
+Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực đặc thù của hoạt động đọc - hiểu:
+ Năng lực đọc hiểu văn bản truyện ngắn
+Năng lực tự khám phá và sáng tạo
+Năng lực tự nhận thức và khái quát hóa.
B. Phương pháp, phương tiện dạy học* Phương pháp-biện pháp:
Phương pháp chủ đạo:
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp gợi mở - nêu vấn đề
Phương pháp hỗ trợ:
- Phương pháp trò chơi
-Biện pháp sử dụng phiếu học tập
* Phương tiện:Hình ảnh,Phiếu học tập, Hình minh họa, Nhạc, clip,bảng,
phấn,miccro,máy chiếu,...
C. Chuẩn bị của GV và HS
1. Chuẩn bị của GV:
- Sách giáo khoa Ngữ văn 11, cơ bản, tập 1.
- Sách giáo viên Ngữ văn 11, cơ bản, tập 1.
- Giáo án giảng dạy, phiếu học tập, hình ảnh, nhạc, clip,..
- Chuẩn kĩ năng kiến thức.
2. Chuẩn bị của HS:
- Đọc văn bản và hoàn thành các “Phiếu soạn bài” mà GV đã phát trước
đó: Phiếu học tập số 1 và số 2.
-Chia nhóm và tự phân vai tập kịch trước ở nhà theo yêu cầu của GV
D. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp và kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của HS: (1p)
3. Giới thiệu bài mới: (2p)
Chúng ta đã được biết đến tác giả Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc,
sau khi học xong tác phẩm thì điều gì ấn tượng đối với em nhất?-Tình
thương con và nỗi khốn khổ vì đói...
Gv dẫn dắt về tình thương con và nỗi khổ của Lão Hạc->dẫn ý kiến của
Nguyễn Tuân: “kể từ khi Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra từ trang sách của
Nam Cao người ta mới thấu hiểu một cách đầy đủ về nỗi thống khổ của
người nông dân trong xã hội cũ”.Tại sao lại nói như vậy?Chúng ta hãy
cùng đi vào tìm hiểu tác phẩm Chí Phèo.


4. Dạy bài mới
Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1: Kích hoạt kiến thức nền (10p)Phương pháp:Phương pháp đàm thoại-phát vấn, phương pháp
thảo luận nhóm, sử dụng phiếu học tập,..
Hoạt động của GV
- GV chiếu cho HS xem chân dung Nam Cao và hình ảnh


bìa một số tác phẩm của tác giả(Ngữ liệu 1) và đặt câu
hỏi:
1, Em hãy kể tên một vài truyện ngắn mà em đã học, biết
của tác giả Nam Cao?Những tác phẩm đó viết về chủ đề
gì?
-Em có ấn tượng tác phẩm nào nhất?Vì sao?
- GV cho HS xem hình ảnh Chí Phèo và nghe một đoạn
nhạc bài “Chí Phèo”(Ngữ liệu 2) và đặt câu hỏi:
1. Hình ảnh và đoạn nhạc vừa nghe gợi cho em cảm xúc
gì? Từ đoạn nhạc hãy nêu tên nhân vật được nói đến
2.

(cũng là nhân vật trong hình)?
Em hãy nêu cảm nhận ban đầu của em khi nhìn thấy
hình ảnh nhân vật này?Hình ảnh này có gợi cho em

3.

liên tưởng đến ai hay không?
Em đã bao giờ một người có những điểm tương đồng
với nhân vật đó hay chưa?Hãy cho biết suy nghĩ của

em về những người như vậy?
-Gv yêu cầu HS chú ý nhan đề kết hợp với việc đã làm “Phiếu
soạn bài” ở nhà(Phiếu học tập số 1 và số 2), (Ngữ liệu 3) để
hướng dẫn HS tìm hiểu đề tài, nhan đề và tóm tắt tác phẩm của
truyện và hỏi thêm qua các câu hỏi gợi mở khác như:
1,Theo em, nhan đề tác phẩm được đổi tên mấy lần?Hãy kể tên
các lần đó?
2, Em thích nhan đề nào hơn?Vì sao?
3, Em có thể cho cô biết, chi tiết nào trong tác phẩm gây ấn

Nội dung cần đạt
I.Tìm hiểu chung
1.Tác giả(đã tìm hiểu tiết trước)
2.Tác phẩm
a.Thể loại:truyện ngắn
b.Xuât xứ:
-In thành sách lần đầu năm
1941,NXB Hà Nội.
c. Đề tài và nhan đề:
- Đề tài: số phận người nông dân
nghèo trước Cách mạng tháng
Tám
- Nhan đề:“Chí Phèo” lúc đầu có
tên là “Cái lò gạch cũ”, sau này
tác giả tự sửa lại là “Chí Phèo”
được in trong tập Luống Cày
d.Tóm tắt tác phẩm
e.Bố cục: 3 phần
- Phần 1: Từ đầu…không ai biết:
Nhân vật Chí Phèo xuất hiện
cùng với tiếng chửi.
- Phần 2: Tiếp theo… “mau lên”:
Chí bị cướp mất tính người
.- Phần 3: Còn lại: Sự thức tỉnh
về ý thức và bi kịch của cuộc đời
Chí Phèo.


tượng nhất cho em không?Lí giải?
4,Có những câu hỏi nào mà em hi vọng sẽ có câu trả lời trong
tác phẩm này?
GV thuyết giảng thêm về nhan đề của tác phẩm: “Chí Phèo”
lúc đầu có tên là “Cái lò gạch cũ”, sau đó nhà xuất bản Đời
Mới đổi lại thành “Đôi lứa xứng đôi” (1941), sau này tác giả tự
sửa lại là “Chí Phèo”. Được in trong tập Luống Cày.
-Gv hướng dẫn HS chia bố cục văn bản bằng hệ thống các câu
II.Đọc-hiểu văn bản
hỏi gợi mở:
1.Sự xuất hiện của Chí Phèo ở
1. Theo em, truyện ngắn này có thể chia làm mấy phần?
phần mở đầu:
Nêu nội dung của từng phần?
- Tiếng chửi mở đầu tác phẩm
2.Dựa vào đâu mà em chia như vậy?Em thấy đã hợp lí một cách bất ngờ: Đây cũng là
cách giới thiệu nhân vật một
chưa?
cách ấn tượng. - Đây là tiếng
 Hoạt động của HS
chửi của một kẻ say rượu có vẻ
- Hs theo dõi và trả lời câu hỏi về tác phẩm được học ở
vu vơ mơ hồ. Nhưng thật ra rất
tỉnh táo.
cấp hai (Lão Hạc) và nêu lên chủ đề của tác phẩm
- Xem hình ảnh giáo viên trình chiếu, nghe đoạn nhạc và - Tiếng chửi ấy thể hiện tâm
trạng bi phẫn cùng cực của Chí.
trả lời câu hỏi giáo viên nêu ra
2.Bi kịch bị tha hóa của Chí
- Kết hợp với Phiếu soạn bài suy nghĩ và đứng dậy trình
Phèo:
bày những nội dung mình đã soạn theo yêu cầu và sự a. Trước khi vào tù
- Người nông dân lương thiện,
hướng dẫn của Gv.
không rõ lai lịch:
- Nêu câu hỏi về những vấn đề còn thắc mắc
+ Sinh ra Không cha không mẹ,

Hoạt động 2:Đọc-hiểu văn bản (25p)
sống và làm thuê cho nhiều
Phương pháp: phương pháp làm việc theo nhóm, phương
người.
pháp phát vấn- đàm thoại, biện pháp sử dụng phiếu học + Lớn lên làm canh điền cho
BK.
tập, diễn kịch,..
-Phẩm chất:
 Hoạt động của GV
+ Hiền lành, từng “ao ước có
-Gv tổ chức cho HS đọc sáng tạo văn bản qua việc đóng
một gia đình nho nhỏ. Chồng
kịch:Chí Phèo đến nhà Bá Kiến sau khi đi tù về (3p)
cuốc mướn cày thuê, vợ dệt
Gv gọi bất kì một nhóm lên bảng đóng kịch, ba nhóm còn vải..” -> con người lao động
lại theo dõi, nhận xét.
nghèo khổ đáng thương, hiền
Gv nhận xét cho điểm và khuyến khích tinh thần các nhóm lành.
sau.
- Khi bóp chân cho bà Ba: thấy
-Gv cho HS xem clip Chí Phèo say rượu vừa đi vừa chửi nhục, run run sợ hãi, uất ức chịu
đựng -> con người luôn ý thức
(Ngữ liệu 4) và đặt câu hỏi gợi mở cho HS:
1. Clip cho em biết những điều gì?(nhân vật chính là ai?hành được nhân phẩm, có lòng tự


động, lời nói như thế nào?,..)
2. Theo em, hình ảnh này xuất hiện ở phần nào trong truyện?
Em có suy nghĩ hay ấn tượng gì về hình ảnh này không?(tiếng
chửi)
3. Theo em, Chí Phèo đang chửi ai?Chửi cái gì?Vì sao lại chửi?
4. Em có nhận xét gì về tiếng chửi ấy không?(giọng,trình
tự,..).Nó phản ánh được tính cách gì của Chí?
5. Em có suy nghĩ gì về cách giới thiệu nhân vật của tác giả?
Em có ấn tượng không?Theo em, như thế đã hợp lí chưa?

trọng và nhẫn nhịn trong thân
phận tôi đòi, đáng thương.
b. Khi ở tù về: Khác hẳn cả về
thể xác và tâm hồn
-Nguyên nhân vào tù:
+Cơn ghen tuông vô lý của Bá
Kiến
+Sự tiếp tay của nhà tù thực dân
-Thay đổi về nhân hình:một cách
ghê gớm:đầu, rang,mạt, hai con
mát->bị tước đi hình hài của con
-Gv chia lớp thành 4 nhóm để tìm hiểu nhân vật Chí Phèo người
trước khi vào tù và sau khi ra tù qua Phiếu học tập số 3. Gv yêu -Thay đổi về nhân tính:triền
miên trong cơn say,sống bàng
cầu 2 nhóm tìm hiểu về nhân vật Chí Phèo trước khi đi tù và 2 cách rạch mạt an vạ,trở thành tay
sai cho Bá Kiến.
nhóm còn lại tìm hiểu nhân vật Chí Phèo sau khi ra tù.
-Gv đặt thêm các câu hỏi gợi mở:
1, Em có bao giờ đọc hoặc xem phim có nhân vật có ngoại hình
hoặc tính cách tương tự như Chí Phèo không?Hãy cho biết sự
giống nhau và khác nhau giữa các nhân vật?
2, Em thử so sánh nhân vật Chí Phèo với một nhân vật nào đó
trong cùng tác phẩm của nhà văn Nam Cao mà em biết?
-Gv cho đại diện các nhóm lần lượt lên bảng trình bày, các
nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến.
-Gv nhận xét, chốt lại vấn đề.
Hoạt động của HS
- HS thảo luận nhóm và cử các bạn đại diện lên đóng kịch
để đọc văn bản kĩ càng và hiểu sâu hơn
- HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra
- HS theo dõi clip kết hợp việc soạn bài ở nhà và trả lời các
câu hỏi gợi mở của GV
-HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 3, cử đại
diện lên trình bày.
- HS nhận xét và bổ sung ý kiến cho nhau.
-HS lắng nghe giáo viên giảng kết hợp nhìn phiếu học tập
hoàn chỉnh và sửa chữa phiếu học tập thay cho việc viết vở.
Hoạt động 3: Chia sẻ, thể hiện cảm xúc

Phương pháp:Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp
chơi trò chơi, phương pháp đàm thoại-phát vấn
Hoạt động của GV
-GV chia lớp thành 2 đội và tham gia trò chơi nhỏ:vẽ tranh
phác họa.
-GV phát giấy A4 và dặn dò
*Yêu cầu của GV: Kết hợp với trí tưởng tượng và những gì đã
được học về truyện ngắn , hãy vẽ một bức tranh mang tính
phác họa về chân dung của Chí Phèo(tùy theo nhóm lựa chọn
có thể vẽ chân dung Chí trước khi vào tù, sau khi ra tù,khi gặp
Thị Nở,...)? Sau đó lên trình bày tác phẩm của đội mình?
- GV thu lại và nhận xét cho điểm.
-Nhóm nào trình bày nhanh nhất và được nhiều sự bình chọn
nhất sẽ giành chiến thắng và được một điểm cộng vào bài kiểm
tra 15p tiếp theo.
Hoạt động của HS:
-HS thảo luận, tưởng tượng sau đó vẽ vào tờ A4 theo tiêu chí
của GV để thể hiện và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của đội mình.


-HS lên trình bày trước lớp về sản phẩm của đội mình.
-Các nhóm quan sát, nhận xét và bình chọn để tìm ra nhóm
chiến thắng.

Hoạt động 4:Tổng kết, gợi mở vấn đề (5p)
Phương pháp: Phương pháp phát vấn- đàm thoại, phương
pháp thảo luận nhóm
-GV tổng kết lại những nội dung đã tìm hiểu của truyện ngắn
-GV giải thích những nội dung HS còn chưa rõ , trả lời của HS.
-GV và HS cùng xác định những vấn đề còn để mở được đặt ra
từ văn bản:
+Thay lời Nam Cao trả lời câu hỏi:Ai đẻ ra Chí Phèo?

E. Củng cố-dặn dò:
-Gv đặt câu hỏi củng cố cho Hs suy nghĩ trả lời:Theo em, Chí Phèo có
còn sự lựa chọn nào khác hay không?
-Gv dặn dò chuẩn bị bài mới phần tiếp theo:Tình yêu của Thị Nở có vai
trò gì đối với cuộc đời của Chí Phèo?


PHỤ LỤC CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
Phụ lục 1:Kích hoạt kiến thức nền

Ngữ liệu 1: Hình ảnh chân dung Nam Cao, bìa một số tác phẩm của nhà
văn: Lão Hạc, Đời thừa, Sống mòn,..


Ngữ liệu 2: Hình ảnh Chí Phèo, đoạn nhạc

Clip bài nhạc “Chí Phèo”:
https://www.youtube.com/watch?v=7EKM39uHggM

Ngữ liệu 3: Phiếu soạn bài: tìm hiểu nhan đề, đề tài và tóm tắt tác
phẩm(làm ở nhà)
Phiếu học tập số 1: Dự đoán về câu chuyện
Tên truyện: Chí Phèo
Họ và tên HS:

Lớp:


Yêu cầu: Em hãy đọc lướt qua nhan đề tác phẩm và ghi những dự
đoán của mình về nội dung câu chuyện?
Dự đoán
Dự đoán trên cơ sở nào
1.
2.
3.
Phiếu học tập số 2:Tôi muốn kể bạn nghe....

Tên truyện:Chí Phèo
Họ và tên HS:
Lớp:
Yêu cầu: Hãy tóm tắt tác phẩm bằng cách trả lời một cách ngắn gọn
nhất các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: Theo em, tác phẩm có bao nhiêu nhân vật? Hãy kể tên các nhân
vật đó? Nhân vật chính là ai?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......


Câu 2: Những ý
của truyện ngắn
trong tác phẩm

chính và những chi tiết quan trọng
này là gì?Tìm những dẫn chứng
để chứng minh cho ý trên?

......................................................................................................................
...............................................................
..............................
......................................................
.....................
...................................................
..................
..................................................
.................
..................................................
.................
...................................................
.................
..................
Câu 3: Nếu cần kể lại cho người
khác, em sẽ kể
cho mọi người nghe những gì về tác phẩm?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................
Câu 4:Theo em nghĩ cách nào là phù hợp để tóm tắt truyện ngắn này:liệt
kê, sơ đồ tư duy, ghi chú, giải thích,...?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................
.
...................
...............
..
...
.
...
........
.
.......
...
.
..................................
........
.....................................................................................
....................................................................................................................
Câu 5: Em tóm tắt văn bản này được không?(Có thể tóm tắt theo lời một
nhân vật bất kì trong truyện?)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................


Phụ lục 2: Đọc-hiểu văn bản
Ngữ liệu 4: Clip Chí Phèo uống rượu say vừa đi vừa chửi
https://www.youtube.com/watch?v=hvV8R-ZVc6U

Ngữ liệu 5: Phiếu học tập số 3:Tìm hiểu về nhân vật Chí Phèo
(làm ở lớp)
Phiếu học tập số 3: Tìm hiểu về ngoại hình và tính cách của Chí Phèo
Tên truyện: Chí Phèo
Họ và tên HS:
Lớp:
Yêu cầu: Hãy chỉ ra các chi tiết, đặc điểm về ngoại hình và tính cách
của Chí Phèo trước khi vào tù và sau khi ra tù.
Ngoại hình
Tính cách
Trước khi vào tù

Sau khi ra tùTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×