Tải bản đầy đủ

Bình luận về câu nói của nhà văn v huygô trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà người ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt

Bình luận về câu nói của Nhà văn V HuyGô Trên đời này chỉ có một thứ mà ta
phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà người ta phải quỳ gối
tôn trọng đó là lòng tốt”.
Anh/chị bình luận ý kiến trên.

Gợi ý:

1. Giải thích ý nghĩa câu nói:
- Tài năng: Khả năng đặc biệt, sự khéo léo hơn người, trí sáng tạo vượt bậc.
- Lòng tốt: Tấm lòng vị tha, khoan dung và nhân hậu:
Đây là hai phẩm chất đặc biệt quý giá ở con người, thuộc hai lĩnh vực trí tuệ và
tâm hồn của con
người.
- Cúi đầu thán phục và quỳ gối tôn trọng là cách nói hình ảnh thể hiện thái độ đánh
giá cao nhất đối với
những phẩm chất quí giá của cong người đồng thời cũng bộc lộ một quan điểm về
cách đánh giá con
người: Chỉ đề cao, coi trọng tôn vinh những gì đẹp đẽ, có giá trị trong trí tuệ và
phẩm cách của con
người, coi đó là cái duy nhất đáng coi trọng, ngưỡng mộ.
2. Phân tích, lý giải:- Vì sao phải cúi đầu thán phục đối với tài năng: Vì tài năng là biểu hiện cao nhất
của khả năng trí tuệ
của con người, là điều kiện tốt nhất để con người khẳng định giá trị của bản thân
và đóng góp cho cuộc
sống chung của cả cộng đồng. Đối diện với tài năng, ta không chỉ được chiêm
ngưỡng, thán phục mà
còn được mở rộng tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức để tự hoàn thiện bản thân.
- Vì sao phải quỳ gối tôn trọng đối với lòng tốt: Vì lòng tốt xét đến cùng là sự hy
sinh, dâng hiến cho
người, cho đời trên cơ sở của tinh thần nhân đạo. Để tốt với người, với đời, mỗi cá
nhân cần biết vượt
qua những nhu cầu cá nhân ích kỷ, biết đứng cao hơn chính bản thân mình để có
thể yêu thương thật
lòng, giúp đỡ chân tình, tha thứ thực sự. Những nỗ lực vì người khác xuất phát từ
lòng tốt luôn đáng để
tôn vinh.
3. Bàn luận, mở rộng vấn đề:
- Vị thế của chủ thể câu nói: Một nhà văn lớn (hội tụ cả hai yếu tốt tài năng và tấm
lòng), người hơn ai
hết hiểu sâu sắc ý nghĩa, giá trị của tài năng, tấm lòng trong văn chương cũng như
cuộc sống. Ở vị thế
ấy, thái độ đề cao là một tất yếu.


4
- Mặt tích cực: Đề xuất một cách đánh giá và một thái độ đúng đối với những giá
trị tốt đẹp của con
người. Tài năng bao giờ cũng cần được đề cao, và lòng tốt bao giờ cũng cần được
coi trọng. Mọi biểu
hiện miệt thị lòng tốt và phủ nhận tài năng đều cần phải lên án, phê phán.
- Mở rộng, nâng cao:
+ Không nên tuyệt đối hoá vị trí của tài năng và lòng tốt vì trong cuộc sống, trong
con người vẫn
còn có nhiều phẩm chất khác cần được coi trọng.
+ Cần xác lập mối quan hệ giữa tài năng và lòng tốt (liên hệ với quan điểm của Hồ
Chí Minh:
Có tài mà không có đức là vô dụng. Có đức mà không có tài không làm được việc
gì).


4. Bài học nhận thức và hành độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×