Tải bản đầy đủ

ma tran kiem tra sinh 8 2017 1018

TRƯỜNG THCS MAI HÙNG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TIẾT 20: KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : SINH HỌC 8
I. Mục đích của đề kiểm tra:
- HS hệ thống hóa kiến thức đã học
- Rèn kĩ năng phân tích ,so sánh,tổng hợp kiến thức.
- GD ý thức nghiêm túc, tự giác trong giờ kiểm tra.
-Từ kiến thức đạt được của học sinh rút kinh nghiệm điều chỉnh quá trình dạy của GV sao cho hiệu quả lĩnh hội cao nhất.
II. Hình thức đề kiểm tra: TL
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra)

1


Nhận biết

Chủ đề

- Nêu được khái niệm mô và
kể được tên các loại mô.

Chủ đề 1
Khái quát
về cơ thể
người. (5
tiết)

Số câu:2
câu
Điểm: 3

- Nêu được khái niệm phản xạ
và cho ví dụ.

Vận dụng

- Trình bày được điểm khác nhau
giữa cung phản xạ và vòng phản
xạ.
- Phân tích được đường đi của
xung thần kinh từ một ví dụ cụ
thể.

Câu 1
Điểm: 1,5

Câu 2
Điểm: 1,5

- Nêu được nguyên nhân và
biện pháp chống mỏi cơ.

- Trình bày cấu tạo và tính chất
của xương.

- Giải thích được tại sao
xương người già giòn và
dễ gãy.

- Trình bày cấu tạo và tính chất
của cơ.- Giải thích được tại sao ở
người trưởng thành xương
không dài ra được.
Câu 4b
Điểm: 1

Chủ đề 2
- Nêu được cách sơ cứu khi
Vận động.
gặp người bị gãy xương cẳng
( 6 tiết)
tay.
Số câu:2
Điểm: 4

Thông hiểu

Câu 3
Điểm :1,5

Câu 4a
Điểm: 1,5
2

Vận dụng cao


-Trình bày được vai trò của các tế
bào máu.

Chủ đề 3
Tuần
hoàn.
(5 tiết)

- Trình bày được các hoạt động
của bạch cầu nhằm bảo vệ cơ thể.

Số câu:3
Điểm: 3
Số
câu:7câu
Điểm: 10

Điểm: 3

- Giải thích được tại sao - Giải thích được tại
thành cơ tâm thất trái dày sao tim hoạt động
hơn thành cơ tâm thất suốt đời mà không
phải.
mệt mỏi.
- Giải thích được tại sao - Giải thích được tai
mao mạch có cấu tạo rất sao bệnh AIDS khó
tìm ra thuốc đặc trị.
mỏng?

Câu 5
Điểm: 1

Câu 6
Điểm: 1

Câu 7
Điểm: 1

Điểm: 4

Điểm:2

Điểm: 1

Mai Hùng ngày 20/10/2017
Nhóm giáo viên lập ma trận

Hoàng Thị Thanh Huyền

Phan Thị Thu Bình
3


IV. Câu hỏi
Mức
độ

Chuẩn

Câu

Đề 1

1

Mô là gì? Em hãy kể tên các loại mô đã
học?

Thế nào là phản xạ? Cho ví dụ cụ thể.

3

Nêu nguyên nhân và biện pháp chống
mỏi cơ?

Nêu cách sơ cứu khi gặp người bị gãy
xương cẳng tay?

2

Trình bày điểm khác nhau giữa cung Cho ví dụ và phân tích đường đi của xung
phản xạ và vòng phản xạ?
thần kinh trong ví dụ đó?

- Nêu được khái niệm
mô và kể được tên các
loại mô.

Đề 2

- Nêu được khái niệm
phản xạ và cho ví dụ.
Nhận
biết
- Nêu được nguyên
nhân và biện pháp
chống mỏi cơ.
- Nêu được cách xử lý
khi gặp người bị gãy
xương cẳng tay.
Thông - Trình bày được điểm
hiểu khác nhau giữa cung
phản xạ và vòng phản
xạ.
- Phân tích được đường
đi của xung thần kinh

4


từ một ví dụ cụ thể.

Vận
dụng

Vận
dụng

- Trình bày cấu tạo và
tính chất của xương.
- Trình bày cấu tạo và
tính chất của cơ.

4a Trình bày cấu tạo và tính chất của
xương?

-Trình bày được vai trò
của các tế bào máu.
- Trình bày được các
hoạt động của bạch cầu
nhằm bảo vệ cơ thể
- Giải thích được tại sao
xương người già giòn
và dễ gãy.
- Giải thích được tại sao
ở người trưởng thành
xương không dài ra
được

5

Trình bày vai trò của các tế bào trong Trình bày các hoạt động của bạch cầu
máu?
nhằm bảo vệ cơ thể?

4
b

Tại sao xương người già giòn và dễ gãy? Tại sao ở người trưởng thành xương
không dài ra được?

- Giải thích được tại sao
thành cơ tâm thất trái
dày hơn thành cơ tâm
thất phải.
- Giải thích được tại sao
mao mạch có cấu tạo
rất mỏng?

6

Tại sao thành cơ tâm thất trái dày hơn Tại sao mao mạch có cấu tạo rất mỏng?
thành cơ tâm thất phải?

- Giải thích được tại sao
tim hoạt động suốt đời

7

Tại sao tim hoạt động suốt đời mà
không mệt mỏi?
5

Trình bày cấu tạo và tính chất của cơ?

Tại sao bệnh AIDS khó tìm ra thuốc đặc
trị?


cao

mà không mệt mỏi.
- Giải thích được tai sao
bệnh AIDS hiện nay
khó tìm ra thuốc đặc trị.

V- Đáp án và thang điểm đề 1
Câu
Câu1:
(1,5điểm
)

Đáp án

Thang
điểm:10

Mô là
0,5 điểm

-Tập hợp các tế bào chuyên hóa
- Có cấu tạo giống nhau và đảm nhận chức năng nhất định.

0,5 điểm

Các loại mô đã học là:

0,5 điểm

- Mô biểu bì
- Mô cơ
6


- Mô liên kết
- Mô thần kinh

Câu2:
(1,5điểm
)

Câu3:
(1,5điểm
)

- Cung phản xạ gồm 5 yếu tố là: cơ quan thụ cảm, nơ ron hướng tâm, nơ ron trung gian, nơ ron li tâm
và cơ quan phản ứng.
- Vòng phản xạ : Ngoài các yếu tố trên còn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để
trung ương thần kinh điều chỉnh phản ứng cho chính xác.
Vòng phản xạ gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

Nguyên nhân của hiện tượng mỏi cơ:
- Do không cung cấp đủ oxi.
- Thiếu năng lượng.
- Tích tụ nhiều axit lactic gây đầu độc cơ.
Biện pháp:
- Hít thở sâu.
- Xoa bóp chỗ mỏi cơ.
- Có chế độ ăn uống, lao động, nghỉ ngơi hợp lý.

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,25điể
m
0,25điể
m
0,25điể
m

Câu4a.:
(1,5điểm
)

Cấu tạo của xương:
- Xương dài gồm:
+ Hai đầu xương: có sụn bọc đầu xương và mô xương xốp chứa tủy.
+Thân xương: có màng xương, mô xương cứng và khoang xương
- Xương ngắn và xương dẹt :
+ Bên trong : mô xương xốp
+ Bên ngoài: mô xương cứng
7

0,25điể
m
0,25điể
m
0,25điể
m


Tính chất của xương:
- Dẻo dai, đàn hồi
- Rắn chắc
0,25điể
m
0,25điể
m

Xương người già giòn và dễ gãy vì:
- Xương bị phân hủy nhanh hơn sự tạo thành.
- Tỷ lệ chất cốt giao giảm
Câu4b:
(1điểm)

Vai trò của các tế bào:
- Hồng cầu: sắc tố hemoglobin vận chuyển oxi và CO2
- Bạch cầu: tham gia bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh
- Tiểu cầu: Tham gia vào quá trình đông máu

0,25điể
m
0,25điể
m
0,5 điểm

Câu 5
(1 điểm)

Câu 6
(1 điểm)

Thành cơ tâm thất trái dày hơn thành cơ tâm thất phải vì:
Tâm thất trái đẩy máu vào vòng tuần hoàn lớn, quãng đường xa và lượng máu lớn.
Chu kỳ tế bào:
- Khi tâm thất co, tâm nhĩ nghỉ 0,4 s
- Khi tâm nhĩ co, tâm thất nghỉ 0,7 s
- Tâm thất và tâm nhĩ đều nghỉ vào pha giãn chung 0,4 s
Vậy trong chu kỳ tế bào tim được nghỉ ngơi nên sẽ không mệt.

Câu7:
(1điểm)

0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,25điể
m
0,25điể
m
0,5điểm

8


0,5điểm
0,25điể
m
0,25điể
m
0,5điểm

V. Đáp án và thang điểm đề 2
Câu
Câu1:
(1,5điểm

Đáp án
Phản xạ là phản ứng của cơ thể trước tác nhân kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

Thang
điểm:10
0,75 điểm
0,75 điểm

9


)

Cho ví dụ( hs lấy đúng tính điểm)

Câu2:
(1,5điểm
)

-Nếu ta dẫm phải hòn than hồng , thì cơ quan thụ cảm ở đó nhận được một cảm giác rất nóng, liền
xuất hiện một xung thần kinh theo dây TK hướng tâm về TWTK . rồi từ TWTK phát đi xung TK theo
day li tâm tới chân( cơ quan thụ cảm)
- Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về TWTK theo dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa
chính xác thì phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng . Nhờ vậy, mà cơ thể
phản ứng chính xác đối với kích thích.
( học sinh phân tích ví dụ khác đúng vẫn tính điểm)

Câu3:
(1điểm)

Các bước sơ cứu:
- Đặt nạn nhân nằm cố định.
- Dùng gạc hay khăn sạch lau sạch vết thương.
- Đặt nẹp gỗ dưới phần xương cẳng tay.
- Buộc định vị ở hai đầu chỗ nẹp và hai bên chỗ xương gãy.
- Dùng băng y tế hay vải băng từ trong ra cổ tay.
Cấu tạo của cơ:
- Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều sợi cơ (tế bào cơ), sợi cơ gồm nhiều tơ cơ.
- Có hai loại tơ cơ: tơ cơ dày và tơ cơ mỏng sắp xếp xen kẽ tạo vân sáng và tối.
Tính chất:
10

0,75điểm
0,75điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25điểm

0,5điểm
0,5điểm
0,5 điểm


Câu4a:
(1,5điểm
)

- co và dãn. Giúp cơ thể hoạt động và di chuyển.
Xương người trưởng thành không dài ra được vì:
- Sụn tăng trưởng không còn khả năng hóa xương do đó không cao thêm được.

Câu 4b:
(1điểm)

Câu5:
(1,5điểm
)

0,5 điểm

0,5 điểm
Hoạt động của bạch cầu:
- Thực bào: bạch cầu hình thành chân giả bắt và tiêu diệt vi khuẩn.
- Tế bào limpho B tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên.
- Tế bào limpho T tiết ra protein đặc hiệu để phá vỡ tế bào đã nhiễm bệnh.

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Mao mạch cấu tạo chỉ một lớp biểu bì, rất mỏng để thực hiện chức năng trao đổi chất và trao đổi khí.
Tại đây máu chảy rất chậm để nhận được nhiều oxi và chất dinh dưỡng.
0,5 điểm
Câu6:
(1điểm)

0,5 điểm
Vì virut HIV xâm nhập và phá vỡ các tế bào trong hệ thống miễn dịch: tế bào bạch cầu, limpho B,
limpho T... làm suy giảm hệ thống miễn dịch ở người.
Vì vậy mà người bị nhiễm HIV thường dễ mắc nhiều bệnh khác nhau và dẫn đến cái chết không tránh
khỏi.

Câu7:
(1điểm)

11


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×