Tải bản đầy đủ

Ngữ văn 6: Con rồng cháu tiên

Lớp 6CTruyện Con Rồng Cháu Tiên là một truyền thuyết tiêu
biểu, mở đầu cho chuỗi truyền thuyết về thời đại Vua
Hùng cũng như truyền thuyết Việt Nam nói chung.
Nội dung, ý nghĩa của truyện Con Rồng Cháu Tiên là gì?
Để thể hiện rõ nội dung ý nghĩa ấy, truyện đã dùng
những hình thức nghệ thuật độc đáo nào? Vì sao nhân
dân ta, qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện
này?
Tiết học hôm nay sẽ giúp cho các em trả lời câu hỏi
ấy .


I .Đọc và tìm hiểu chú thích
( SGK tập 1 trang 7)

1.Thế nào là truyền thuyết?
Truyền thuyết: là truyện dân gian kể về

các nhân vật và sự kiện có liên quan tới
lịch sử thời quá khứ thường có yếu tố
tưởng tượng kỳ ảo. Truyền thuyết thể hiện
thái độ và cách đánh giá của nhân dân và
các nhân vật lịch sử được kể.


II / Tìm hiểu văn bản :
1/ Giới thiệu nhân vật :
a – Lạc Long Quân :
+Nguồn gốc : Nòi Rồng, con trai thần Long Nữ .
+Tài năng ; sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ .
+ Việc làm : Giúp dân trồng trọt , chăn nuôi và cách
ăn ở .
=> Hình thành nền văn hoá dân tộc Việt Nam .


b/ Âu Cơ
Thuộc dòng họ
Thần Nông, Ở trên
núi.
Xinh đẹp tuyệt trần .
Thích hoa thơm cỏ
lạ .
Tâm hồn thơ mộng .
=.> Kết tinh vẻ đđẹp
của dân tộc Việt Nam .


c/ Tình duyên :
- Lạc Long Quân gặp Âu Cơ kết duyên vợ chồng .
- Sinh ra bọc trăm trứng nở ra trăm người con trai khoẻ đẹp .

l


Câu hỏi thảo luận: Theo em,
chi tiết mẹ u Cơ sinh ra bọc
trăm trứng nở thành trăm
người con trai khỏe mạnh có


ý nghóa gì? ( 2 phút )
• Giải thích mọi người chúng ta
đều là anh em ruột thòt do cùng
một cha mẹ sinh ra .

“Đồng


=.> Mọi người đều chung một cội nguồn , chung một dòng
giống , đều là anh em ruột thịt ,cùng một cha mẹ sinh ra .


50 con theo cha xuống biển + 50 con
theo mẹ lên non -> nguyện giúp
đỡ
=>lẫn
Cộinhau
nguồn + tinh thần
dân tộc


3/ Kết thúc :
Con trưởng lên làm vua – Hùng Vương
•-> nước Văn Lang ra đời


III/ TỔNG KẾT :GHI NHỚ ( SGK )

 Truyện Con Rồng , cháu Tiên
có nhiều chi tiết tưởng tượng, lí
ảo ( như hình tượng các nhân
vật thần có nhiều phép lạ và
hình tượng bọc trăm trứng, v.v…)
nhằm giải thích, suy tôn nguồn
gốc giống nòi và thể hiện ý
nguyện đòan kết, thống nhất
cộng đồng người Việt.


IV . CỦNG CỐ :

1/ Truyền thuyết là gì ?
2/ Kể tóm tắt truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên .
3/ Em hiểu như thế nào là chi tiết tưởng tượng kì ảo ?
4/ Theo em người VN là con cháu của ai ?


- Học và soạn bài : Bánh Chưng , Bánh Giầy.
- Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×