Tải bản đầy đủ

THIET BI VO TUYEN tom tat (BTS 3900) 01062017

HUAWEI BTS 3900

BIÊN SOẠN: TRẦN MINH QUANG, 08/05/2017


BTS3900 Cabinet and Boards
RFU (Radio Filter Unit) có các loại:
- DRFU: tối đa 2 carrier
- GRFU: tối đa 6 carrier
- MRFU: tối đa 6 carrier
FAN BTS3900: quạt làm mát cho các
card thu phát RFU
BBU (Baseband Unit) gồm có:
- UBFA (Fan BBU): quạt làm mát cho BBU
- GTMU: card điều khiển chính
- UEIU: cảnh báo ngoài
- UPEU: cấp nguồn cho GTMU/cảnh
báo ngoài/điều khiển FAN BTS3900
DCDU (Direct Current Distribution Unit):
bộ phân phối nguồn cho các phần tử trong
tủRFU (Radio Filter Unit)
DRFU

GRFU

MRFU


DRFU
CHỨC NĂNG CÁC PORT


TRẠNG THÁI ĐÈN

DRFU (tt)


CHỨC NĂNG CÁC PORT

GRFU


TRẠNG THÁI ĐÈN

GRFU (tt)


MRFU
CHỨC NĂNG CÁC PORT


BBU (Baseband Unit)
GTMU

UEIU

UBFA
UPEUUEIU: Universal Environment Interface Unit
UPEU: Universal Power and Environment interface Unit
GTMU: GSM Transmission and Management Unit for the BBU (slot 5, 6)
UBFA: Universal BBU Fan Unit


UBFA
UBFA là quạt làm mát cho BBU, gồm có 3 quạt nhỏ ở trong


GTMU
(GSM Transmission and Management Unit for the BBU)
- GTMU là card điều khiển chính duy trì
hoạt động của BTS
- Cung cấp các port CPRI cho việc giao
tiếp với các RFU
- Có cổng ETH cho thiệt bị đấu cuối vận
hành
- Giao tiếp luồng E1 (hổ trợ 4 E1)
- Giám sát module quạt và module nguồn
- Phân phối và quản lý tín hiệu xung
đồng hồ,….


GTMU (tt1)
Các port CPRI đấu nối với
các card thu phát RFU
thông qua sợi dây CPRI

Đèn hiển thị trạng thái luồng (LIU0, LIU1, LIU2, LIU3).
Đèn tắt: kín luồng / Đèn sáng: hở luồng

Port giao tiếp luồng E1
- Port ETH dùng cáp
mạng kết nối máy tính
để Login vào trạm

LIU0:
LIU1:
LIU2:
LIU3:

LUẬT MÀU
Trắng Dương – Trắng Tro
Trắng Cam – Đỏ Dương
Trắng Lục – Đỏ Cam
Trắng Nâu – Đỏ Lục

LUẬT CHÂN
1, 2 -- 19, 20
3, 4 -- 21, 22
5, 6 -- 23, 24
7, 8 -- 25, 26


GTMU (tt2)


GTMU (tt3)
Kiểm tra DIP SWITCH của GTMU trước khi lắp đặt (luồng E1 - 120 Ohm)

Set DIP SWITCH cho GTMU luồng E1 - 120 Ohm


UEIU
Card mở rộng thêm, thường dùng
để giám sát cảnh báo ngoài thông
qua khai báo port EXT-ALM


UPEU
- Cấp nguồn cho GTMU
- Giám sát cảnh báo ngoài
- Giám sát quạt BTS3900

LUÂT CHÂN CẢNH BÁO KHI
DÙNG PORT EXT-ALM

CHÂN RJ45
1, 2: AC
3, 6: DC Low
4, 5: Rectifier
7, 8: Nhiệt độ cao
Port EXT-ALM1 giám
sát cảnh báo ngoài khi
không dùng hộp cảnh
báo EMU (treo tường)


FAN
Khối FAN gồm có 4 quạt nhỏ ở trong

DCDU


CẤU HÌNH KẾT NỐI CÁP RF (CPRI)

Cấu hình 2/2/2

Cấu hình 4/4/4


CẤU HÌNH KẾT NỐI CÁP RF (tt)

Cấu hình 1 card DRFU

Cấu hình 2 card DRFU


MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP
Mất liên lạc cell:
-

Kiểm tra CB, nguồn DC cấp cho card thu phát RFU
Kiểm tra card thu phát RFU
Kiểm dây link CPRI, RX
Kiểm tra Anten
Sóng đứng
Kiểm tra port CPRI trong card GTMU
Khai báo

Mất liên lạc trạm:
-

Kiểm tra CB trong khối phân phối DC ( DCDU )
Kiểm tra CB của card UPEU
Kiểm tra card UPEU
Kiểm tra luồng E1 (luồng của VTT và luồng ra từ BTS )
Kiểm tra card điều khiển GTMU
Kiểm tra software card điều khiển GTMU
Kiểm tra card GTMU gắn đúng khe chưa
Kiểm tra BBU
Nhiệt độ cao trạm sẽ tự LOCK
Kiểm tra mass đất
Khai báo
Đấu nhầm luồng giữa BSC và VTT


^^
THANK YOUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×