Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM VINACONEX

1

Tiểu luận quan hệ lao động : PHÂN TÍCH THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG
ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM -VINACONEX
Lời mở đầu
Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo
định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các
loại hình doanh nghiệp, trong đó: các xí nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các
công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất đông. Chính vì lẽ đó
mà vai trò của Công đoàn cần phải được phát huy cao độ, tăng cường mạnh các
chức năng nhiệm vụ của mình để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người
lao động
............................................. Xuất phát từ quan điểm khoa học và thực tiễn trên, em
đã nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong các doanh
nghiệp.Vì vậy, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “...........................”, Với mong muốn
là làm rỗ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động cong đoàn của công ty để
góp phần nâng cao hiệu quả haotj động của tổ chức công đoàn của công ty.
Trong quá trình làm bài ....................................2

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM -VINACONEX
1.1Giới thiệu chung về công ty
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex được
thành lập từ ngày 27/09/1988.
Công ty có trụ sở tại 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại (84 4) 62849234.
Fax: (84 4) 62849208.
Email: info@vinaconex.com.vn
Website http://www.vinaconex.com.vn
1.2 Quy mô hoạt động
Hiện nay, VINACONEX có trên 40 đơn vị đầu mối trực thuộc, tham gia vào 5
công ty liên doanh và 14 công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên khắp
mọi miền của đất nước. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của VINACONEX lên tới
hơn 40.000 người gồm nhiều cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên đã được
đào tạo và làm việc tại nước ngoài, có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm.
1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng các công trình kỹ thật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 22KV
- Xây dựng các công trình thủy lợi
- Xây dựng đường bộ, cầu, cảng
- Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhâp khẩu thiết bị xây dựng công
nghiệp, nông nghiệp


3

- Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưởng, sửa chữa xe máy, thiết bị
- Sản xuất dàn giáo cốp pha
- Kinh doanh và phát triển nhà
- Khai thác chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng
- Lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi
- Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu
- Xây dưng các công trình cấp thoát nước
- Xây nắp các công trình thông tin, viễn thông


-...
1.4 Đặc điểm người lao động
Lao động là một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của doanh
nghiệp. Để đứng vững được trên thị trường cạnh tranh như ngày nay thì Vinaconex
luôn cố gặng nỗ lực đầu tư và phát triển nhân sự. Điều này được thể hiện qua cơ
cấu người lao động của công ty.


4

Theo.... ta có thể thấy lao động qua đào tạo của Tổng công ty chiếm ... lao động
phổ thông chưa qua đào đạo chiến... Qua đó có thể thấy được trình độ chuyên môn
kỹ thuật của người lao động tại công ty rất cao, giúp cho công ty đễ dàng thực hiện
được các chính sách liên quan đến người lao động
1.5 đặc điểm người sử dụng lao động
Do đặc điểm của công ty là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xây đựng nên
không yêu cầu toàn bộ nhân viên có trình độ cao. Nhưng đối với các nhà quản lý
thì phải cả người có trình độ, kiến thức chuyên môn kỹ thuật cao.
ST
T
1

Tên

Chức vụ

4

Trọng Thành viên hội đồng
quản trị- Tổng giám đốc
Tổng Cty
Ông Lê Doanh Yên Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Ngọ Phó Tổng GĐ
Diệp
Ông Thân Thế Hà

5

Trần tuấn anh

6

Dương Văn Mậu

2
3

Ông Đỗ
Quỳnh

Trình độ
Kỹ sư xây dựng – Thạc sĩ
QTKD
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư xây dựng – Thạc sĩ
QTKD
Kỹ sư kinh tế vận tải, Cử
nhân kinh tế ngoại
thương, Thạc sĩ quản lý
kte
Kỹ sư máy xây dựng, thạc
sĩ kỹ thuật
Kỹ sư xd dân dụng và
công nghiệp Thạc sĩ
QTKD

2. Thực trạng Tổ chức công đoàn tại công ty
2.1 Thực trạng Tổ chức công đoàn tại công ty
2.1.1. Giới thiệu chung Tổ chức công đoàn tại công ty
Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được
thành lập từ năm 1988 cùng với thời điểm thành lập Tổng công ty Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam. Đến ngày 14/6/1996 Công đoàn Tổng công ty
VINACONEX được kiện toàn thông qua quyết định số 457 QĐ/CĐXD của


5

Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Theo lộ trình cổ phần hóa của Tổng công ty,
ngày 5/2/2007 Công đoàn Tổng công ty VINACONEX được đổi tên thành
Công đoàn Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ:
Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng công ty những nội
dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội; tham gia xây
dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân,
viên chức lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của
nhà nước trong CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ
trong các đơn vị trực thuộc.
Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cùng với Ban lãnh đạo Tổng công ty triển khai
công tác tuyên truyền giáo dục, khuyến khích động viên, tổ chức các phong trào thi
đua sôi nổi trong toàn thể CBCNV, đóng góp tích cực vào thành công chung của
Tổng công ty.
Tuyên truyền giáo dục, chỉ đạo, phổ biến kịp thời các chỉ thị Nghị quyết của Đảng,
Nhà nước.Tổ chức tốt công tác giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách và xây dựng
đời sống văn hoá trong công đoàn cơ sở. Duy trì phong trào hoạt động văn hoá,
văn nghệ thể thao.
Đề xuất với Lãnh đạo Tổng công ty để chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thu nhập cho
người lao động, trả lương đúng kỳ hạn, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ,
các chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời vì vậy trong năm qua hầu như
không có vụ khiếu kiện về chế độ, tiền lương của người lao động.
Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ
theo luật Công đoàn và điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định.
Tham gia xây dựng, sửa đổi và thường xuyên giám sát, kiểm tra các qui định, qui
chế liên quan đến chức năng chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính
đáng của CBCNV lao động. Thường xuyên thực hiện tốt các chế độ chính sách
như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo cho 90%
lao động trong toàn Tổng công ty luôn có việc làm, thu nhập và đời sống của cán
bộ đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng lên.


6

Hưởng ứng và làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Phát động toàn thể đoàn viên Công
đoàn nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động đóng góp ủng hộ người nghèo, thiên
tai lũ lụt.
Thực hiện thường xuyên công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững
mạnh.
Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong công tác ký thoả ước lao động tập
thể, tổ chức đại hội CNVC, người lao động và Đại hội Công đoàn. Thường xuyên
kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và thanh tra Tổng công ty để giải quyết khiếu
nại của người lao động tại các cơ sở. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cơ sở phải thực
hiện nghiêm túc theo các điều khoản đã cam kết trong thoả ước lao động tập thể đã
ký.
Công đoàn phối hợp với Ban ATLĐ Tổng công ty tổ chức các đợt kiểm tra ATLĐ,
vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống cho người lao động tại các công
trường của các đơn vị cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác ATLĐ cho các
cán bộ cơ sở.
2.1.3. Thành tích đạt được
Đóng góp vào thành quả chung,thời gian qua, Công đoàn TCT đã nỗ lực thực hiện
tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao
động;tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNLĐ; chỉ đạo, tổ chức các phong
trào thi đua yêu nước; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn lao
động; đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ
chức và cán bộ công đoàn.
Riêng công tác chăm lo đời sống tinh thần và các hoạt động từ thiện, bên cạnh các
hoạt động thường xuyên, trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi vừa qua, Công đoàn
TCT đã tiếp nhận và trao trực tiếp tới 204 gia đình với trị giá mỗi suất là 2.000.000
đồng/ gia đình; tiếp nhận trực tiếp 35.000.000 đồng do Công đoàn Xây dựng Việt
Nam hỗ trợ , thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn.; phối hợp cùng Công
đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức tặng quà Tết cho cán bộ, công nhân khó khăn
ngay trên công trường như dự án CT4 - Công ty CP VIMECO; tặng quà động viên
cho CBCNV trực tết của Đội phản ứng nhanh - dự án nước Sông Đà; phối hợp với


7

Quỹ Tấm lòng vàng – Đài truyền hình Việt Nam trao tặng 100 suất quà với tổng trị
giá 50.000.000 đồng đến tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã An
Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Ngoài công tác chăm lo đến đời sống vật chất cho người lao động, Công đoàn
Tổng công ty còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động. Hàng
năm Công đoàn thường phát động và tổ chức phong trào Văn hóa – Văn nghệ –
Thể thao nhằm mục đích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng ngày
thành lập Tổng công ty . Hoạt động này thực sự đã trở thành nét văn hóa truyền
thống của Tổng công ty, thu hút được sự tham gia nhiệt tình và sôi nổi từ các công
đoàn cơ sở. Thông qua hoạt động này, đoàn viên công đoàn các đơn vị cơ sở có dịp
được giao lưu, thể hiện tài năng đồng thời là món ăn tinh thần rất có hiệu quả đối
với người lao động, góp phần làm tăng năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ
sản xuất của đơn vị. Hàng năm, Công đoàn Tổng công ty còn tổ chức các buổi lễ
tuyên dương các cháu là con CBCNV trong toàn Tổng công ty đã có thành tích tốt
trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết
Thiếu nhi 1/6 và rằm Trung thu. Đặc biệt Công đoàn Tổng công ty luôn chú trọng,
động viên, khuyến khích các cháu là con CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng
vẫn cố gắng vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.
Đối với công tác sản xuất kinh doanh, Công đoàn Tổng công ty thường xuyên phát
động các đợt thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu: Tiến độ, An toàn, Chất lượng,
Hiệu quả mà Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty cũng như các đơn vị đã
đề ra. Với các công trình trọng điểm mang tính Quốc gia như: Dự án mở rộng
đường Láng – Hòa lạc, Dự án xi măng Cẩm Phả, Dự án nước Sông Đà, Dự án xi
măng Yên Bình, Dự án Thủy điện Buôn Kuôp, Dự án Thủy điện Buôn Tua
Srah..công tác phát động thi đua được tổ chức thường xuyên theo sát tiến độ thi
công. Cuối các đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng với tổng số
tiền thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào thành công
chung của các dự án.
2.2 Phân tích những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công đoàn tại công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex.
2.5.1. Thuận lợi
Tiền thân là công ty........... với ... năm xây dựng và phát triển. Công ty có .......


8

Nhận được sự quan tâm trực tiếp từ công doàn xd vn, chính phủ, ban lãnh đạo công
ty, tổ chức công đoàn đã phát huy được nội lực tieemf năng trong giải quyết công
việc. Trong những năn qua tc công đoàn đã hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề
ra.
thuận lợi do luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo,
hướng dẫn trực tiếp của công đoàn cấp trên và đặc biệt là sự ủng hộ, phối hợp tạo
điều kiện của chính quyền, chuyên môn để công đoàn tổ chức tốt hoạt động theo
chức năng nhiệm vụ của tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị.
- Các phong trào thi đua nhận được sự hưởng ứng của CNVC-LĐ, đoàn viên, tạo
nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức chung của
Công đoàn Trường luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của Công đoàn
Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN), Công đoàn Viên chức Khánh Hòa (CĐVCKH);
sự hỗ trợ của các công đoàn trường, viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn thành
phố Nha Trang. Đặc biệt, chúng ta đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện và
kịp thời của Đảng ủy; sự hợp tác và hỗ trợ nhiều mặt của Giám hiệu, lãnh đạo các
đơn vị trong Trường.
Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Tổng liên đoàn Lao động, Công đoàn Xây dựng Việt
Nam, công doàn tổng công ty
Việc chủ đọng tuyên truyền, tổ chức công tác phát triển đơn vị và xây dựng và tổ
chức công đoàn cơ sở vững mạnh trong những năm qua đã giúp tổ chức công doàn
rút ra những bài học quý báu để đảy mạnh tổ chức hoạt động công đoàn.
Đội ngũ cán bộ ........đều là những người có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống văn
hóa, nhiệt tình và có quyết tâm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.5.2. Khó khăn
Tuy nhiên, trong điều kiện khối lượng công việc chuyên môn khá lớn, công tác CĐ
mang tính kiêm nhiệm cho nên nhiều CB không thể dành nhiều thời gian cho hoạt
động CĐ; đồng thời do sự khác nhau về tính chất công việc nên việc huy động
đông đủ CBVC tham gia các hoạt động của Công đoàn cũng gặp không ít khó


9

khăn. Một số công đoàn bộ phận ở xa Trường ít có điều kiện tham gia các hoạt
động chung do CĐ Trường tổ chức.
Cũng trong nhiệm kỳ qua, do nền kinh tế thế giới suy thoái và sự tăng giá của một
số mặt hàng thiết yếu trong nước đã ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân cả nước
nói chung và CBVC, người lao động Nhà trường nói riêng.
- Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến quyền lợi của người lao động đã
được kiến nghị nhiều lần song đây là những vấn đề mang tính thời sự, cần phải có
quá trình và sự tham gia giải quyết của nhiều cơ quan, ban ngành hữu quan.
2.5.3. Nguyên nhân
Nhiều Ban chấp hành phân công công tác cho các uỷ viên không rõ ràng, chồng
chéo nhiệm vụ. Các uỷ viên Ban chấp hành chưa phát huy tính tích cực trong tham
mưu, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trong phối hợp cộng tác với các uỷ viên
khác, các bộ phận khác.
Một số cán bộ công đoàn chưa biết việc, chưa thạo việc công đoàn nhưng lại không
có thời gian đi học tập, nghiên cứu văn bản nên không kịp thời triển khai nhiệm vụ,
không nắm bắt được thông tin không giải thích được chế độ chính sách cho đoàn
viên và người lao động, không tổ chức thực hiện được nhiệm vụ công đoàn. Đoàn
viên dần xa cách tổ chức.
Việc trả lương cho công đoàn vẫn thuộc người sử dụng lao động chuyển cho công
đoàn theo quy định của chính phủ và tiền đoàn phí của đoàn viên
3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
-VINACONEX
3.1 Đối với nhà nước
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ, đặc biệt là trong các doanh
nghiệp và CNLĐ trẻ hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nhận thức rõ những khó
khăn, thách thức của nền kinh tế thị trường, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân trong xu thế hội nhập, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của


10

Đảng, Nhà nước và Công đoàn từ đó làm cho người lao động, đoàn viên tích cực
tham
gia
các
hoạt
động
của
Công
đoàn.
- Tập trung tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Công chức,
Luật Viên chức, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ công đoàn và
người lao động giúp họ thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ qui định của pháp
luật, từ đó biết tự bảo vệ mình khi các quyền, lợi ích của mình bị xâm hại.
- Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động pháp luật của công đoàn trong
việc tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người
lao động; Trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách của người
sử dụng lao động và các cơ quan Nhà nước; Tăng cường vai trò đại diện bảo vệ
quyền,
lợi
ích
hợp
pháp,
chính
đáng
của
CNVCLĐ.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hướng mạnh hoạt
động tư vấn pháp luật về cơ sở, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, người lao động
trong
các
thành
phần
kinh
tế.
- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động pháp
luật công đoàn các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
trong tình hình hiện nay.
3.1. Giải pháp đối với công đoàn
- Xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp thông qua các hoạt động tuyên
truyền, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và giám sát việc giao kết hợp đồng lao động,
thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, thực hiện nội quy, quy chế doanh
nghiệp. Đặc biệt, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động hàng năm và tăng
cường đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động, để có thể có thể
chia sẻ thông tin, cùng giải quyết những khó khăn vướng mắc, rất cần thiết phải tổ
chức đối thoại.
- Tổ chức phong trào thi đua làm động lực vượt khó, khích lệ tinh thần tự cường,
cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cá nhân, tập thể. Phong trào thi đua tập
trung vào việc tiết kiệm, giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng suất, chất
lượng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập…, từ đó đời sống người lao động được cải
thiện, chăm lo tốt hơn.


11

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao
động. Những hạn chế trong nhận thức và kiến thức pháp luật khiến người lao động
gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình và cũng là mầm
mống phát sinh tranh chấp lao động, đình công trái quy định. Phối hợp và tổ chức
chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cũng như bảo đảm các chế độ cho
người lao động góp phần xây dựng tổ chức công đoàn là chỗ dựa tin cậy, vững
chắc của đoàn viên và người lao động.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ đặt ra. Thường xuyên tổ chức kiện toàn để nâng cao vai trò, trách nhiệm của
Ban Chấp hành CĐCS trong việc tổ chức chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ
sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công đoàn , để
cán bộ công đoàn ở cơ sở đủ sức đủ tầm đảm đương và thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn và cơ chế bảo
vệ cán bộ công đoàn theo quy định của pháp luật. Ngoài những chính sách chung
cũng cần có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn yên tâm
công tác, ổn định tư tưởng và được nâng cao về vật chất và tinh thần; hướng tới
mục tiêu “công đoàn là một nghề” được đảm bảo.
Xây dựng mô hình công đoàn cơ sở có đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, trách
nhiệm, có kiến thức quản lý, kỹ năng nghiệp vụ công tác, hiểu biết pháp luật; Có
kế hoạch công tác công đoàn sát thực, khoa học phù hợp với tình hình đơn vị;
Có quy chế và thực hiện tốt quy chế mối quan hệ phối hợp công tác với chính
quyền, và ban lãnh đạo công ty. Không để người lao động nào không được quan
tâm bảo vệ; Không để xảy ra tranh chấp lao động tại cơ quan, đơn vị; Không có
tai nạn lao động nghiêm trong xảy ra , không có có công nhân viên chức lao động
vi phạm pháp luật.
3.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp
Trước hết doanh nghiệp phải thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao
động, người lao động, xây dựng nội quy, quy chế doanh nghiệp trên cơ sở quy định
của luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đồng thời phải tổ chức
tuyên truyền, tập huấn cho người lao động biết, nắm vững quy định pháp luật để
thực hiện đúng và mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và người lao động.


12

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại với người lao động, tổ
chức công đoàn là cơ hội để người sử dụng lao động nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của người lao động, là diễn đàn tiếp nhận đề xuất kiến nghị của người lao động,
công đoàn để điều chỉnh điều hành, quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
- Phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động và làm tốt chức năng
nhiệm vụ chính là góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ giúp doanh
nghiệp phát triển bền vững.
3.3. Giải pháp đối với người lao động
NLĐ cân đưa ra các ý kiến, quan điểm cá nhân trong các buổi họp công đoàn,........
nhằm .....Từ đó nâng cao sự hiểu biết về ng lao đông với chính sách của công ty.
Tăng cường tiếp xúc của ng lao dộng với cty.
Học tập, tìm hiểu các quy ddingj của pháp luật về quyển và lợi ích của mjh để
tránh các tranh chấp về lao dộng xảy ra.

Báo cáo thường niên Vinaconex 2016
http://www.vinaconex.com.vn
Luật công đoànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×