Tải bản đầy đủ

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn nội sinh để tăng cường khả năng kháng bệnh chết héo do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên cây keo tai tượng tại tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

cải tạo đất cao, cây trồng chỉ sau 6-7 năm có


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×