Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt tele 5

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TÊN BẠN
Telesales

KINH NGHIỆM
2012-2015

CÔNG TY TNHH ADT
Trợ lý trưởng phòng Telesales
- Gọi điện, tư vấn sản phẩm khóa học
online cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng qua hệ thống CRM
và Email Marketing
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng

2013-2015

CÔNG TY CP ADT QU ỐC T Ế
Nhân viên Telesales
- Nhân viên kinh doanh, tư vấn sản phẩm

và chăm sóc khách hàng.
- Tìm database khách hàng qua các công cụ
hỗ trợ trực tuyến
- Gửi mail chimp và phân tích kết quả.

Địa ChỉSố ĐTĐịa chỉ EMAILMỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Sử dụng những kỹ năng về thuyết
trình, đàm phán và lợi thế giọng
nói để thuyết phục khách hàng,
mang lại lợi nhuận cao cho Công
ty
Trở thành Telesales giỏi sau 5 năm,
đủ khả năng hỗ trợ, giúp đỡ, trau
dồi kỹ năng nghề, dẫn dắt cho các
Telesales trẻ tuổi.
 Soạn được một cuốn Ebook về
Telesales, thay đổi nhận thức của
mọi người về tầm quan trọng của
Telesales

KỸ NĂNG CÁ NHÂN

KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

Kỹ Năng 1
Kỹ Năng 2
Kỹ Năng 3
Kỹ Năng 4


Kỹ Năng 5

Kỹ Năng 1
Kỹ Năng 2
Kỹ Năng 3
Kỹ Năng 4
Kỹ Năng 5



    
    
    


    
    
    
    

BẰNG CẤP

NGƯỜI GIỚI THIỆU

20032005

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ
Số dt
Địa chỉ email

TÊN BẰNG
TÊN TRƯỜNG
Thông tin cơ bản

20012003

TÊN BẰNG
TÊN TRƯỜNG
Thông tin cơ bản

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ
Số dt
Địa chỉ emailTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×