Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt tele 1

Họ Và Tên
Nhân viên Telesales
Địa chỉ:

Mục Tiêu

Kỹ Năng

Sử dụng những kỹ năng về thuyết trình, đàm phán và lợi thế giọng nói để
thuyết phục khách hàng, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty
Trở thành Telesales giỏi sau 5 năm, đủ khả năng hỗ trợ, giúp đỡ, trau d ồi kỹ
năng nghề, dẫn dắt cho các Telesales trẻ tuổi.
Soạn được một cuốn Ebook về Telesales, thay đổi nhận thức của mọi người
về tầm quan trọng của Telesales

Ngoại ngữ




Bán hàng



Giao tiếp



Giao dịch và đàm phán

Kinh Nghiệm

CÔNG TY TNHH ADT
Trợ lý trưởng phòng Telesales



2014 – Present

- Gọi điện, tư vấn sản phẩm khoas học online cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng qua hệ thoogn CRM và Email Marketing
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng

CÔNG TY CP ADT QU ỐC T Ế
Nhân viên Telesales

2011 – 2013

- Nhân viên kinh doanh, tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
- Tìm database khách hàng qua các công cụ hỗ trợ trực tuy ến
- Gửi mail chimp và phân tích kết quả.

Học Vấn

Đ ẠI H Ọ C QUAN H Ệ CÔNG CHÚNG ADT
Quan hệ công chúng
TRUNG C ẤP ADT
2009


Tốt nghiệp

2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×