Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt nvkd 2

Tên của bạn
Địa chỉ : abcxyz
Số diện thoại: 123 45 67
Email : abcxyz@gmail.com

NHÂN VIÊN KINH DOANH

HỌC VẤN
| CỬ NHÂN | ĐẠI HỌC ADT
- Chuyên ngành quản trị kinh doanh
- Điểm tổng kết 8.0

2011-2014

KINH NGHIỆM
2014 – Hiện tại | Công ty ADT
Nhân viên kinh doanh:
- Xây dựng các kênh phân phối, đại lý mới cho công ty
- Xây dựng các Bussiness Plans mới cho công ty
2013-2014 | Cửa hàng ADT
Nhân viên kinh doanh:

- Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
- Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp

Làm việc nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch


Sở thích và các thông tin khác
+ Với khả năng giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh gi ỏi giúp gia tăng
doanh thu, doanh số cho công ty.
+ Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của mình để xây d ựng mối quan h ệ, khách hàng t ốt,
nâng cao uy tín của công ty.
.

Chứng chỉ
2014 : Top 8 Cuộc thi Hành trình kinh doanh.
2012 : Top 4 Cuộc thi Thủ lĩnh sinh viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×