Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt nvkd 1

YN
KINH NGHIỆM
MỤC TIÊU
+ Với khả năng giao tiếp tốt
mong muốn trở thành nhân
viên kinh doanh giỏi giúp gia
tăng doanh thu, doanh số cho
công ty.
+ Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng
giao tiếp của mình để xây
dựng mối quan hệ, khách hàng
tốt, nâng cao uy tín của công
ty.

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp


Kỹ năng lập kế hoạch

2014 – Hiện tại | Công ty ADT
Nhân viên kinh doanh:
- Xây dựng các kênh phân phối, đại lý mới cho công ty
- Xây dựng các Bussiness Plans mới cho công ty
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của
khách hàng qua điện thoại và email.
2013-2014 | Cửa hàng ADT
Nhân viên kinh doanh:
- Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người
Việt.
- Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông:
banner, poster, tờ rơi...

HỌC VẤN
CỬ NHÂN – ĐẠI HỌC ADT
2011-2014
- Chuyên ngành quản trị kinh doanh
- Điểm tổng kết 8.0

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
2011-2014: Ban chủ nhiệm CLB Nhà kinh tế trẻ.
2015: Top 8 cuộc thi Hành trình kinh doanh

f
huyentrang@gmail.co
m

huyentrang@tweeter

01245678876

Fb://Huyentrang.1223Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×