Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt mkt 2

TRẦN HUYỀN TRANG
Nhân viên marketing
THÔNG TIN LIÊN HỆ

► KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

Ngày sinh: 01/12/1992

Công ty ADT

Giới tính: Nữ

03/2015 - Hiện tại

Điện thoại: 098223344

Nhân viên Marketing Online

Email: xuanngoc@gmail.com

- Quản trị fanpage, xây dựng kế hoạch bán hàng + quảng bá thương hiệu

qua fanpage

Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội

Cửa hàng ADT
06/2014 - 02/2015

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
 Hãy giới thiệu thật ngắn gọn về
mục tiêu làm việc, khả năng nổi
trội của bản thân hoặc đính kèm
một sản phẩm đặc biệt của bạn
tại đây nhé. Một dự án bạn từng
chạy truyền thông Online chẳng
hạn

NGOẠI NGỮ

Nhân viên SEO web
- Có thành tích đẩy bài viết lên TOP5 GG
► HỌC VẤN:
Đại học Thương Mại (10/2010 - 05/2014)
Chuyên ngành: Quản trị Marketing
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0
► HOẠT ĐỘNG:
Nhóm tình nguyện ADT

Tiếng Anh:

10/2013 - 08/2014

Tiếng Pháp:

Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.

KỸ NĂNG

- Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy
► GIẢI THƯỞNG:
TOP 8GG Adwords:

CUỘC THI YOUNG MARKETER

SEO web:

10/2013 - 08/2014

Văn phòng:
Teamwork:
Thuyết trình:

► NGƯỜI THAM CHIẾU:
Anh... - Trưởng phòng Marketing
Công ty ADT

Figure 1A

Điện thoại:...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×