Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt mkt 1

TRẦN HUYỀN TRANG
Nhân viên
Marketing Online

Số điện thoại:

Your
text
here

Email:
Facebook

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Quốc tịch:
Ngày sinh:
Tình trạng hôn nhân:
Ngôn ngữ:

Mạng xã hội khác:
 Hãy giới thiệu thật ngắn gọn về

mục tiêu làm việc, khả năng nổi
trội của bản thân hoặc đính kèm
một sản phẩm đặc biệt của bạn
tại đây nhé. Một dự án bạn từng
chạy truyền thông Online chẳng
hạn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

GIẢI THƯỞNG

ADTJOB | 2015 – Hiện tại

Sinh viên tài năng

Nhân viên Marketing Online

Cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên | 2014

SEO

ADS

- Quản trị Fanpage, xây dựng các chiến TOP 8
dịch quảng báo thương hiệu qua kênh Cuộc thi Young Marketer | 2013
Online.
ADTJOB | 2013-2014

KỸ NĂNG

Thực tập sinh SEO Web

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

HỌC VẤN

SEO:

Chuyên ngành quản trị Marketing
ĐH Kinh tế Quốc dân | 2015


Marketing Foundation
ADTJOB Edu | 2014

THINGS



I

ENJOY

AI



Google Adwords: 
Content-writing:



Design:



KỸ NĂNG CÁ NHÂN
Chịu áp lực:



PTS

Làm vi ệc nhóm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×