Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt kế toán 3

TRẦN HUYỀN TRANG
Nhân viên Kế toán
THÔNG TIN LIÊN HỆ

► KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

Ngày sinh: 01/12/1992

Công ty ADT

Giới tính: Nữ

03/2015 - Hiện tại

Điện thoại: 098223344

Kế toán tổng hợp

Email: xuanngoc@gmail.com

- Kế toán thuế, lập báo cáo tài chính.


Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội

- Tính lương và thanh toán bảo hiểm
Cửa hàng ADT

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
+ Với khả năng kiến thức nền tốt, tôi
monng muốn có thể góp phần vào
quá trình tạo ra lợi nhuận của công
ty.
+ Phát triển, nâng cao tay nghề, trở
thành Kế toán giỏi, xây dựng được
bọ phận Kế toán vững tay nghề cho
công ty.

NGOẠI NGỮ

06/2014 - 02/2015
Kế toán bán hàng
- Quản lý thu ngân, chi tiêu, thu mua của cửa hàng.
- Báo cáo tài chính hàng tháng
► HỌC VẤN:
Đại học Thương Mại (10/2010 - 05/2014)
Chuyên ngành: Kế toán
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0

Tiếng Anh:

► HOẠT ĐỘNG:

Tiếng Pháp:

Nhóm tình nguyện ADT | 10/2013 - 08/2014
Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.

KỸ NĂNG

- Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy
nghĩ lạc quan.Tin học văn phòng:

► GIẢI THƯỞNG:

Kế toán máy MISA:

2015: Top 5

Kế toán tổng hợp:

Cuộc thi Tài năng ADT

Teamwork:
Thuyết trình:

► NGƯỜI THAM CHIẾU:
Anh... - Trưởng phòng kế toán
Công ty ADT
Điện thoại:...

Figure 1ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x