Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt kế toán 2

`

HỌC VẤN
Đại học Thương Mại
10/2010 - 05/2014
Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình
8.0

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty ADT

Vũ Đinh Dũng
Nhân viên Kế toán

03/2015 - Hiện tại
Nhân viên kế toán

Ngày sinh: 01/12/1992

- Kế toán thuế.


Giới tính: Nữ

- Lập báo cáo tài chính.

Điện thoại: 098223344

- Tính lương và kế toán bảo hiểm

Email:
xuanngoc@gmail.com

Cửa hàng ADT
06/2014 - 02/2015

Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán,
Hà Nội

Nhân viên Kế toán
- Quản lý thu ngân, chi tiêu, thu mua của cửa hàng.
- Báo cáo tài chính hàng tháng

HOẠT ĐỘNG
CLB Kế kiểm ACCA
10/2013 - 08/2014
- Tham gia training về các kỹ năng Kế toán.
- Tham gia các cuộc thi Kế toán của CLB

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng
Kế toán máy
Kế toán thuế
Báo cáo tài chính
Làm việc nhóm

CHỨNG CHỈ
2013
Giải nhất cuộc thi Kế toán máy sinh viên

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP


+ Với khả năng kiến thức
nền tốt, tôi monng muốn có
thể góp phần vào quá trình
tạo ra lợi nhuận của công ty.
+ Phát triển, nâng cao tay
nghề, trở thành Kế toán giỏi,
xây dựng được bọ phận Kế
toán vững tay nghề cho
công ty.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x