Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt IT phần mềm 4

TRẦN HUYỀN TRANG
Nhân viên IT ph ần m ềm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ngày sinh: 01/12/1992
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 098223344

► MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:

- Lập trình, sửa đổi và hoàn thiện bộ Code web cho Công ty.
- Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để tạo ra những sản phẩm mới
đột phá

Email: xuanngoc@gmail.com

► KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội

2015- Hiện tại | Công ty ADT
IT phần mềm


MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
+ Với khả năng giao tiếp tốt mong
muốn trở thành nhân viên kinh
doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu,
doanh số cho công ty.
+ Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao
tiếp của mình để xây dựng mối quan
hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín
của công ty.

NGOẠI NGỮ

- Hỗ trợ viết web
- Test sản phẩm.

2013-2015 | Cửa hàng ADT
Nhân viên IT + Designer
- Viết game, thiết kế đồ họa, đóng gói sản phẩm hỗ trợ các chiến
dịch truyền thông
► HỌC VẤN:

Tiếng Anh:

Đại học FPT (10/2010 - 05/2014)

Tiếng Pháp:

Chuyên ngành: Quản trị mạng
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0

KỸ NĂNG
GG Adwords:
SEO web:
Văn phòng:
Teamwork:
Thuyết trình:

► HOẠT ĐỘNG:
Nhóm tình nguyện ADT


10/2013 - 08/2014
Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.
► NGƯỜI THAM CHIẾU:
Anh... – Giám đốc
Công ty ADT

Figure 1A

Điện thoại:...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×