Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt IT phần mềm 2

THÔNG TIN CÁ
NHÂN Ngày sinh: 01/12/1992
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 098223344
Email: xuanngoc@gmail.com

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
► Lập trình, sửa đổi và hoàn thiện bộ
Code web cho Công ty.
► Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để tạo ra
những sản phẩm mới đột phá

Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội

HỌC VẤN

KINH NGHIỆM LÀM
Công ty ADT |

10/2010 - 05/2014


03/2015 - Hiện tại

Học viện bưu chính viễn
thông

IT phần mềm

Chuyên ngành: Quản trị Mạng

- Hỗ trợ viết web

Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm
trung bình 8.0

- Test sản phẩm.
Trung tâm ADT |

10/2008 - 05/2010

06/2014 - 02/2015

Cao đẳng FPT

Nhân viên IT + Designer

Chuyên ngành: Lập
trình
Tốt nghiệp loại Giỏi,
điểm trung bình 8.0

CHỨNG CHỈ
2013 Giải nhất Tài năng
ADT
2015: GiẢI thưởng nhóm
tình nguyện xuất sắc ADT

NGƯỜI THAM
CHIẾU
Anh... - Trưởng phòng Kỹ thuật
Công ty ADT


Điện thoại:...

TRẦN HUYỀN
TRANG
IT phần mềm

KỸ NĂNG
Java
PHP
ISO
Android
Tester

- Viết game, thiết kế đồ hòa,
dóng gói sản phẩm hỗ trợ các
chiến dịch truyền thôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×