Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt IT phần mềm 1

HỌ VÀ TÊN
Vị trí ứng tuyển
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2015 – Hiện tại

+

2015 – Hiện tại

Thời gian

EMAIL: Adtjob.net@gmail.com
PHONE: 098223344

HỌC VẤN
Năm học

VỊ TRÍ

+


+

TÊN CÔNG TY
VỊ TRÍ

Thành tích
Năm học

+

Mô tả công việc

+

NƠI THEO HỌC
Nội dung theo học

Mô tả công việc

2015 – Hiện tại

Thời gian

TÊN CÔNG TY

WEB: https://adtjob.net/

NƠI THEO HỌC
Nội dung theo học
Thành tích

TÊN CÔNG TY
VỊ TRÍ
Mô tả công việc

KỸ NĂNG
O

Kỹ năng 1
Kỹ năng 2


Kỹ năng 3

QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN LÀ
Hoặc

Kỹ năng 4
Kỹ năng 5
Kỹ năng 6

5

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×