Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt hành chính 3

TRỊNH XUÂN NGỌC
Nhân viên Hành chính – Nhân sự

098223344
xuanngoc@gmail.com
xuanngoc.com

Nam
01/12/1992
A30, TT9 Văn Quán,
Hà Nội

Mục tiêu nghề nghiệp
- Xây dựng một quy trình xử lý hành chính và làm việc nhanh gọn, tiết kiệm th ời gian và hi ệu qu ả
cho Công ty.
- Xây dựng được bộ đánh giá, quản lý nhân sự chuẩn, logic, có thể sử dụng ổn định từ 10 năm tr ở lên.
- Tạo ra môi trường làm việc tích cực phù hợp với văn hóa công ty

Học vấn
2011-2015
Học viện hành chính

Chuyên ngành: Quản lý xã hội
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0

Kinh nghiệm làm việc
Cửa hàng ADT
06/2014 - 02/2015
- Vị trí:
- Mô tả công việc:
Công ty ADT
03/2015 - Hiện tại
- Vị trí:
- Mô tả công việc:

Hoạt động
Nhóm tình nguyện ADT
10/2013 - 08/2014
Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.
Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy nghĩ lạc quan.

Các kỹ năng
Tin học văn phòng: Thành thạo word, exel, powerpoit, …
Tiếng Anh
: Nghe – Nói – Đọc – Viết như tiếng việt.
Tiếng Trung
: Nghe – Nói – Đọc – Viết như tiếng việt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×