Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt hành chính 2

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Công ty ADT
03/2015 - Hiện tại
- Vị trí:

LÊ HẢI YẾN
Nhân viên hành chính

- Mô tả công việc:
Cửa hàng ADT

Ngày sinh: 01/12/1992

06/2014 - 02/2015

Giới tính: Nữ

- Vị trí:

Điện thoại: 098223344


- Mô tả công việc:

Email: xuanngoc@gmail.com
Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán,
Hà Nội

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

HỌC VẤN
Học viên hành chính
10/2010 - 05/2014
Chuyên ngành: Quản lý xã hội
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0

Làm việc nhóm

HOẠT ĐỘNG
Thuyết trình

Nhóm tình nguyện ADT
10/2013 - 08/2014

Tiếng Anh

Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.
Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy nghĩ lạc
quan.

Chịu áp lựuc

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
- Xây dựng một quy trình xử lý
hành chính và làm việc nhanh
gọn, tiết kiệm thời gian và hiệu
quả cho Công ty.

GIẢI THƯỞNG
Nhóm tình nguyện ADT


10/2013 - 08/2014
Giải nhất CLB Sinh viên

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
- Xây dựng được bộ đánh giá,
quản lý nhân sự chuẩn, logic, có
thể sử dụng ổn định từ 10 năm 2013
trở lên.

Chứng nhận nghiên cứu khoa học về ành vi tiến hành thủ tục hành chính của người

- Tạo ra môi trường làm việc dân
tích cực phù hợp với văn hóa
công ty
NGƯỜI THAM CHIẾU
Anh... - Trưởng phòng Hành chính
Công ty ADT

Điện thoại:...
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×