Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt hành chính 1

Họ và tên

Nhân viên Hành chính – Nhân sự
123 phố XXX, quận YYY , thành phố ZZZ
Số điện thoại: 123456789 | Email: abc@gmail.com

Mục Tiêu
- Xây dựng một quy trình xử lý hành chính và làm việc nhanh gọn, tiết kiệm thời gian
và hiệu quả cho Công ty.
- Xây dựng được bộ đánh giá, quản lý nhân sự chuẩn, logic, có thể sử dụng ổn định
từ 10 năm trở lên.
- Tạo ra môi trường làm việc tích cực phù hợp với văn hóa công ty.

Trình độ chuyên môn
Đặc biệt xử lý tốt các vấn đề
hành chính
Nắm rõ quy phạm về các văn
bản hành chính

Khả năng tốt về quản trị nhân lực
Nắm rõ quy trình quản lý nhân sự, đảm

bảo môi trường hoạt động tích cực cho
nhân viên

Kinh nghiệm

Tên công ty
Vị trí
2011 - 2014 (2 năm)
Giải thích ngắn gọn về ngành ngề của công ty (có thể đưa ra website)
50 to 100 nhân viên - Khách sạn / Nhà hàng / Giải trí

Tên công ty
Vị trí
2005 - 2014 (8 năm)
20 nhân viên – Công nghiệp sản xuất

Khả năng teamwork tốt
Khả năng chịu áp lực cao
Thái độ sống tích cực


Người tham chiếu
Nguyễn thị A
Số điện thoại:
(123) 937 9992
Email:
abc@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×