Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt bán hàng 5

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty ADT
03/2015 - Hiện tại
Nhân viên bán hàng
- Hỗ trợ viết bài quảng cáo sản phẩm qua kênh facebook, các forum
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách
hàng qua điện thoại và email.

NGUYỄN MỸ LỆ

Cửaviên
hàngkinh
ADTdoanh
Nhân
06/2014 - 02/2015
THÔNG
TIN hàng
LIÊN HỆ CÁ NHÂN
Nhân
viên bán


sinh: tr
01/12/1992
-Ngày
Bán hàng
ực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
ớiảtính:
-Gi
Qu
ng báNsữản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster,
tờ rơi...
Đi
ện tho
ại: 098223344
HỌC
VẤN
ĐEmail:
ại họcxuanngoc@gmail.com
Thương Mại
10/2010
- 05/2014
Địa chỉ: A30,
TT9 Văn Quán, Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
+HOẠT
Với khĐỘNG
ả năng giao tiếp tốt mong
mu

n
tr
thành
nhân viên kinh
Nhóm tìnhởnguy
ện ADT
doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu,
doanh số- cho
công ty.
10/2013


08/2014
p vụvà
, kỹ
năng
giao
T+ậNâng
p hợpcao
các nghi
mónệquà
phân
phát
tới người vô gia cư.
tiếp của mình để xây dựng mối
-quan
Chia shẻệ, ,đkhách
ộng viên
họ tvốượ
qua giai
hàng
t, tnâng
cao đoạn khó khăn, giúp họ có những suy
nghĩ
lạcủquan.
uy tín
a công ty.

GIẢI THƯỞNG
Nhóm tình nguyện ADT
KỸ NĂNG
10/2013 - 08/2014
TậTin
p hhọc
ợp các
vănmón quà và phân phát tới người vô gia cư.
phòng

- Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy
Làm
nghĩ
lạviệc
c quan.
nhóm

CHỨNG
CHỈ
Thuyết trình
2013
Tiếng Anh
GiBán
ải nhhàng
ất Tài năng ADT

NGƯỜI THAM CHIẾU
Anh... - Trưởng phòng Kinh doanh
Công ty ADT

Điện thoại:...
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×