Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt bán hàng 3

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TRỊNH XUÂN NGỌC
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

+ Với khả năng giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh
giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty.
+ Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của mình để xây d ựng m ối quan
hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín của công ty.
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2014 – Hiện tại | Công ty ADT
Ngày
Nhânsinh
viên kinh doanh:
01/12/1992

- Xây dựng các kênh phân phối, đại lý mới cho công ty

Giới tính

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách

hàng qua điện thoại và email.
Nam
- Xâythoại
dựng các Bussiness Plans mới cho công ty
Điện
098223344
2013-2014 | Cửa hàng ADT
Email
Nhân viên kinh doanh:
xuanngoc@gmail.com
- Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Địa
- Quchỉ
ảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster,

tờ rơTT9
i... Văn Quán, Hà Nội
A30,
Website
HỌC
VẤN

xuanngoc.com
CỬ NHÂN – ĐẠI HỌC ADT

2011-2014
KỸ
NĂNG
Tin
học văn
phòng
- Chuyên
ngành
quản trị kinh doanh

- Điểm tổng kết 8.0
HOẠT
ĐỘNG
Làm việc
nhóm


Nhóm tình nguyện ADT
10/2013
- 08/2014
Thuyết
trình
Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.
- ChiaTrung
sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy
Tiếng

nghĩ lạc quan.
GIẢI THƯỞNG
Tiếng
Anh
10/2015

Top 8 Cuộc thi hành trình kinh doanh
Bán hàng

Tập hợp THAM
các mónCHIẾU
quà và phân phát tới người vô gia cư.
NGƯỜI

Anh... - Trưởng phòng Kinh doanh
Công ty ADT

Điện thoại:...
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×