Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt 6

HỌ VÀ TÊN

WEB: https://adtjob.net/
EMAIL: Adtjob.net@gmail.com

Vị trí ứng tuyển

PHONE: 098223344

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2015 – Hiện tại

+

TÊN CÔNG TY

HỌC VẤN
Năm học

VỊ TRÍ


+

Nội dung theo học

Mô tả công việc

Thời gian

+

TÊN CÔNG TY
VỊ TRÍ

NƠI THEO HỌC

Thành tích
Năm học

+

NƠI THEO HỌC
Nội dung theo học

Mô tả công việc

Thời gian

+

Thành tích

TÊN CÔNG TY
VỊ TRÍ

KỸ NĂNG

Mô tả công việc
O


Kỹ năng 1
Kỹ năng 2
Kỹ năng 3

QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN LÀ
Hoặc

Kỹ năng 4
Kỹ năng 5
Kỹ năng 6

5

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×