Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV anh IT 1

TRẦN HUYỀN
TRANG
WORK EXPERIENCE

2015 –Now

+

WEB: https://adtjob.net/
EMAIL: Adtjob.net@gmail.com
PHONE: 098223344

EDUCATIONAL BACKGROUND
Company name
Position

+

2013

Job Description


Posts and
Telecommunications Institute
of Technology
Internet administration

2013 - 2015

+

Company name

+ APTECH ACADEMY

2013

Position

Web design PHP

Job Description

2010 - 2012

+

Company name
Position

Achievement

SKILLS

Job Description
O

PHP
JAVA
TESTER


YOUR DECISION?
OR

IOS
ILLUSTRATOR
MS OFFICE

5

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×