Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI học kì i LỊCH sử 8 có MA TRẬN và đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮKTĂNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Lịch sử
Lớp: 8
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ:
Câu 1. (1.5 điểm)
Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể
hiện như thế nào?
Câu 2. (3.0 điểm)
Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại diễn ra hai cuộc cách mạng?
Câu 3. (2.0 điểm)
Lê-nin có vai trò như thế nào trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 4. (3.5 điểm)

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng
như thế nào đối với các nước tư bản châu Âu và thế giới.

....................................... Hết ......................................
(Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

Đề kiểm tra có 01 trangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×