Tải bản đầy đủ

BÀI KIỂM TRA GIỮA học kỳ i, năm học 2017 2018

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ và tên học sinh:…………………………………………. Lớp: ………
Trường Tiểu học: .........................................................................................
Điểm

Nhận xét của giáo viên
…………………………………….…
……………………………………..…
…………………………………………

Chữ kí
Người coi thi

Chữ kí
Người chấm thi

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1:


Giá trị của chữ số 2 trong số 924 335 là :

A. 2
Câu 2:

B. 200

C. 200 000

D. 20 000

Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A. 602 507
Câu 3 :

B. 600 257

C. 602 057

D. 620 507

Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

A. thế kỉ XVIII

B. thế kỉ XIX

C. thế kỉ XX

D. thế kỉ XXI

Câu 4: Các số sau được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:
A. 37356; 37653; 37564; 37356
C. 10998; 9989; 9899; 8999

B. 456789; 456987; 456978; 456798
D. 234105; 123409; 345609;109876

Câu 5: Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo


tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng là
A. 12kg

B. 9kg

C. 21kg

D. 48kg

B. TỰ LUẬN:
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
152 399 + 24 698

92 508 – 22 429

3 089 x 5

43 263 : 9

………………….………………………………….………………………..
………………….……………………………………….……………………..
…………………….……………………………………….………………..
……………………….……………………………………….………………..
………………


Câu 2 : Tính giá trị của biểu thức

326 - ( 57 x

) với

=3

…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
………………………………
Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
37 + 24 + 143 + 76 =……………………………………..………………
..……………………………………………………………………..……………
1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =………………………………..………
………………………………………………………………………………….
Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 40m. Nếu chiều dài bớt đi
10m thì sẽ bằng chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………
Câu 5 : Trong hình bên có:
góc nhọn
góc vuông
góc tù
góc bẹt


Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán lớp 4
Giữa học kì I
Năm học: 2017 – 2018
Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu,
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4
số điểm

TN TL TN TL
Số học: Biết đọc viết số đến
lớp triệu, xác định giá trị của
các chữ số, so sánh số tự Số câu
1 1
1 1
nhiên. Thực hiện thành thạo
các phép tính cộng, trừ, nhân,
1 7
chia số tự nhiên; tính giá trị
Câu số
2 6
biểu thức có chứa một chữ.
Giải được các bài tập liên
quan đến trung bình cộng, tìm
1
1 1
hai số khi biết tổng và hiệu Số điểm 1
của hai số đó.
Đại lượng và đo đại lượng:
Số câu 1
1
Biết đổi được các số đo khối
Câu số
3
8
lượng, số đo thời gian.

Số điểm
Yếu tố hình học: Xác định
được góc nhọn, góc tù, góc
vuông, góc bẹt.

1

Câu số

Số điểm

TN

TL

1

1

1

5

4

9

1

1

1

7

7
2

2
1

1

10

Số điểm
Tổng

T
L

1

Số câu

Số câu

TN

Tổng

1
3
3

3
3

1
3
3

1
1

10
10


ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Toán - Lớp 4
TRẮC NGHIỆM: Câu 1(1điểm) Đáp án D
Câu 2(1điểm) Đáp án A
Câu 3(1điểm) Đáp án D
Câu 4(1điểm) Đáp án C
Câu 5(1điểm) Đáp án D
B. TỰ LUẬN: Câu 1(1điểm) Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm
152 399 + 24 698
+

152 399
24 698
177 097

92 508 – 22 429
-

92 508
22 429
70 079

3 089 x 5
3 089

xx

5
15 445

43 263 : 9
43 263

9

72

4807

063
0

Câu 2 (1điểm)

Nếu y = 3, thì 326 - ( 57 x

) = 326 - ( 57 x 3 ) =

326 - 171 = 155
Câu 3(1điểm)
37 + 24 + 143 + 76 = (37 + 143) + (24 + 76) = 180 + 100 = 280(0,5điểm)
1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) +5= 10 +
10 +10 +10 + 5 = 45(0,5điểm)
Câu 4(1điểm)

Bài giải:
Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
40 : 2 = 20(m) 0,25 điểm
Chiều dài của hình chữ nhật là:
( 20 + 10 ) : 2 = 15(m) 0,25 điểm
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
15 - 10 = 5(m) 0,25 điểm
Diện tích của hình chữ nhật là:
15 x 5 = 75(m2)
Đáp số: 75m2 0,25 điểm


Câu 5 : (1điểm)
Trong hình bên có:
4 góc nhọn
2 góc vuông
2 góc tù
1 góc bẹt
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 30 phút)
Họ và tên học sinh:…………………………………………. Lớp: ………
Trường Tiểu học: .........................................................................................
Điểm

Nhận xét của giáo viên
…………………………………….…
……………………………………..…
…………………………………………

Chữ kí
Người coi thi

Chữ kí
Người chấm thi

I. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU:
Em hãy đọc thầm bài văn sau:
Đồng tiền vàng
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười
ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao
diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến
hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.
Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:
- Thật chứ?
- Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.
Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu
một đồng tiền vàng.
Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo
rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và
thoáng một nỗi buồn:
- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng
không ạ ?
Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:
- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh
cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải
nằm ở nhà.
Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.
Theo Truyện khuyết danh nước Anh
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện yêu cầu sau:
1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì ?


a. Làm nghề bán báo.
b. Làm nghề đánh giày.
c. Làm nghề bán diêm.
2. Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................……
3. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta ?
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………................…………………
4. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm ?
a. Vì Rô-be không đổi được tiền lẻ.
b. Vì Rô-be không muốn trả lại tiền.
c. Vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.
5. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có
điểm gì đáng quý ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này,
em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7. a- Tìm ít nhất 3 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng
loại:
................................................................................................................................
b- Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ?
................................................................................................................................
………………………………………………………................…………………
8. Từ nào sau đây là từ láy ?
A. buồn bực.
B. truyện cổ.
C. bờ bãi.
D. Nhanh nhẹn
9: Trong câu văn sau đây dấu hai chấm có tác dụng gì?
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột
bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do,
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10: a. Em hãy viết tên đầy đủ của 3 bạn trong lớp mình.
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
b.Em hãy viết địa chỉ của gia đình em để một người bà con gủi thư cho bố mẹ
em………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ và tên học sinh:…………………………………………. Lớp: ………
Trường Tiểu học: .........................................................................................
Điểm

Nhận xét của giáo viên
…………………………………….…
……………………………………..…
…………………………………………

Chữ kí
Người coi thi

Chữ kí
Người chấm thi

II/ KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả(Nghe viết):
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca”.
Trang 55 TV 4 tập 1. Đoạn viết: “Từ đầu .... về nhà


2. Tập làm văn :
Đề bài: Một người thân của em ở xa đang bị ốm, em không đến thăm
được, em hãy viết một lá thư để thăm hỏi và động viên người thân đó.Ma trận câu hỏi đề kiểm tra giữa học kì I - Tiếng Việt lớp 4
Năm học 2017-2018
TT

1

Chủ đề

Đọc
hiểu
văn
bản

Số
câu
Câu
số
Số
điểm

Mức 1
TN
TL

Mức 2
TN
TL

Mức 3
TN
TL

Mức 4
TN
TL

2

2

1

1

1-4

2-3

5

6

1

1

1

1

Tổng
6


2

Kiến
thức
tiếng
Việt

Tổng

Số
câu
Câu
số
Số
điểm
Số
câu
Số
điểm

3
2

1

1

1

1

7

8

9

10

1

0,5

0,5

1

3

2

2

10

1.5

1,5

2

7

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KỲ I-LỚP 4
Năm học: 2017 - 2018
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ với
tốc độ khoảng 75 tiếng/phút trong các bài tập đọc đã học từ Tuần 1 đến Tuần
8(Sgk Tiếng Việt 4 – Tập 1) do HS bốc thăm.(2 điểm)
- Trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên.
(1 điểm)
2. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)
1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì ? (0,5 điểm)

4


c. Làm nghề bán diêm.
2. Những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be: (0,5điểm)
Chi tiết: ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao
3. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta: (0,5
điểm)
Nhận xét: hoàn cảnh của gia đình Rô-be rất nghèo khổ, gặp nhiều khó khăn.
4. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm? (0,5
điểm)
c. Vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.
5. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có
điểm gì đáng quý ? (1 điểm)
Cậu bé là người thật thà, tự trọng…..
6. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này,
em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà ? (1 điểm)
Em sẽ đến thăm, động viên cậu bé. Nếu gia đình đồng ý em sẽ giúp đỡ
đưa cậu bé đến bệnh viện để chữa trị…..
7. a- Tìm ít nhất 3 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng
loại: (0,5 điểm)
Lòng vị tha, nhân ái, nhân từ, độ lượng, bao dung, lòng nhân ái,…..
b- Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ? (0,5 điểm)
8. Từ nào sau đây là từ láy ? (0,5 điểm) D. Nhanh nhẹn
9. Tác dụng của dấu ngoặc kép dùng để chỉ dẫn lời nói trự tiếp của Bác Hồ:
(0,5 điểm)
10. Viết lại đúng họ và tên riêng 3 bạn (0,5 điểm)
Viết lại đúng địa chỉ bố hoặc mẹ (0,5 điểm)

II/ KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả: (2 điểm)
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ, đúng mẫu,
trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm.
Mỗi lỗi chính tả trong bài viết trừ 0,1 điểm.
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về khoảng cách, kiểu chữ, cỡ
chữ…. Trừ 0,5 điểm toàn bài.
2.Tập làm văn: (8 điểm)
- Viết được bài văn miêu viết thư có đủ 3 phần mở đầu , nội dung thư, kết
thúc thư đúng yêu cầu của đề và diễn đạt bằng lời của mình.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, diễn đạt logic, không mắc lỗi
chính tả,…


- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
*Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức
điểm:
8 - 7,5 - 7 - 6,5 - 6 - …..Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán lớp 4
Giữa học kì I
Năm học: 2017 - 2018
TT

1

2

3

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số câu

2

2

2

1

7

Câu số

1-7

2-6

4-5

9

Số câu

1

1

Câu số

3

8

Số học

Đại lượng
và đo đại
lượng

2

Số câu

1

Câu số

10

1

Yếu tố hình
học

Tổng số câu

Mạch kiến thức, kĩ năng

3

3

3

1

Số câu,
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4
số điểm

10

Tổng


Số học: Biết đọc viết số đến
lớp triệu, xác định giá trị của
các chữ số, so sánh số tự Số câu
nhiên. Thực hiện thành thạo
các phép tính cộng, trừ, nhân,
chia số tự nhiên; tính giá trị Câu số
biểu thức có chứa một chữ.
Giải được các bài tập liên
quan đến trung bình cộng, tìm
hai số khi biết tổng và hiệu Số điểm
của hai số đó.
Đại lượng và đo đại lượng:
Số câu
Biết đổi được các số đo khối
Câu số
lượng, số đo thời gian.
Số điểm
Yếu tố hình học: Xác định
được góc nhọn, góc tù, góc
vuông, góc bẹt.

2

2

2

1

2-6

4-5

9

2

2

2

1

1

1

3

8

1

1

1-7

Số câu

Số điểm

2
1

10

Số điểm
Tổng

7
2

1

Câu số

Số câu

7

1
3
3

3
3

3
3

1
1
1

10
10


Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu ? (1điểm)
A. 9

B. 900

C. 90 000

D. 900 000

Câu 2:Số gồm “6 trăm nghìn,2 nghìn,5 trăm,7 đơn vị” được viết là: (1điểm)
A. 602 507
Câu 3 :

B. 600 257

C. 602 057

D. 620 507

Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ? (1điểm)

A. thế kỉ XVIII

B. thế kỉ XIX

Câu 4 : Tính giá trị của biểu thức

C. thế kỉ XX

326 - ( 57 x

) với

D. thế kỉ XXI
=3

Với y = 3, ta có: 326 - ( 57 x 3 ) = 326 - 171 = 155
Câu 5 : Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
a- 58 tấn = 580 tạ

+

152 399

(1điểm)

b- 5 yến 8kg < 5 tạ 8 kg

Câu 6: Đặt tính rồi tính:
152 399 + 24 698

(1điểm)

(1điểm)

92 508 – 22 429
-

92 508

3 089 x 5
xx

3 089

43 263 : 9
43 263

9


24 698

22 429

5

177 097

70 079

15 445

72

4807

063
0

Câu 7: (1điểm) Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg và 6
bao gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng

A. 12kg
B. 9kg
C. 21kg
D. 48kg
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1điểm)
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
= (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) + 99
=
99
+
99
+
99
+
99
+ 99
=
99 x 5
=
495
Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ
được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu ? (1điểm)
Bài giải:
Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
28 : 2 = 14(m)
Chiều dài của hình chữ nhật là:
( 14 + 8 ) : 2 = 11(m)
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
11 - 8 = 3(m)
Diện tích của hình chữ nhật là:
11 x 3 = 33(m2)
Đáp số: 33m2
Câu 10 : (1điểm)
Trong hình bên có:
4 góc nhọn
2 góc vuông
2 góc tù
1 góc bẹt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×