Tải bản đầy đủ

Tử vi thiên lương và nhập môn

Tử Vi Thiên Lương và nhập môn
Đến với Tử vi có rất nhiều con đường, may mắn thì gặp được danh sư, còn nói chung đều phải qua sách
vở. Nhưng thế nào là một danh sư? Tử vi là một môn học khá đặc biệt, đặc biệt bởi vì nó thật sự không
khó hiểu, cũng tức là dễ học, nhưng rất khó vận dụng, vì thế trong thực tế, chúng ta gặp rất nhiều những
bậc "nhớ sách", những bậc đó có khả năng nhớ rất nhiều sách, trích dẫn rất cụ thể và lưu loát, lý luận rất
trơn tru - bởi thuộc nhiều sách mà - nhưng họ không phải là những danh sư. Trong Tử vi bậc danh sư phải
là người có khả năng thấu thị lý thuyết cùng với sự giải đoán chính xác các lá số trong thực tiễn. Nhưng
làm sao để nhận ra được danh sư?. Thường thì danh sư chỉ thể hiện trên khả năng giải đoán chính xác và
phân tích sâu sắc về lý số trên cơ sở những giải đoán của họ. Vì thế, để có danh sư chỉ dạy là rất khó, con
đường thông dụng nhất là đọc sách.
Khi bắt đầu học một môn nào đó, bước đầu tiên là lựa chọn sách. Đọc trên diễn đàn này, các bạn đều đã
được biết tới cuốn sách Tử vi đẩu số của Thái thứ Lang, được nhiều người chấp nhận xem như đó là một
cuốn sách giáo khoa nhập môn về Tử vi, rồi đến cuốn Tử vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương được xem như
là cuốn sách gối đầu giường để đi sâu và lĩnh vực Tử vi.
Các bạn đã có những cuốn sách đó rồi, cứ thử đọc và thậm chí thuộc lòng mà xem, rồi sau đó vận dụng
thử vào luận đoán lá số của chính mình mà xem, tối mù! và rơi vào mê hồn trận, thảm hơn nữa là tẩu hoả
nhập ma. Cũng có thể trong số hàng vạn người học Tử vi, có bậc kỳ tài xuất hiện, chỉ cần học hai bộ sách
ấy là có thể luận giải được lá số của chính họ, được như vậy, môn Tử vi quả cũng đang mỏi mắt trông
chờ.
Và thế là, theo những thông tin trên của vuivui, có thể xuất hiện ý kiến: Nếu thế thì nên học như thế nào
đây?.

Vuivui Tôi sau những cố gắng học hỏi, nay cũng xin thổ lộ một chút cái gọi là kinh nghiệm riêng của bản
thân.
Thực tế khi mới bắt đầu học, vuivui có may mắn được tiếp xúc với hai bộ sách trên rất sớm, với kiến thức
về Dịch sẵn có, việc hiểu sách là không khó, nhưng khi bắt đầu áp dụng vào luận đoán chính lá số của
mình thì thấy hoảng, bởi chẳng biết đâu mà lần. vuivui Tôi đã lao vào đọc, và đọc tất cả những gì mà
mình có may mắn được tiếp xúc về Tử vi, rồi sau đó thú thật là sự cố gắng đó chả giúp gì thêm. Không
còn con đường nào khác, đành quay lại nghiền ngẫm tác phẩm của cụ Thiên Lương. Một ngày kia, bỗng
phát hiện ra rằng, lý thuyết của cụ Thiên Lương rất hay, lô gíc chặt chẽ, rất uyên bác và đặc biệt là rất cổ
học, nghĩa là không Tây học một tý nào, tư duy của cụ trong lĩnh vực Tử vi rất sâu sắc và rất thấm nhuần
tinh thần triết học phương đông, nhưng trong luận giải các lá số danh nhân thì thấy rất nhiều sai lầm, các
bạn cứ nghiền ngẫm thì sẽ thấy, nhân đây vuivui Tôi sơ lược một vài ví dụ để chúng ta suy xét:
-Trong Nick của bạn Thuận thiên với tựa đề "Tin hay không tin", vuivui Tôi có Post lại toàn bộ bài luận
về lá số của Khổng Minh Gia Cát Lượng của Tác giả có đóng góp của cụ Thiên Lương, bài viết rất hay về
mặt lý thuyết, song đáng tiếc lại luận giải hầu hết là những biến cố không có thật của cuộc đời và tài năng
của Khổng Minh, vậy thì đó là những luận giải sai phải không các bạn!
-Trong bài luận về lá số của Đức Khổng phu Tử, sau một hồi luận giải, Tác giả có đưa ra một dẫn chứng
về lá số giống nhau (bạn Phá Quân 70 đã viết sơ qua trong nich ba vòng Thái tuế Lộc tồn và Tràng sinh,


lựa chọ thái độ ...)mà một người là Khổng phu Tử, một người là một nhân sĩ VN, và giải thích sự khác
nhau giữa hai con người này, Tôi xin Post nguyên văn: "Đức Khổng phu Tử được cả thế giới ngày nay
biết đến có lẽ nhờ địa thế phong thuỷ của nước Tàu lớn hơn, nhân quả của ngài to tát hơn, còn vị nhân sĩ
này ở vào phần đất khí thiêng sông núi có phần eo hẹp hơn và công quả tiền kiếp cũng đơn sơ hơn nên cái
phần danh dự cũng chỉ quẩn quanh trong đất nước này mà thôi. Như thế có phải là con đường đưa dắt thế
nhân nếu biết mà sử dụng, và kết quả chỉ trong phạm vi tương đối mà thôi, còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố
huyền bí khác mới thành được vĩ nhân".
Thế nhưng đến Trần Hưng Đạo, người chiến thắng quân Nguyên Mông, mà quân Nguyên Mông vào thời
đó lại chiến thắng dễ dàng và áp đặt sự thống trị của mình đối với người Tàu, biến nước Tàu thành một
thuộc quốc của đế chế Thành cát Tư Hãn, và để rồi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được lưu danh
sử sách và ngày nay được cả thế giới biết đến, được coi là một trong 10 danh tướng của lịch sử thế giới,
trong khi Trung Quốc lại chẳng có ai. vậy thì cái lý do Khí thiêng sông núi nước Nam eo hẹp nó không
ảnh hưởng lên Trần hưng Đạo chăng, hay là lại đổ thừa cho một nguyên nhân huyền bí nào nữa đây, mà
cái "võ" này thì hay được sử dụng trong lý luận phương đông lắm, chẳng hạn như cho nó vào phần Phúc
đức chẳng hạn - có trời mới khảo sát được - và khi giải thích như vậy rồi là có thể yên trí chăng?.

Nói rằng có những luận giải sai lầm trong cuốn Tử vi nghiệm lý - qua hai ví dụ về lá số Khổng Minh và
Khổng phu Tử - không có nghĩa phủ nhận tính đúng đắn và tích cực của cuốn sách đó. Sự đúng đắn của
cuốn sách đó tập trung ở phần lý thuyết, mặc dù trong phần luận giải có những sai lầm nhất định. Nói như
thế, chúng ta thấy có vẻ như là mâu thuẫn, thật ra không mâu thuẫn gì cả, bởi lẽ trong Tử vi có tình trạng
phổ biến như thế này:


Lý thuyết được trình bày trong các sách về Tử vi và sự vận dụng nó vào trong luận đoán có một khoảng
cách rất xa. Chưa nói đến sự khiếm khuyết về lý thuyết ngăn trở sự vận dụng vào thực tế luận đoán, mà
thậm chí ngay cả với những phần lý thuyết đã được chấp nhận cũng rất khó áp dụng, thể hiện cụ thể trong
lá số của Khổng Minh. Trên lý thuyết, để luận giải lá số này, tác giả đã sử dụng một số luận điểm để nói
lên cái tài tuyệt luân của Khổng Minh - xin trích như sau - " Cái tài của ông là cái tài của một tuyệt thế kỳ
nhân (Tả - Hữu, Thai, Thanh long), với sự thông minh quán chúng(Thái dương ở mão, Thái âm ở Hợi
đồng chiếu Mệnh vô chính diệu ở Mùi). Cốt cách của ông là Thiên lương (mộc) cùng với Thái dương là
thiên chức của người lãnh phận sự phò tá cho các vị nguyên thủ quốc gia (Quân sư, Thừa tướng). Người
ta thường nói Mã ở Hợi là Mã hết đường chạy, sự thực với Khổng minh Mộc mệnh đối với cung Hợi
(thuỷ) Mã không phải là không đắc dụng khiến ông thành một vị ngoại trưởng có tài thuyết phục người ta
cùng với Điếu khách ở Mệnh, Thiên mã này tài bồi nghị lực, ông càng thụ đắc bao nhiêu ông càng lao
tâm khó nhọc, ông càng cố gắng mẫn tiệp (Mã - Linh)bao nhiêu càng đưa ông lâm vào cảnhthân thể hao
mòn gần đất xa trời (Mệnh mộc tiết khi Mã - Linh).
Người có Tả - Hữu nhập Mệnh là người có tài quán xuyến mọi vấn đề, thấu hiểu cả văn lẫn võ, được Nhật
- Nguyệt tịnh minh hội chiếu mà Mệnh lại ở thế vô chính diệu là một sự mênh mông bao quát, tức là có
thể nói ông thấu hiểu hết thảy sự việc từ hữu hình đến vô hình, từ nhân sự đến thiên sự".
Phải chăng những cách cục mà tác giả đã sử dụng để mô tả cái tài của Khổng Minh là sai?. Thưa rằng
không sai, lý thuyết đã được trình bày trong sách thật sự không sai, và vì thế việc đem chúng ra vận dụng


trong trường hợp này cũng không sai. cái sai chính ở đây - theo Tôi - là do các cách cục đã được trao cho
quá nhiều đức tính tốt đẹp, đến mức nếu chỉ đọc những mô tả lý thuyết của các cách cục hay các sao tham
gia vào những cách cục đó, người học có thể mất đi sự hình dung về tính chất thực của đời thực mà các
sao hay cách cục ấy có, vì thế, khi luận đoán, lại bị ám ảnh bởi sự tô vẽ của truyền thuyết, nên đưa tới sự
mô tả chân dung của người qua lá số mang màu sắc phi thực tế.
Trong thực tiễn luận đoán, ngoài sự luận đoán cứng nhắc, chẳng hạn khi luận đoán về tổng quát cuộc đời
của một người qua lá số, chúng ta thường hay cố tìm cho ra một số cá tính của nhân vật, cố gắng mô tả
chân dung nhân vật qua một số tính cách, một số thăng trầm của cuộc đời. Rõ ràng cách làm như vậy
không có gì sai, nhưng nó sẽ cho chúng ta một bức tranh hời hợt, những "nét vẽ" sơ cứng trên một bức
tranh, khiến cho chúng ta dễ bị phiến diện rồi sai lầm trong luận đoán khi có ý định đào sâu, mô tả kỹ hơn
về cuộc đời con người.
Tóm lại, theo thiển ý của vuivui Tôi, nền tảng luận đóan của cuốn sách là khá vững vàng, có tính lô gíc
cao. nhưng điểm yếu của nó, và trong nhiều cuốn sách mà một số tác giả có ý định khảo sát một số lá số
mẫu, đều dễ mắc là " dịch ý nghĩa từ cách cục, sao, ..."ra các tiêu chí mô tả đời thực của đương số.
Ở đây cần phải nhấn mạnh rằng, những ai viết sách, ngoài phần trình bày lý thuyết, mà còn trình bày thêm
luận đoán một số lá số mẫu để cho người học dễ vận dụng, đích xác đó là những người rất giỏi, trình độ
cao thâm, và ý của vuivui Tôi chỉ đề cập đến những người như vậy.
Còn điểm yếu như trên, phải chăng đó là do sự yếu kém trong phần nghiên cứu về sao, cách cục?. Chứ
luận đoán một lá số, đâu phải là không có quy tắc!.
Tóm lại, vuivui Tôi cho rằng thật sự đã có những quy tắc chặt chẽ cho việc giải đoán một lá số, chỉ có
điều sự trình bày một cách hệ thống những quy tắc đó là quá hiếm hoi. Các bạn mới học Tử vi, hãy cố
gắng tìm tòi, chú tâm về vấn đề này, khi đã có kiến thức về chúng, là có thể có cách nhìn mạch lạc hơn về
phần lý thuyết các sao và cách cục, để có thể chọn lọc cho mình sự vận dụng sát với đời thực hơn.
Mấy dòng kinh nghiệm, san sẻ cùng các bạn mới học Tử vi, nếu không thấy có giá trị với bản thân, thì xin
lỗi đã làm các bạn mất thì giờ đọc nó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×