Tải bản đầy đủ

Tóm tắt các sách tử vi

Tóm tắt các sách Tử Vi
1. Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư. Của Vũ Tài Lục. Đây là một trong những quyển kinh
điển mà bất cứ ai học tử vi đều coi như sách gối đầu giường. Sách mang tính
nguyên bản, với những câu thơ, phú hay, cách bình giải dễ hiểu. Trong đó nhiều
nguyên tắc cơ bản của Tử Vi được trình bày, diễn giải mà kể cả những bậc cao học
về Tử Vi đều coi đi coi lại...
2. Tử Vi Đẩu Số Tân Biên. Của Vân Đằng Thái Thứ Lang. Đây là một quyển mở
rộng, mang tính tổng hợp, dễ xem, nhưng trong làng tử vi thì sách này không được
đánh giá cao bằng quyển của Vũ Tài Lục.
3. Tử Vi Hàm Số. Của Nguyễn Phát Lộc. Trình bày về tử vi một cách khoa học, hệ
thống, mạch lạc theo phương pháp khoa học phương Tây. Là một loại 'tự điển Tử
Vi', giúp người học dễ tìm, dễ tra với những khảo cứu sâu rộng. Sách kiểu
'literature review' môn Tử Vi.
4. Tử Vi Tổng Hợp. Cũng của Nguyễn Phát Lộc. Diễn giải, phân tích, giúp người
đọc luận giải lá số. Đặc biệt phần lớn của sách là tập hợp, phân loại các cách như
cách Giàu, Nghèo, Bần, Yểu, Thọ, Đẹp, Dâm...
5. Tử Vi Nghiệm Lý. Của Thiên Lương. Trình bày quan điểm của cụ Thiên Lương
đặc biệt với những khám phá về 3 vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng Sinh. Ngoài ra
cụ còn đưa ra một số quan điểm riêng về Dịch Mã, Tuần Triệt, ngũ hành sinh khắc
của tam hợp hành, phân biệt chủ khách một cách ẩn ý qua ngũ hành sinh khắc ...
nhiều Tử Vi gia đánh giá cao những đóng góp của cụ.

6. Tử Vi Nghiệm Lý - Toàn Thư. Cũng của cụ Thiên Lương. Gồm những bài viết
ngắn như những bài tiểu luận về các sao, bộ sao, cách, cục cũng như tư tưởng của
cụ Thiên Lương về Tử Vi. Nhiều khám phá lý thú mới lạ so với những sách cũ. Sư
phụ em nói sách của cụ Thiên Lương dù không phải nhà nào cũng tiếp nhận, nhưng
là sách đáng đọc, càng đọc càng thấy có khám phá dù giọng văn và ngữ pháp đôi
khi không dễ đọc, có thể do dụng ý của cụ chăng? Nhìn nhận một vấn đề từ nhiều
quan điểm khác nhau mang lại sự phong phú cho tư duy...


7. Tử Vi Ảo Bí. Của Việt Viêm Tử. Đây cũng là một sách được đánh giá cao với lối
viết hơi cổ nhưng dễ hiểu. Kiến thức trình bày trong sách tương đối phong phú, vì
cụ VVT là một người am hiểu nhiều môn KHHB (địa lý, tướng học...). Đặc biệt
trong sách có trình bày quan điểm của cụ về vòng Tràng Sinh theo địa lý áp dụng
vào tử vi dựa theo Mộ cư tứ Mộ. Quan điểm về Tuần Triệt và sinh khắc ngũ hành
cụ cũng có quan điểm riêng biệt, độc đáo.
8. Tử Vi Khảo Luận. Của 2 đồng tác giả là Hoàng Thường và Hàm Chương, đều
được ghi trên tựa sách là 2 tiến sĩ. Sách trình bày nhiều kiến giải rất riêng của 2 tác
giả theo kinh nghiệm riêng. Phong cách viết mang đậm tính 'khuyên nhủ'. Sách có
phần phân tích về 12 vòng tương đương với 12 thế đứng của Tử Vi. Các tác giả coi
như 12 cách cục hay 12 hoàn cảnh xã hội mà đương số sinh ra. Các tác giả cũng
đưa ra quan điểm về 3 vòng Sinh Tuế Lộc ngoài chuyện phản ánh tam tài Thiên
Địa Nhân, còn phản ánh Thời (Lộc), Vận (Sinh) và Thái độ cần có của một cá nhân
(Tuế). Rất đáng đọc tham khảo, đúng như tên sách là Khảo Luận.
9. Tử Vi Đẩu Số. Của Nguyễn Mạnh Bảo. Tác giả vốn là KTS và trình bày sách rất
khoa học. Đây cũng là một dạng sách tổng hợp như sách Tử Vi đẩu số, có phân
tích, diễn giải, theo con mắt, cách nhìn của tác giả, áp dụng toán học, phương trình
đúng kiểu "Toán pháp hóa chu hành các sao theo phương trình thức". Sách dành
cho những ai muốn tìm hiểu tử vi và dùng công cụ kỹ thuật toán để giải thích tử vi.
10. Tử Vi Bổ Túc. Cũng của Nguyễn Mạnh Bảo. Sách này đơn thuần chỉ là phú và
diễn giải Ma Thị Phú của Lê Quý Đôn. Sách phần lớn tập trung vào Bàng Tinh
(hơn 400 câu) - đúng nghĩa Bổ Túc.
11. Tử Vi Dưới Mắt Khoa Học. Sách này viết dễ hiểu và có giọng văn thuyết phục.
Tác giả trình bày, giải thích tử vi bằng khoa học hiện đại như thiên văn học, toán.
Tác giả còn đưa ra những cách để lấy lá số nhanh. Điểm nổi bật trong sách này là
khám phá về hệ thống Trục trong tử vi và đọc kỹ sẽ làm người ta vỡ ra hiệu quả về
âm dương, ngũ hành của sao trong luận đoán. Đây là một sách hay.
12. Tử Vi Tinh Điển. Của Vũ Tài Lục. Sách mang tính sưu tầm, trích khảo, bình
chú. Vì mang tính sưu khảo nên có có tính chuyên sâu, có giới thiệu một số sao
không thịnh hành. Tác giả đề cập tới vòng thứ 4 sau 3 vòng Sinh Tuế Lộc. Trong
sách này tác giả cũng đề cập tới phi tam hóa khi xem hạn.
13. Tử Vi Điện Tử. Không rõ tác giả (Thấy ghi là XYZ). Sách chỉ mang tính liệt
kê. Trình bày các bảng an sao để an sao cho nhanh (thời chưa có máy tính). Ngoài
ra sách còn liệt kê các sao với những tính chất tương ứng, ngũ hành, đắc hãm...
trong một bảng để tra cho dễ. Trong sách cũng có tập hợp các lá số an sẵn các sao
phụ tinh và bàng tinh an theo năm. Sách tiện dụng để lập lá số tử vi nếu ko dùng
máy tính.
14. Tự Điển Tử Vi: Của Đắc Lộc. Sách gồm 4 phần, phần đầu nói về cách lấy lá số,
phần hai nói về tính cách, kết hợp của các sao theo kiểu liệt kê và luận giải các sao
đơn lẻ theo thứ tự A-Z. Có thêm hai phần nữa là phần phụ và mục linh tinh gồm
những thứ như so đôi tuổi, xem tuổi làm nhà và hướng dẫn cách tìm Cục, tìm Tử
Vi cũng như một số lá số mẫu. Sách dùng để tham khảo, tra cứu nhanh về sao thì
cũng được, tuy không có gì sâu sắc, độc đáo. Sách kiểu thị trường, khi đọc cần chắt
lọc kỹ.
15. Tử Vi Kinh Nghiệm và Luận Giải: Của Minh Châu. Bố cục sách gần giống của
Thái Thứ Lang, nhưng không chi tiết bằng. Tên sách là Kinh Nghiệm và Luận giải,
nhưng nội dung thì chỉ là liệt kê cách đoán 12 cung như các sách khác và liệt kê
tính chất các sao, không có nhiều yếu tố kinh nghiệm lắm. Sách này kiểu sách thị
trường, đọc cần chắt lọc kỹ.
16. Tử Vi Hoàn Toàn Khoa Học: Của TS Đằng Sơn. Sách mang đậm tính nghiên
cứu, nghiệm lý. Nội dung sách chứng tỏ tác giả bỏ nhiều công phu sưu tầm, nghiên
cứu và cũng có những kiến giải riêng, đặc biệt là tư duy logic khoa học hiện đại.
Sách có nhiều giá trị tham khảo nhưng vẫn còn nhiều tính khảo cứu, không nhiều
phát hiện mới cho làng tử vi.
17. Sách Tử Vi: Của TruMeTin. Sách là một công trình sưu tầm công phu, đúng là
một bài 'literature review' lớn. Tác giả tập hợp những kiến thức từ sách của các vị
tiền bối đi trước. Phù hợp cho những người mới nghiên cứu.
18. Tử Vi Giảng Minh: Của Thiên Phúc. Sách này cũng là một sự tập hợp/tổng hợp
và trình bày ngắn gọn, logic. Không có nhiều phát kiến hay kiến thức mang tính
nâng cao trong sách này. Nhưng những phần trình bày cơ bản tương đối hay.


19. Câu Chuyện Tử Vi: Sách này cũng của Thiên Phúc. Nếu Tử Vi Giảng Minh
mang tính sách giáo khoa thì quyển này lại giống như tập hợp các bài viết, nghiên
cứu ngắn của tác giả. Tác giả đưa ra nhiều bài viết mang tính kinh nghiệm, những
cách xem riêng cũng như những kinh nghiệm luận đoán của người khác mà tác giả
biết. Sách làm phong phú thêm cách nhìn nhận và giải đoán về tử vi
20. Tử Vi Đẩu Số Phú Giải: Của Thái Vân Trình. Sách này tập hợp 1.200 câu phú
tử vi của Trần Đoàn, Ma Thị, Hoàng Kim, Thái Vi Phú, Giã Hạc, Giác Tử, Lý Ngã
Bình, Thiệu Can Tử và Lê Quý Đôn. Các câu phú được tập hợp và trình bày theo
từng sao. Ngoài các câu phú và giải nghĩa ra, không còn gì khác, và các câu phú
cũng không được cho biết là từ bài phú nào (Hoàng Kim hay Thái Vi hay Ma
Thị ... ). Tóm lại sách này giống sách thị trường, khi đọc cần phải chắt lọc kỹ.
21. Tử Vi Chỉ Nam: Của Song An Đỗ Văn Lưu. Cụ là người Nam Định, không biết
có được đích truyền tử vi dòng họ Trần Nam Định không, nhưng qua văn phong,
thấy cụ viết rất tự tin, giọng tự tin của một thầy bói chuyên nghiệp. Sách của cụ
đúc kết khá nhiều kinh nghiệm, nhưng cách trình bày và giọng văn cổ, đôi khi vì
cách trình bày mà làm người ta khó đọc dù sách viết có giá trị. Sách trình bày ý
nghĩa của mỗi sao tại từng cung tương đối chi tiết, người mới học tra theo kiểu gặp
sao nào tra sao nấy thì dễ, nhưng khó luận tổng hợp được.
22. Tử Vi San Đinh: Của Bùi Như Hùng. Sách có nhiều điểm mang tính khám phá
cá nhân, đọc diễn giải nhiều khi có chỗ không logic và thiếu giải thích cụ thể.
Điểm đặc biệt tác giả đưa ra trong sách là hơn 100 sao của tử vi đều được phân loại
ra theo các tác động tới Thiên, Địa hay Nhân, và tùy vào từng cung luận đoán mà
xem đương số có nhiều sao Thiên thì ăn nhiều về Thiên, có nhiều sao Địa thì ăn về
Địa... Riêng phần san định thì còn nhiều điểm cần phải đặt lại vấn đề và chưa
thuyết phục.
23. Chìa Khóa Tử Vi: Của Quản Xuân Thịnh. Đây là một sách viết dựa phần nhiều
theo kinh nghiệm của cá nhân người viết mà phần lớn dựa vào những câu phú xưa
để lại, không có phần giải thích, diễn giải 'tại sao', mà chú trọng nhiều đến phần
luận đoán.


24. Muốn Luận Đoán Đúng Tử Vi : Của Huyền Vi. Đây là sách được nhiều người
khuyên đọc, phần trình bày dù không có kết cấu mạch lạc, dễ hiểu cho người mới
học nhưng có nhiều kinh nghiệm đáng quí. Sách có phần đoán hạn rất đáng để
xem.
25. Tử Vi Kinh Nghiệm (Quản Xuân Thịnh) : Sách của cụ Quản Xuân Thịnh, nghe
nói thuộc dòng phúc tông hay dòng gốc cổ Bắc Hà. Nội dung đúng là mang tính
'kinh nghiệm' của một bậc lão làng về tử vi và đây là những kinh nghiệm quý báu.
Sách gồm 2 quyển Thượng và Hạ. Quyển Thượng dạy cách lấy (lập) lá số, an sao
và những bài phú đoán, một số lá số mẫu. Quyển Hạ là phần giảng giải, hướng dẫn
giải đoán, tương đối chi tiết, nhiều kinh nghiệm tổng hợp. Sách viết cô đọng nhưng
rất nhiều lỗi chính tả, có thể vì người đánh máy hay do lỗi người in không hiểu tử
vi, nên nhiều câu ai không có căn bản tử vi có thể không hiểu hoặc hiểu sai. Đây là
một quyển sách nên đọc, như quyển Dịch Lý Huyền Cơ - Tử Vi Thực Hành.
26. Tử Vi Đẩu Số Và Thần Số Học : Sách của Lê Quang Tiềm, một hậu học tử vi.
Đây là một quyển mang tính tự tổng kết cá nhân, trình bày theo lối tự điển tử vi,
theo vần chữ cái, phân tách từng sao. Tác giả tổng kết từ nhiều sách, trình bày cũng
dễ đọc theo kiểu công thức. Phần dạy cách an sao v.v thì trình bày ở phần sau của
sách và cũng có cả phần luận đoán 12 cung. Ngoài ra, tác giả còn thêm vào phần tử
vi tây phương (horoscope) và thần số học (numerlogy) như một nồi lẩu thập cẩm,
có thể có người thích.
27. Tử Vi Thực Hành : Tác giả là Dịch Lý - Huyền Cơ (Chắc là bút danh). Đây là
một quyển sách trình bày dễ hiểu gồm 5 phần: Hướng dẫn lập lá số, phân tích tính
từng sao, phân tích cung và vận hạn, các lá số mẫu và các bài phú cổ chọn lọc.
Sách viết chi tiết và cũng mang đầy tính kinh nghiệm, thực tiễn. Một quyển sách
nên đọc nhưng cũng phải cẩn thận vì lỗi chính tả rất nhiều.
28. Tử Vi Tướng Pháp : Tác giả Bửu Sơn, thực ra gọi là tử vi nhưng sách lại không
bàn về tử vi. Đây là sự kết hợp theo kiểu 'tả pí lù' gồm xem tướng và một số môn
khác như xem tuổi kỵ hạp, tuổi vợ chồng, bát san, làm nhà và số tiền định (như
những kiến thức mà Thái Kim Oanh trình bày trong series sách của mình về bát
trạch, bác lãm, Bát Tự, Bát yếu, Bát môn...). Với người tập trung nghiên cứu tử vi
thì sách chỉ mang tính tham khảo, đọc thêm nếu có thời gian.


29. Tử Vi Lập Thành và Phụ Đoán: của Nguyễn Phúc Ấm, chắc theo phúc tông nên
dạy đoán số trước hết xem cung Phúc rồi mới tới Mệnh Tài Quan Thê Tử. Sách
này đúng nghĩa chỉ là phụ đoán, có dạy an sao, tính cách các sao và phú đoán 12
cung, một số lá số mẫu. Có phần lý giải các bộ sao an ở các cung theo kiểu công
thức. Sách đọc tham khảo để rộng đường luận đoán.
30. Tử Vi Nhân Quang : Tác giả Nguyễn Thế Tạo, theo đúng tên gọi của sách thì
phải gọi là Tử Vi Lý Số dẫn giải. Tác giả trình bày nhiều về Dịch số, âm dương
ngũ hành và phần này khá bổ ích nếu ai muốn tìm hiểu gốc Dịch của tử vi.
31. Tử Vi Vựng Tập Bình Chú. [b/]: Đây là một tập quyển sách mang tính 'tạp lục'
tổng hợp của đông y sĩ Bùi Quang Nhuận. Sách gồm nhiều mục từ phần thành lập
lá số tới tự điển tử vi, các cách cục, các câu chuyện tử vi, các bài phú cổ. Đây là
sách tham khảo hay vì tổng hợp khá công phu. Tuy nhiên phần trình bày chưa hợp
lý lắm và hơi lộn xộn, nhưng ai khéo đãi cát tìm vàng thì cũng tìm được những
kiến thức tử vi bổ ích.
Nói chung khi đọc các sách tử vi hiện đang lưu hành, có một số lưu ý:
- Lỗi chính tả rất nhiều: Do người in/dịch không hiểu tử vi hay nhà in/đánh máy
cẩu thả. Nhiều sách in mờ, khó đọc. Do đó phải đọc rộng để đối chiếu. Mấy cuốn
cơ bản ít sai phải nắm vững như cuốn Toàn Thư, Hàm Số, Tổng Hợp.
- Nhiều bài phú cổ có nhiều câu không hợp lý hay là việc trình bày các sao theo
kiểu công thức trong các sách nhiều khi cũng không hợp lý, nếu ai hiểu cách an
sao hay lập lá số bằng tay.
- Đa phần các sách có nội dung cơ bản giống nhau, do đó nếu đọc nhiều phải biết
gạn đục khơi trong, thấy phần nào là nghiên cứu, đóng góp, khám phá riêng của
từng người thì phải biết kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm trước hết bằng logic tử vi
(theo logic an sao, âm dương ngũ hành và cơ sở truyền thống), sau đó kiểm
nghiệm trong thực tế xem có đúng không...
Trên đây là một số tìm hiểu cá nhân về các sách tử vi đang được lưu hành. Có thể
có nhiều sách mang tính gia truyền, sổ chép tay, nhưng tôi không đưa lên đây vì
chúng không là sách được in ra phổ biến, hơn nữa những phần chép tay đó là
những phần 'gia truyền' hoặc kinh nghiệm của mỗi nhà, mỗi phái trong quá trình
tìm hiểu nghiên cứu tử vi tự đúc kết riêng. Tất nhiên có những nội dung được coi


là 'gốc' hay 'bí truyền' nhưng nếu chịu khó nghiền ngẫm các nguyên lý cơ bản có
sẵn thì đều có thể lý giải được. Và một điều nữa là chỉ có thực hành và nghiền
ngẫm nhiều thì mới nâng cao được trình độ giải đoán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×