Tải bản đầy đủ

Đề thi cuối kì lớp3 môn toán

PHÒNG GD & ĐT ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG LỖ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN – LỚP 3
Thời gian làm bài : 40 Phút

Họ tên :………………………………………………………………………..Lớp: 3……………
ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0.5 điểm): Giảm số 30 đi 6 lần ta được số......?
A. 5

B. 3

C. 4


D. 6

Câu 2 (1 điểm): Khi chia một số cho 4 ta được thương bằng 5 và số dư lớn nhất có thể.
Vậy số bị chia là:
A. 25

B. 20

C. 24

D. 23

Câu 3 (1 điểm): Giá trị của biểu thức 960 :  2  4 2 là:
A. 400

B. 48

C. 320

D. 192

Câu 4 (0.5 điểm): 124 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 362

B. 372

C. 374

D. 333

Câu 5 (1 điểm): Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm là:.........cm.
A. 58 cm

B. 280

C. 58

D. 108

Câu 6 (0.5 điểm): Chữ số 8 trong số 581 có giá trị là:


A. 8

B. 800

Câu 7 (0.5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào

C. 80
sau .

Trong số 802, giá trị của chữ số 8gấp giá trị của chữ số 2 là:
A. 40

B. 4 lần

C. 400 lần

Câu 8 (1 điểm): Nối:
682 + 245 - 356
=

384

36 : 4 + 375 =

571


PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:
a. 345 + 347

b. 654 – 149

c. 125 x 3

Câu 2 (2điểm): Một quyển truyện dày 120 trang. Minh đã đọc được
Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà Minh chưa đọc?
Bài giải

d. 468 : 4

1
số trang đó.
4


Bài 3 (1điểm): Tính nhanh
4 x 142 x 25
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×