Tải bản đầy đủ

Đề thi cuối học kì 1 môn lịch sử,địa lí

TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ

KIỂM TRACUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5
(Thời gian làm bài 40phút )

Họ và tên học sinh : ………………………… Lớp ……..
Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:( 5 điểm)
Câu 1: Nối các ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B sao cho phù hợp:
A
B
Phan Bội Châu

Trương Định
Tôn Thất Thuyết


Nguyễn Trường Tộ

Chủ trương dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc
Pháp.
Chủ trương canh tân đất nước để làm cho dân
giàu nước mạnh.
Lãnh đạo cuộc phản công quân Pháp ở kinh
thành Huế.
Lãnh đạo nhân dân Nam Kì khởi nghĩa vũ
trang chống Pháp.

Câu 2: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
A.Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
B.Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
C.Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D.Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Câu 3:Viết câu trả lời vào chỗ chấm:
A. Quốc lộ dài nhất nước ta:
……………………………………………………


B. Đường sắt dài nhất nước ta là:
………………………………………………
C. Các đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta là:
…………………………
Câu 4: Quyết định trung ương Đảng ta khi biết âm mưu củă thực dân
Pháp tấn công lên Việt Bắc:
A.Cơ quan đầu não rút sang căn cứ địa ở vùng biên giới Việt - Lào.
B.Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực.
C.Quyết tâm phá tan cuộc tấn công của giặc.
D.Tập trung quân đánh mạnh ở đồng bằng ,buộc địch phải từ bỏ âm
mưu tấn công Việt Bắc.
Câu 5: Quân ta chủ động mở chiến dịch biên giới thu –đông 1950 nhằm
mục đích:
A. Giải phóng một phần biên giới Việt -Trung.
B. Củng cố mở rộng căn cứ Việt Bắc.
C. Phá tan âm mưu khoá chặt biên giới Việt - Trung của địch .khai
thông đường liên lạc quốc tế.
D.Tất cả các ý trên.


PHẦN II: TỰ LUẬN:( 5 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm): Nêu những dẫn chứng về âm mưu của thực dân Pháp
quyết cướp nước ta một lần nữa.


Câu 2 : (2,5 điểm) Thương mại gồm các hoạt động nào và có vai trò gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×