Tải bản đầy đủ

51 đề kiểm tra học kì 2 Vật Lý 8 năm học 20162017

51 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 2 LÝ 8 TPHCM NĂM 2016-2017
(KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN)
CÁC ĐỀ TỰ LUẬN
ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, ĐỀ 1, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, ĐỀ 2, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 4: TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN, ĐỀ 1, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 5: TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN, ĐỀ 2, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 6: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI, ĐỀ A, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 7: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI, ĐỀ B, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 8: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, ĐỀ 1, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 9: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, ĐỀ 2, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 11: TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 12: TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 13: TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 14: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 15: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 16: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 17: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 18: TRƯỜNG THCS ÂU LẠC, ĐỀ 2, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017

ĐỀ SỐ 19: TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 20: TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 21: TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 22: TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU, ĐỀ A, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 23: TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU, ĐỀ B, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 24: TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN, ĐỀ B, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 25: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, ĐỀ A, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 26: TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG, ĐỀ A, QUẬN 5, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 27: TRƯỜNG THCS COLETTE, ĐỀ 2, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 28: TRƯỜNG THCS LỮ GIA, ĐỀ A, QUẬN 11, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 29: TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI, ĐỀ A, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 30: TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI, ĐỀ B, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 31: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH, ĐỀ 6, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 32: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỀ 1, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 33: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỀ 2, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 34: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, ĐỀ B, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 35: TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 36: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 37: TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG, ĐỀ A, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 38: TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG, ĐỀ B, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 39: TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN, QUẬN 5, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 40: TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 41: TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 42: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 43: TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ, QUẬN 10, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 44: TRƯỜNG THCS TÂN SƠN, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 45: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, ĐỀ 1, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 46: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, ĐỀ 2, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 47: TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, ĐỀ 1, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
1


ĐỀ SỐ 48: TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, ĐỀ 2, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 49: TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 50: TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN, QUẬN BÌNH TÂN, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 51: TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017

2Câu 1:

ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
a) Thế năng trọng trường là gì? Cho ví dụ.
b) Động năng là gì? Cho ví dụ.
c) Tổng động năng và thế năng của một vật đ ược gọi là gì? Cho ví d ụ m ột v ật có c ả th ế năng và

Câu 2:

Câu 3:

động năng.

a) Phát biểu định luật về công.
b) Nếu dùng ròng rọc cố định đưa vật lên cao thì có l ợi về lực không? N ếu thì cho l ợi m ấy l ần v ề

lực? Nếu không thì có tác dụng gì?

Khi lực tác dụng lên vật cùng hướng với hướng chuy ển động của vật, công c ủa l ực ph ụ thu ộc vào
những yếu tố nào?
Câu 4:
a) Đại lượng công suất được dùng để xác định điều gì?
b) Trên đầu máy xe lửa có ghi: Công suất 1000hp (mã l ực). N ếu coi 1hp = 745,7W thì đ ều ghi
trên máy có ý nghĩa gì?
Câu 5:
Để kéo một vật nặng 90kg lên cao 1,5m người ta dùng một mặt phẳng nghiêng dài 5m.
a) Tính công có ích.
b) Tính lực kéo trên mặt phẳng nghiêng khi không có ma sát.
c) Thực tế có lực ma sát và độ lớn của lực ma sát là 30N. Tính công thắng của l ực ma sát.
ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, ĐỀ 1, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Khi nào vật có thế năng trọng trường?
b) Cho hình vẽ: Hai người có cùng khối lượng đang nhảy. Hỏi người nào có th ế năng tr ọng tr ường
lớn hơn? Vì sao?

Câu 2: Cho hình vẽ. Con lắc treo trên một sợi dây và đang dao đ ộng. H ỏi con l ắc có th ế năng và đ ộng
năng nhỏ nhất khi ở vị trí nào?

Câu 3: Nước chảy từ trên thác xuống có dạng năng lượng nào? Đã có sự chuy ển hóa năng l ượng t ừ d ạng
nào sang dạng nào?
Câu 4: Một xe đi được 10km trong 25 phút. Lực kéo của động cơ là 400N. Tính công suất của động c ơ.
Câu 5: Một chiếc xô bằng sắt có khối lượng 2kg có dung tích 15dm 3, được thả xuống giếng sâu 10m. Xô
cách đáy 3m. Mặt nước cách miệng giếng 6m. Hỏi khi dùng ròng r ọc đ ộng kéo xô n ước, công c ủa ng ười
kéo xô nước và tốc độ trung bình của xô nước khi kéo xô n ước lên khỏi mi ệng gi ếng b ằng bao nhiêu?
Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m 3, của sắt là 7800kg/m3. Giả sử công suất của người kéo
không đổi là 100W.
3


Câu 1:

ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, ĐỀ 2, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
a) Khi nào vật có động năng?
b) Cho hình vẽ: Hai người có khối lượng bằng nhau đang ch ạy. Ng ười nào có đ ộng năng l ớn h ơn?
Vì sao?

Câu 2: Cho hình vẽ. Con lắc treo trên một sợi dây và đang dao đ ộng. H ỏi con l ắc có th ế năng và đ ộng
năng lớn nhất ở vị trí nào?

Câu 3: Máy bay cất cánh có dạng năng lượng nào? Đã có sự chuy ển hóa năng l ượng t ừ d ạng nào sang
dạng nào?
Câu 4: Một người chạy 5km hết thời gian 45 phút. Lực của người đó dùng là 250N. Tính công su ất c ủa
người đó.
Câu 5: Một chiếc xô bằng sắt có khối lượng 2kg có dung tích 15dm 3, được thả xuống giếng sâu 10m. Xô
cách đáy 3m. Mặt nước cách miệng giếng 6m. Hỏi khi dùng ròng r ọc đ ộng kéo xô n ước, công c ủa ng ười
kéo xô nước và tốc độ trung bình của xô nước khi kéo xô n ước lên khỏi mi ệng gi ếng b ằng bao nhiêu?
Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m 3, của sắt là 7800kg/m3. Giả sử công suất của người kéo
không đổi là 100W.
ĐỀ SỐ 4: TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN, ĐỀ 1, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1: Công suất là gì? Viết công thức tính, cho biết ý nghĩa và đơn vị các đại l ượng trong công thức?
Câu 2: Động năng là gì? Cho ví dụ? Động năng phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 3: Cơ năng là gì? Đơn vị? Kể tên các dạng cơ năng? Cho ví dụ đồng thời có cả hai dạng cơ năng?
Câu 4: Kéo một vật có khối lượng 150kg với quãng đường 12m trong thời gian 5 phút.
a) Tính công thực hiện được.
b) Tính công suất.
Câu 5: Ném một hòn đá lên cao? Cho biết sự chuyển hóa của các dạng cơ năng?
Câu 6: Ném một quả bóng từ điểm A lên cao
a) Ở vị trí nào thì quả bóng có thế năng lớn nhất? Thế năng nhỏ nhất? Động năng nhỏ nhất?
b) Cho biết sự chuyển hóa các dạng của cơ năng khi quả bóng đi từ A đến B, từ B đến C.

4


ĐỀ SỐ 5: TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN, ĐỀ 2, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1: Công cơ học phụ thuộc vào các yếu tố nào? Viết công thức tính, cho biết ý nghĩa và đơn vị các đại
lượng trong công thức?
Câu 2: Thế năng trọng trường là gì? Cho ví dụ. Thế năng đàn hồi là gì? Cho ví dụ.
Câu 3: Nêu định luật bảo toàn cơ năng? Cho ví dụ.
Câu 4: Kéo một vật có khối lượng 50kg với quãng đường 12m trong thời gian 5 phút.
a) Tính công thực hiện được.
b) Tính công suất.
Câu 5: Quả dừa rơi từ trên cây xuống dưới đất? Cho biết sự chuyển hóa của các dạng cơ năng?
Câu 6: Ném một quả bóng từ điểm A lên cao
a) Ở vị trí nào thì quả bóng có thế năng lớn nhất? Thế năng nhỏ nhất? Động năng nhỏ nhất?
b) Cho biết sự chuyển hóa các dạng của cơ năng khi quả bóng đi từ A đến B, từ B đến C.

Câu 1:

ĐỀ SỐ 6: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI, ĐỀ A, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017

a) Viết công thức tính công suất? Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.
b) Công suất của bóng đèn là 40W. Con số này cho biết điều gì?
Câu 2: Phát biểu định luật về công. Hãy nêu một ví dụ minh họa cho định luật này.
Câu 3: Động năng là gì? Động năng phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu 1 ví dụ vật có động năng.
Câu 4: Trong thí nghiệm con lắc dao động được mô tả như hình vẽ.
a) Ở vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất? Ở vị trí nào con lắc có động năng lớn nhất?
b) Khi con lắc chuyển động từ C xuống B và từ B lên A đã có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào
sang dạng cơ năng nào?

5


Câu 5: Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 6000N lên cao 4m trong 16 giây, cần cẩu thứ hai đ ưa một
vật nặng 5000N lên cao 5m trong 20 giây.
a) Tính công và công suất của mỗi cần cẩu.
b) Công suất của cần cẩu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
ĐỀ SỐ 7: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI, ĐỀ B, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.
b) Mũi tên được bắn ra từ cánh cung nhờ cánh cung hay mũi tên? Đó là d ạng năng l ượng nào? Em
hãy cho biết sự chuyển hóa các dạng cơ năng của vật trong trường hợp này.
Câu 2:
a) Viết và chú thích các đại lượng trong công thức tính công khi l ực tác d ụng vào v ật làm cho v ật
dịch chuyển theo phương của lực tác dụng.
b) Những trường hợp sau đây, trường hợp nào có công cơ học?
- Một học sinh đẩy cái bàn nhưng nó không dịch chuyển.
- Quả dừa rơi từ trên cây xuống.
- Lực sĩ đỡ quả tạ đứng yên.
- Xe máy đang chạy trên đường.
Câu 3: Thế năng trọng trường là gì? Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào? L ấy 1 ví d ụ v ề
vật có thế năng trọng trường.
Câu 4: Trong thí nghiệm quả bóng rơi được mô tả như hình vẽ.
a) Hỏi quá trình quả bóng rơi xuống (đến khi chạm đất) và quá trình qu ả bóng n ảy lên, đã có s ự
chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào?
b) Ở vị trí nào quả bóng có thế năng lớn nhất? Ở vị trí nào quả bóng có động năng lớn nhất?

Câu 5: Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 7500N lên cao 2m trong 25 giây, c ần c ẩu th ứ hai nâng m ột
vật nặng 9000N lên cao 1,5m trong 30 giây.
a) Tính công và công suất của mỗi cần cẩu.
b) Công suất của cần cẩu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần.
ĐỀ SỐ 8: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, ĐỀ 1, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Viết công thức tính công và nêu ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng trong công thức.
b) Phát biểu định luật về công.
6


Câu 2: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo 650N đi quãng đường 850m. Tính l ực kéo c ủa
con ngựa.
Câu 3: Khi nào một vật có cơ năng? Đơn vị của cơ năng là gì? K ể tên 2 d ạng c ủa c ơ năng. Cho ví d ụ v ề
một vật có thế năng đàn hồi.
Câu 4: Hãy nêu kết luận về bảo toàn cơ năng. Để ý thấy quả bóng bàn khi r ơi xu ống g ặp m ặt đ ất c ứng
nó lại nẩy lên nhưng càng ngày độ cao nó đạt được l ại càng nh ỏ h ơn đ ộ cao ban đ ầu. Hãy gi ải thích t ại
sao?
Câu 5: Con lắc dao động như hình bên. Biết con lắc có độ cao l ớn nh ất ở A và B, th ấp nh ất ở v ị trí cân
bằng O.
a) Ở vị trí nào con lắc có động năng lớn nhất, có thế năng lớn nhất?
b) Các dạng cơ năng chuyển hóa thế nào khi con lắc di chuyển từ A đến M, từ O đến B?

Câu 6: Người thứ nhất dùng lực đẩy có độ lớn 250N để đẩy xe cát đi quãng đường 0,5km trong th ời gian
15 phút. Người thứ hai vác bao cát có khối lượng 5kg cùng quãng đường trên trong 10 phút.
a) Tính công thực hiện và công suất của người thứ nhất.
b) Tính công suất của người thứ hai và cho biết anh nào làm việc khỏe hơn?
ĐỀ SỐ 9: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, ĐỀ 2, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1: Thế năng trọng trường là gì? Thế năng trọng trường phụ thuộc vào các y ếu t ố nào? (nói rõ s ự
phụ thuộc). Cho ví dụ vật chỉ có thế năng trọng trường.
Câu 2:
a) Nêu kết luận về sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng trong quá trình cơ học của vật?
b) Áp dụng: thả quả bóng từ A rơi xuống như hình vẽ.
- Ở vị trí nào quả bóng có thế năng lớn nhất, động năng lớn nhất?
- Cho biết sự chuyển hóa các dạng cơ năng khi quả bóng đi từ A đến B và từ B đến C.

Câu 3:

Câu 4:

a) Công cơ học phụ thuộc vào các yếu tố nào? Đơn vị của công cơ học là gì?
b) Áp dụng: người lực sĩ đang nâng tạ từ thấp lên cao. Trong tr ường h ợp này có công c ơ h ọc
không? Vì sao?
a) Phát biểu định luật về công.
b) Công suất được xác định như thế nào? Em hiểu thế nào khi người ta nói công su ất c ủa m ột
quạt điện là 80W?
7


Câu 5: Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng 600kg lên độ cao 15m trong th ời gian 1,5min.
Tính:
a) Công đã thực hiện.
b) Công suất của cần cẩu.
ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Thế năng trọng trường là gì?
b) Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm mặt đất, nó nẩy lên. Trong thời gian nẩy lên, thế năng
và động năng của nó thay đổi như thế nào?
Câu 2:
a) Nêu các cách thay đổi nhiệt năng và cho ví dụ.
b) Trên bàn có hai cốc nước, một cốc đựng nước nóng và một cốc đựng n ước lạnh. H ỏi cốc nào có
nhiệt năng lớn hơn? Vì sao?
Câu 3: Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều loài hoa những mùi h ương d ễ ch ịu, lôi cu ốn. Nó thu hút côn
trùng đến thụ phấn. Giải thích tại sao côn trùng ngửi thấy mùi hương?
Câu 4: Công suất là gì? Một người dùng sức đẩy một chiếc ô tô nhưng ô tô không chuy ển đ ộng. H ỏi l ực
đẩy của người đó có công không? Tại sao?
Câu 5: Lũ quét là hiện tượng di chuyển của khối nước khổng lồ t ừ cao xu ống thấp và t ốc đ ộ ngày càng
tăng cũng như sức tàn phá ngày càng lớn tùy thuộc vào đ ộ dài d ốc cũng nh ư s ự “tr ơn láng” c ủa quãng
đường mà nó đi (những nơi như núi và đồi không có cây lũ quét sẽ xu ất hi ện th ường xuyên do không có
gì để chặn dòng nước), nó sẽ gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho nh ững n ơi mà nó đi qua. V ới t ốc
độ cao và khối lượng lớn nó có thể cuốn trôi nhà cửa, cây c ối… gần nh ư m ọi th ứ trên đ ường đi. Hi ện
tượng lũ quét thường thấy ở những nơi gần nơi có độ dốc như dưới chân đồi núi, hay ở trong thung
lũng. Mặc dù lạnh và sức tàn phá cao nhưng lũ quét th ường không x ảy ra lâu h ơn sáu ti ếng. Lũ quét có
dạng năng lượng (cơ năng) nào? Khi nào lũ quét có năng lượng lớn?
Câu 6: Một động cơ có công suất 2kW đưa một vật có khối lượng 1200kg lên cao 15m.
a) Tính công đã thực hiện.
b) Tính thời gian để nâng vật lên.
ĐỀ SỐ 11: TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1: Công suất là gì? Kí hiệu công suất? M ột người l ực sĩ c ử t ạ nâng qu ả t ạ t ừ d ưới lên cao thì có sinh
công không? Vì sao?
Câu 2: Khi nào vật có cơ năng? Cơ năng có mấy dạng đó là gì? M ột vật đang r ơi t ừ trên cao xu ống có
những dạng cơ năng nào? Lúc này cơ năng chuyển hóa như thế nào?
Câu 3: Một người đi xe đạp trên mặt đường nằm ngang dài 5,4km v ới l ực kéo 60N trong 30 phút. Hãy
tính công và công suất mà người đó đã thực hiện.
Câu 4: Nhiệt năng là gì? Khi cho một đồng xu vào một cốc nước nóng thì nhi ệt năng c ủa chúng thay đ ổi
như thế nào?
Câu 5: Các chất được cấu tạo như thế nào? Tại sao oxi trong không khí l ại hòa tan đ ược vào trong n ước
ao, hồ, sông suối…?
Câu 6: Ô nhiễm do bụi trong không khí là một vấn đề mà nhi ều thành phố l ớn ở n ước ta và trên th ế gi ới
đang phải giải quyết, ở Việt Nam chúng ta các thành phố l ớn Hồ Chí Minh hay Hà N ội l ượng b ụi đo đ ược
những năm gần đây luôn cao hơn chuẩn cho phép cá bi ệt m ột s ố n ơi có lúc cao h ơn chu ẩn t ừ 5 đ ến 7
lần. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.
Để giảm nồng bộ bụi trong môi trường gia tăng chất lượng cuộc sống thì v ới vai trò là m ột công
dân trẻ của thành phố này theo em chúng ta cần phải làm gì?
ĐỀ SỐ 12: TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1: Chuyển động nhiệt là gì? Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây c ả l ớp đ ều ng ửi th ấy mùi
nước hoa. Hãy giải thích tại sao?
Câu 2: Thế nào là thế năng trọng trường? Con lắc dao động như hình bên. Biết con lắc có độ cao l ớn nhất
ở M và N, thấp nhất ở vị trí cân bằng O. Ở vị trí nào con lắc có động năng lớn nhất, có th ế năng l ớn nh ất?
8


Câu 3: Lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên r ất nhanh khi m ột khối l ượng n ước kh ổng l ồ di
chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp.
Lũ quét được hình thành khi một khối lượng nước khổng l ồ được mang đến b ởi nh ững c ơn mưa
dông, bão hay bão nhiệt đới hoặc cũng có thể do một lượng lớn băng tuyết trên núi tan ch ảy một cách
đột ngột. Nó cũng có thể được hình thành khi đập bị vỡ hay xả lũ đập một cách vội vàng với khối lượng
xả hàng ngàn mét khối/giây (số lượng để tạo thành lũ quét còn tùy vào đ ộ r ộng và đ ộ d ốc c ủa con sông
bên dưới đập).
Vì lũ quét là hiện tượng di chuyển của khối nước khổng l ồ t ừ cao xu ống th ấp và t ốc đ ộ ngày càng
tăng cũng như sức tàn phá ngày càng lớn tùy thuộc vào đ ộ dài d ốc cũng nh ư s ự “tr ơn láng” c ủa quãng
đường mà nó đi (những nơi như núi và đồi không có cây lũ quét sẽ xu ất hi ện th ường xuyên do không có
gì để chặn dòng nước), nó sẽ gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho nh ững n ơi mà nó đi qua. V ới t ốc
độ cao và khối lượng lớn nó có thể cuốn trôi nhà cửa, cây c ối… gần nh ư m ọi th ứ trên đ ường đi. Hi ện
tượng lũ quét thường thấy ở những nơi gần nới có độ dốc như dưới chân đồi núi, hay ở trong thung
lũng.
Đi cùng lũ quét có thể có nhiều trận lở đất, trượt bùn cùng những thứ mà nó cuốn theo khiến cho
lũ quét càng trở nên nguy hiểm khi mà khối lượng di chuyển không chỉ có nước.
Kết hợp kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Dòng chảy của lũ quét có các dạng nào của cơ năng?
b) Các dạng của cơ năng phụ thuộc vào yếu tố nào?
c) Cùng một độ cao và cùng vận tốc thì dòng chảy c ủa lũ quét có c ơ năng nh ỏ h ơn hay l ớn h ơn so
với cơ năng của dòng nước? Vì sao?
Câu 4: Cơ năng là gì? Viết công thức tính công cơ học (cho biết tên, đ ơn v ị c ủa các đ ại l ượng có trong
công thức, viết công thức suy ra).
Câu 5: Một đầu tàu kéo xe với lực kéo 2400N đi trên đoạn đường dài 400m trong th ời gian 10 phút. Tính
công thực hiện và công suất của đầu tàu.
ĐỀ SỐ 13: TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1: Hiện tượng khuếch tán là gì? Nhỏ một giọt mực tím vào m ột c ốc n ước. Dù không khu ấy cũng ch ỉ
sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu tím. Tại sao?
Câu 2: Lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên r ất nhanh khi m ột khối l ượng n ước kh ổng l ồ di
chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp.
Lũ quét được hình thành khi một khối lượng nước khổng l ồ được mang đến b ởi nh ững c ơn mưa
dông, bão hay bão nhiệt đới hoặc cũng có thể do một lượng lớn băng tuyết trên núi tan ch ảy một cách
đột ngột. Nó cũng có thể được hình thành khi đập bị vỡ hay xả lũ đập một cách vội vàng với khối lượng
xả hàng ngàn mét khối/giây (số lượng để tạo thành lũ quét còn tùy vào đ ộ r ộng và đ ộ d ốc c ủa con sông
bên dưới đập).
Vì lũ quét là hiện tượng di chuyển của khối nước khổng l ồ t ừ cao xu ống th ấp và t ốc đ ộ ngày càng
tăng cũng như sức tàn phá ngày càng lớn tùy thuộc vào đ ộ dài d ốc cũng nh ư s ự “tr ơn láng” c ủa quãng
đường mà nó đi (những nơi như núi và đồi không có cây lũ quét sẽ xu ất hi ện th ường xuyên do không có
gì để chặn dòng nước), nó sẽ gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho nh ững n ơi mà nó đi qua. V ới t ốc
độ cao và khối lượng lớn nó có thể cuốn trôi nhà cửa, cây c ối… gần nh ư m ọi th ứ trên đ ường đi. Hi ện
9


tượng lũ quét thường thấy ở những nơi gần nới có độ dốc như dưới chân đồi núi, hay ở trong thung
lũng.
Đi cùng lũ quét có thể có nhiều trận lở đất, trượt bùn cùng những thứ mà nó cuốn theo khiến cho
lũ quét càng trở nên nguy hiểm khi mà khối lượng di chuyển không chỉ có nước.
Kết hợp kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Dòng chảy của lũ quét có các dạng nào của cơ năng?
b) Các dạng của cơ năng phụ thuộc vào yếu tố nào?
c) Cùng một độ cao và cùng vận tốc thì dòng chảy c ủa lũ quét có c ơ năng nh ỏ h ơn hay l ớn h ơn so
với cơ năng của dòng nước? Vì sao?
Câu 3: Thế nào là động năng? Con lắc dao động như hình bên. Bi ết con l ắc có đ ộ cao l ớn nh ất ở M và N,
thấp nhất ở vị trí cân bằng O. Các dạng cơ năng chuyển hóa thế nào khi con l ắc di chuy ển t ừ M đ ến O và
từ O đến N?
Câu 4: Công suất của 1 quạt điện là 300W, con số này cho ta bi ết đi ều gì? Vi ết công th ức tính công su ất?
Cho biết tên, đơn vị của các đại lượng có trong công thức. (Viết các công thức suy ra).
Câu 5: Người ta dùng máy kéo để đưa một vật nặng 8000N lên cao 15m thì mất 20 phút. Tính:
a) Công thực hiện của máy.
b) Công suất của máy.
ĐỀ SỐ 14: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Khi nào vật có cơ năng?
b) Trong các vật sau, vật nào có cơ năng: quả bóng đặt trên sàn, xe ch ạy trên đ ường, qu ạt tr ần
đang đứng yên.
Câu 2:
Trong các trường hợp sau, em hãy cho biết vật đang có các d ạng năng l ượng nào? (ví d ụ: nhi ệt
năng, động năng,…)

Câu 3:
10


Khi chơi bắn ná (bắn bi) viên đá chuyển động về phía trước được là nhờ năng lượng của vật nào?
Khi đó đã có sự chuyển hóa cơ năng từ dạng nào sang dạng nào? Để viên đá bay xa hơn thì em sẽ làm gì?
Câu 4:
Có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật bằng những cách nào? Cho ví d ụ minh h ọa t ừng cách
thực hiện.
Câu 5:
Vì sao bánh xe đạp đó đã được bom căng nhưng một thời gian sau vẫn bị xẹp?
Câu 6:
Dưới tác dụng của lực kéo P – 400N của động cơ, một chi ếc xe chuy ển đ ộng đ ều trên quãng
đường trong 5 phút với vận tốc 5m/s.
a) Tính công thực hiện được của xe trên quãng đường đó.
b) Tính công suất của động cơ xe.
ĐỀ SỐ 15: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Nêu khái niệm nhiệt năng.
b) Trong các vật sau, vật nào có nhiệt năng: nước giếng, nước đá, cây bút.
Câu 2:
Trong các trường hợp sau, em hãy cho biết vật đang có các d ạng năng l ượng nào? (ví d ụ: nhi ệt
năng, động lượng,…)

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Khi chơi ván trượt và đang xuống dốc.
a) Cơ năng của xe đã có sự chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào?
b) ở vị trí nào xe có thế năng lớn nhất? Ở vị trí nào xe có động năng lớn nhất?
a) Hiện tượng khuếch tán là gì?
b) Khi nhỏ mực vào một ly nước nóng và một ly nước lạnh, m ực sẽ hòa tan nhanh h ơn trong ly

nước nào? Vì sao?

11


Vì sao trước khi nấu ăn, mẹ thường ướp gia vị vào thực phẩm r ồi sau đó m ới n ấu chín? (v ận
dụng kiến thức về cấu tạo của các chất để giải thích).
Câu 6:
Dưới tác dụng của lực F = 300N của động cơ, một chiếc xe chuy ển động đ ều trên quãng đ ường
trong 5 phút với vận tốc 7m/s.
a) Tính công thực hiện được của xe trên quãng đường đó.
b) Tính công suất của động cơ xe.
ĐỀ SỐ 16: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Khi nào năng lượng của vật được gọi là thế năng đàn hồi? Cho ví d ụ? Th ế năng đàn h ồi ph ụ
thuộc vào yếu tố nào?
b) Con lắc dao động như hình bên. Biết con
lắc có độ cao lớn nhất ở M và N, thấp
nhất ở vị trí cân bằng O.
- Ở vị trí nào con lắc có động năng lớn
nhất, có thế năng lớn nhất?
- Các dạng cơ năng chuyển hóa thế nào
khi con lắc di chuyển từ M đến O và từ O
đến N?

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

a) Lực thực hiện công khi nào? Viết công thức? Chú thích.
b) Một vật có khối lượng 2kg trượt trên mặt sàn nằm ngang được 2m. Tính công của trọng lực.
a) Công suất được tính như thế nào? Viết công thức? Chú thích.
b) Nói công suất của một máy là 500W, điều đó có ý nghĩa gì?

Hai chiếc xe chuyển động cùng một tốc độ trên đường. Động năng của chúng có như nhau không?
Vì sao?
Câu 5:
Một người dùng máy kéo một vật nặng 60kg lên cao 4m trong 6 phút. Tính:
a) Công thực hiện của máy.
b) Công suất của máy.
c) Tốc độ vật đi lên.
ĐỀ SỐ 17: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Khi nào có công cơ học? Một người đang đ ẩy xe nh ưng xe không di chuy ển. H ỏi l ực đ ẩy c ủa
người đó có sinh công không? Vì sao?
b) Leo núi nhân tạo là một môn thể thao khá phổ bi ến? Trong 1 l ần leo núi, b ạn H ương đã th ực
hiện 1 công là 2400J trong thời gian 10 phút để leo lên đ ược đ ộ cao 6m. Tính công su ất và
trọng lượng của bạn Hương.

12


Câu 2: Ném quả bóng tại vị trí A như hình vẽ.
a) Động năng của quả bóng nhỏ nhất tại vị trí
nào?
b) Khi chuyển động từ A đến B, từ B đến C có s ự
chuyển hóa cơ năng như thế nào?

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Ném quả bóng tại vị trí A như hình vẽ.
c) Động năng của quả bóng nhỏ nhất tại vị trí nào?
d) Khi chuyển động từ A đến B, từ B đến C có sự chuyển hóa cơ năng như thế nào?
a) Nhiệt lượng là gì? Đơn vị của nhiệt lượng là gì?
b) Đậu xanh đang nấu trong nồi và đậu xanh đang chà vò đ ều nóng lên. H ỏi nhi ệt l ượng c ủa

chúng thay đổi như thế nào (tăng hay gi ảm)? chỉ rõ trường h ợp nào là th ực hi ện công, tr ường
hợp nào là truyền nhiệt?

a) Các chất được cấu tạo như thế nào? Nhiệt độ và nhiệt năng có mối quan hệ như thế nào?
b) Bỏ vài giọt thuốc tím vào trong cốc, sau 1 thời gian cốc n ước có màu tím. Hi ện t ượng trên g ọi

là hiện tượng gì? Nếu giảm nhiệt độ thì hiện tượng này xảy ra nhanh h ơn hay ch ậm h ơn? Vì
sao?

Câu 5:

Máy bay là phương tiện bay hiện đại, cao cấp, ngày nay đóng vai trò không thể thi ếu trong kinh t ế
và đặc biệt trong quân sự.
Trong quân sự về kinh tế dân dụng máy bay có vai trò ngày càng quan tr ọng trong giao thông v ận
tải hàng không dân dụng, lượng hành khách và hàng hóa chuy ển ch ở b ằng máy bay chi ếm t ỷ tr ọng r ất
lớn và ngày càng lớn vì ưu thế nhanh chóng và an toàn c ủa loại hình giao thông v ận t ải này. Máy bay là
phương tiện vận tải hiện đại đòi hỏi các đảm bảo kỹ thuật r ất khắc khe do các tai n ạn máy bay th ường
gây thiệt hại rất lớn về nhân mạng và tài sản,tuy vậy, giao thông vận tải hàng không vận tại khác.
Cho đến hiện nay công nghiệp chế tạo máy bay là ngành công nghi ệp mũi nh ọn – công nghi ệp
cao chỉ có các cường quốc kinh tế trên thế gi ới mới thực hi ện được và là ngành đ ịnh h ướng công ngh ệ
cho các ngành công nghiệp khác.
Kết hợp những kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Khi nào vật có cơ năng? Khi bay, máy bay có các dạng nào của cơ năng?
b) Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào?
c) Với cùng 1 độ cao và vận tốc thì cơ năng của các máy bay có như nhau không? Vì sao?
ĐỀ SỐ 18: TRƯỜNG THCS ÂU LẠC, ĐỀ 2, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Công suất là gì? Một hòn bi lăn trên mặt bàn nhẵn n ằm ngang. H ỏi công c ủa tr ọng l ực tác
dụng lên vật là bao nhiêu? Vì sao?
b) Một đầu tàu kéo xe với một lực là 2000N đi được quãng đường dài 400m. Công su ất th ực hi ện
của đầu tàu là 3200W. Tính công thực hiện và thời gian chuyển động của đầu tàu.

13


Câu 2: Thả quả bóng tại vị trí Q như hình vẽ. Chọn
điểm N là gốc thế năng. M và Q có độ cao lớn nhất.
a) Thế năng của quả bóng lớn nhất tại vị trí nào?
b) Khi chuyển động từ Q đến N, từ N đến M có sự
chuyển hóa cơ năng thế nào?

Câu 3:

Câu 4:

a) Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhi ệt năng của vật?
b) Cho miếng đồng ở 40⁰C tiếp xúc với miếng đồng ở 100⁰C. Hỏi:

+ Nhiệt năng của 2 miếng đồng thay đổi như thế nào (tăng hay giảm)?
+ Người ta làm thay đổi nhiệt năng của 2 miếng đồng trên bằng hình thức nào?

a) Thế nào là hiện tượng khuếch tán? Cho 1 VD. Gi ữa các nguyên t ử và phân t ử có kho ảng cách

Câu 5:

không?
b) Giải thích: Vì sao ruột xe đạp được bơm căng sau một thời gian v ẫn x ẹp d ần dù ru ột xe không
bị thủng?

Từ xưa, những chiếc thuyền buồm đã nhờ gió để di chuyển trên sông, bi ển đ ến m ọi mi ền trong
và ngoài nước, thúc đẩy giao thông và thương mại phát tri ển m ạnh mẽ. Ngày nay ph ương ti ện thuy ền
buồm không còn nhiều nhưng các bộ môn thể thao đi ều khi ển thuy ền bu ồm, du l ịch thuy ền bu ồm, đua
thuyền buồm, du lịch thuyền buồm vẫn thu hút nhiều người tham gia. N ước ta v ới một b ờ bi ển dài, cát
vũ quanh năm lộng gió, có điều kiện rất tốt để phát triển ngành du lịch và thể thao thuy ền bu ồm.
Kết hợp những kiến thúc đã học, hãy:
a) Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng?
b) Khi thuyền buồm di chuyển trên biển, thuyền buồm có dạng nào c ủa c ơ năng? Dạng c ơ năng
này phụ thuộc vào những yếu tố nào?
c) Với cùng vận tốc thì cơ năng của các thuyền buồm có như nhau không? Vì sao?
ĐỀ SỐ 19: TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Hãy nêu định nghĩa, đơn vị, công thức của công suất?
Nói công suất của một máy là 736W, con số này có ý nghĩa gì?
Câu 2:
a) Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị của cơ năng là gì? Cơ năng có mấy dạng? Kể tên?
b) Một chiếc cung đã giương. Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào?
Câu 3:
Hãy giải thích tại sao mặc dù buộc thật chặt quả bong bóng cao su đã đ ược th ổi căng tròn, nh ưng
sau vài giờ bong bóng lại xẹp.
Câu 4: Trong thí nghiệm quả bóng rơi được mô tả
như hình sau:
a) Các dạng cơ năng được chuyển hóa như thế
nào từ A đến C và từ C đến B.
b) Ở vị trí nào quả bóng có thế năng lớn nhất? Ở
vị trí nào quả bóng có động năng lớn nhất?

14


Câu 5:

Để cày một thửa ruộng người ta dùng một con trâu để cày, công su ất làm vi ệc c ủa con trâu là
750W, con trâu cày hết thửa ruộng trên trong khoảng thời gian là 2h.
a) tính công mà con trâu thực hiện trong khoảng thời gian trên.
b) Tính lực tác dụng (F) của con trâu tác dụng biết rằng vận tốc mà con trâu đi đều là 5m/s.
c) Nếu sử dụng một máy cày để cày thửa ruộng trên thì m ất th ời gian là 0,5h. H ỏi công su ất làm
việc của máy cày này là bao nhiêu để cày hết thửa ruộng trên?
ĐỀ SỐ 20: TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN, ĐỀ B, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Hãy nêu định nghĩa, đơn vị, công thức của công?
b) Nói công suất của một máy là 500W, con số này có nghĩa gì?
Câu 2:
a) Khi nào vật có động năng? Động năng phụ thuộc những yếu tố nào?
b) Cho một ví dụ và nói rõ tại sao vật trong ví dụ đó có động năng?
Câu 3:
Tại sao trong hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều?
Câu 4: Trong thí nghiệm con lắc dao động được
mô tả như hình sau:
a) Các dạng cơ năng được chuyển hóa như thế
nào A đến B; và từ B đến C.
b) Ở vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất và ở vị
trí nào con lắc có động năng lớn nhất?

Câu 5:

Một người kéo một vật có trọng lượng là 600N lên cao 15m.
a) Tính công mà người này thực hiện để kéo vật.
b) Tính công suất của người này biết vận tốc của người này chuyển động đều là 0,6m/s.
c) Nếu sử dụng một ròng rọc cố định để kéo vật trên thì hỏi trong th ời gian bao lêu thì kéo v ật
lên tới nơi biết công suất khi sử dụng ròng rọc là 500W?
ĐỀ SỐ 21: TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU, ĐỀ A, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Phát biểu định luật về công.
Một người cầm trân tay một hòn bi. Tay người đó đã tác d ụng vào hòn đá m ột l ực gi ữ làm hòn đá
đứng yên không rơi xuống đất. Lực đó có sinh công không? Vì sao?
Câu 2:
Khi nào vật có động năng? Động năng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Cho 1 ví dụ về vật chỉ có thế năng trọng trường.
Câu 3:
a) Các chất được cấu tạo như thế nào?
b) Tại sao khi thả một viên đường vào cốc nước rồi khuấy lên thì đường tan và nước có vị ngọt?
Câu 4:
a) Khi nào một vật có cơ năng? Đơn vị của cơ năng là gì?
b) Hai vật đang rơi có khối lượng như nhau. Hãy so sánh thế năng, đ ộng năng c ủa chúng khi ở
cùng một độ cao.
Câu 5:
Một xe máy chuyển động thẳng đều trên đường và thực hi ện đ ược một công là 900000J trong
khoảng thời gian là 3 phút.
15


a) Tính công suất của xe máy.
b) Tính công xe máy thực hiện nếu cứ chạy như vậy trong ½ giờ.

ĐỀ SỐ 22: TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU, ĐỀ A, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Hãy chỉ ra các dạng cơ năng của vật trong các trường hợp sau:

Câu 2:

Khi đổ nhẹ cafe vào một ly sữa pha thấy xuất hiện mặt phân cách gi ữa 2 ch ất l ỏng nh ưng m ột lúc
sau mặt phân cách mở dần rồi mất hẳn. Hỏi trong thí nghi ệm trên đã xảy ra hi ện t ượng gì? N ếu đem ly
đặt vào tủ lạnh thì hiện tượng trên xảy ra như thế nào? Vì sao?
Câu 3:Quan sát chuyển động của một quả bóng
như hình bên và trả lời câu hỏi:
a) Tại vị trí nào thì thế năng trọng trường của
quả bóng là lớn nhất, nhỏ nhất?
b) Tại vị trí nào thì động năng của quả bóng là l ớn
nhất, nhỏ nhất?
c) Cho biết sự chuyển hóa năng lượng khi con lắc
đi từ A xuống E và từ E lên A?

Câu 4:

Câu 5:

Hãy giải thích các hiện tượng sau:
a) Cá muốn sống được phải có không khí nhưng vì sao cá vẫn sống được trong nước ở hồ, ao?
b) Vì sao trong nước nóng thì đường tan nhanh hơn so với khi bỏ trong nước lạnh?

Một con ngựa kéo một cái xe với lực kéo 1200N làm chi ếc xe đi được quãng đ ường 4500m trong
30 min.
a) Tính công thực hiện của con ngựa.
b) Tính công suất của con ngựa.
c) Một máy bay có công suất là 1000W để thực hi ện cùng m ột công gi ống nh ư trên thì th ời gian
thực hiện của máy kéo lúc này là bao nhiêu?
Câu 6:
Để nâng một vật nặng 15kg lên cao 3,5m người ta sử dụng một băng tải dài 10,5m.
a) Tính công thực hiện khi nâng vật lên cao?
b) Tính lực do băng tải tác dụng lên vật nặng theo phương chuyển động để kéo vật đi lên?
c) Mỗi lượt vận chuyển hàng hóa lên cao bằng băng tải hết 30s. Tính công su ất c ủa l ực kéo c ủa
băng tải.
Câu 7:
16


Vì sao bơm không khí vào một quả bóng cao su thì dù có bu ộc ch ặt không khí v ẫn d ần d ần thoát
ra ngoài? Vì sao không khí bên ngoài không thể lọt vào bên trong đ ể làm qu ả bóng căng lên. Hãy gi ải
thích tại sao?
ĐỀ SỐ 23: TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU, ĐỀ B, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Hãy chỉ ra các dạng cơ năng của vật trong các trường hợp sau:

Câu 2:
Khi đổ nhẹ cafe vào một ly sữa pha thấy xuất hiện mặt phân cách gi ữa 2 ch ất l ỏng nh ưng m ột lúc
sau mặt phân cách mở dần rồi mất hẳn. Hỏi trong thí nghi ệm trên đã xảy ra hi ện t ượng gì? N ếu đem ly
đặt vào tủ lạnh thì hiện tượng trên xảy ra như thế nào? Vì sao?
Câu 3:Hãy giải thích các hiện tượng sau:
a) Cá muốn sống được phải có không khí nhưng vì
sao cá vẫn sống được trong nước ở hồ, ao?
b) Vì sao trong nước nóng thì đường tan nhanh
hơn so với khi bỏ trong nước lạnh?

Câu 4:
Hãy cho biết:
a) Sự chuyển hóa năng lượng của con lắc khi di chuyển từ vị trí O lên vị trí B?
b) Tại vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất? (Chọn O là m ốc, t ại vị trí A và B có đ ộ cao b ằng
nhau)
Câu 5:

Câu 6:

Người ta nâng một vật có trọng lượng 600N lên cao 8m thì mất 2 phút. Tính:
a) Công và công suất mà người này thực hiện được?
b) Vận tốc của vật khi đi lên?

Để kéo một vật nặng có khối lượng 8kg đi lên cao được 10m bằng một ròng r ọc động thì ph ải tác
dụng một lực kéo F và kéo đầu dây đi mộ đoạn. (Bỏ qua ma sát).
Tính:
a) Lực kéo dây và đoạn dây phải kéo?
b) Công nâng vật lên?
Câu 7:
Khi bơm không khí vào một quả bóng cao su thì dù có buộc ch ặt th ật ch ặt, không khí v ẫn d ần
thoát ra ngoài? Vì sao không khí bên ngoài không thể lọt vào bên trong để làm qu ả bóng căng lên?
ĐỀ SỐ 24: TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN, ĐỀ B, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
17


Câu 1:
Câu 2:

a) Khi nào lực thực hiện công?
b) Em hãy chi ví dụ về trường hợp trọng lực tác dụng lên vật không thực hiện công

Khi một máy bay đang bay trên bầu trời thì máy bay đó có c ơ năng ở d ạng nào? C ơ năng đó ph ụ
thuộc vào yếu tố nào?
Câu 3:
Ném cho một quả bóng đi lên theo phương thẳng đ ứng, khi qu ả bóng đang đi lên có s ự chuy ển
hóa cơ năng của quả bóng từ dạng nào sang dạng nào? Em hãy giải thích vì sao?
Câu 4:
Dưới tác dụng của lực kéo 10 000N, đoàn tàu chạy với tốc độ không đ ổi 21,6 km/h trong 10 min.
Tính công của lực kéo.
Câu 5:
Lực kéo một vật có khối lượng 100kg lên cao 1m bằng một mặt phẳng nghiêng có chi ều dài 4m là
F = 262N.
a) Em hãy tìm công có ích để nâng vật lên.
b) Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.
c) Tính lực ma sát của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật.
ĐỀ SỐ 25: TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, ĐỀ A, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Động năng là gì? Động năng phụ thuộc yếu tố nào? Ví dụ?
Câu 2:
Vận động viên nhảy dù từ trên máy bay xuống. Em hãy cho bi ết c ơ năng của v ận đ ộng viên đã
chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào? Phân tích sự chuyển hóa của vận động viên.
Câu 3:
Một vật bằng gỗ có trọng lượng riêng 8000N/m 3 và một vật bằng sắt có trọng lượng riêng
78000N/m3. Khi thả 2 vật vào nước hãy cho biết hiện tượng và gi ải thích. Bi ết trọng l ượng riêng c ủa
nước là 10000N/m3.
Câu 4:
Nói mọi vật đều có cơ năng, điều này đúng hay sai? Vì sao?
Câu 5:
Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 6m để kéo một vật có khối lượng 500kg lên cao 3m. Coi ma
sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng không đáng kể.
a) Tìm độ lớn lực kéo.
b) Nếu có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng lực ma sát b ằng 150N. Tính công toàn ph ần khi
kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng khi có ma sát.
c) Tìm công suất trong thời gian 12 min.
ĐỀ SỐ 26: TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG, ĐỀ A, QUẬN 5, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Thế năng trọng trường là gì? Hai quả cầu giống nhau cùng r ơi t ừ trên cao xu ống thì th ế năng c ủa
chúng có bằng nhau không? Tại sao?
Câu 2:
a) Nhiệt năng là gì? Các cách thay đổi nhiệt năng của vật.
b) Đun sôi nước trong ống nghiệm có nút kín thì hơi nước có thể làm nút b ị b ật lên khi đó năng
lượng của hơi nước đã có sự chuyển hóa như thế nào?
Câu 3:
Tại sao khi mở lọ nước hoa trong phòng thì sau một khoảng thời gian ngắn cả phòng sẽ ngửi thấy
mùi nước hoa?
Câu 4:
Kéo 1 vật nặng 300kg lên cao bằng 1 ròng rọc động thì ph ải kéo đ ầu dây t ự do đi m ột đo ạn là
10m. Tính lực tác dụng vào dây, độ cao vật được đưa lên và công đã thực hiện.
18


Câu 5:

Một cần cẩu có công suất 2,5kW mỗi lần đưa một thùng hàng nặng 5 tấn lên cao thì mất 2 phút.
a) Tính công cần cẩu sinh ra khi thực hiện 6 lần nâng hàng lên cao.
b) Tính độ cao vật được đưa lên?
ĐỀ SỐ 27: TRƯỜNG THCS COLETTE, ĐỀ 2, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017

Câu 1:
a) Hãy phân tích sự chuyển hóa các dạng cơ năng khi cho con l ắc dao đ ộng t ừ A

Chọn vị trí B làm mốc và ma sát không đáng kể.
Tại A ………………………………………

Từ A
B ……………………………….
Đến B ……………………………………..

Từ B
C ……………………………….
Đến C ……………………………………..
b) Nêu kết luận về sự chuyển hóa
các dạng cơ năng.

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:B, từ BC.

Công suất là gì? Nêu công thức tính công suất, tên và đơn vị các đại l ượng trong công thức.
Khi nào có công sinh ra? Cho thí dụ về trường hợp:
- Lực tác dụng vào vật và có sinh công, giải thích.
- Lực tác dụng vào vật và không sinh công, giải thích.

Một xe gắn máy có công suất 0,6kW đi quãng đường dài 12km. L ực kéo c ủa xe trung bình là 60N.
Tính công thực hiện của xe và thời gian xe đi được.
Câu 5:
Một người đi xe đạp từ chân dốc lên đỉnh dốc với một lực 95N, d ốc dài 40m, cao 5m. Bi ết kh ối
lượng của người và xe là 60kg. Tính:
a) Công do người đó sinh ra khi lên dốc?
b) Công có ích khi lên dốc?
c) Lực ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng?
ĐỀ SỐ 28: TRƯỜNG THCS LỮ GIA, ĐỀ A, QUẬN 11, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Công suất là gì?
b) Trường hợp nào sau đây có công cơ học?
- Em học sinh ngồi học bài.
- Cậu bé trèo cây.
- Người lực sĩ đỡ quả tạ đứng yên.
- Nước bị ngăn trên đập cao.
Câu 2:
Trình bày định luật về công.
Dùng ròng rọc động để nâng một vật lên thì có được lợi gì về công không? Giải thích.
Câu 3:
Trong các vật nào sau đây, vật nào không có động năng?
a) Viên đạn đang bay
b) Quyển sách đang nằm trên bàn
c) Hòn bi lăn trên sàn nhà
19


Câu 4:

d) Nước chảy từ trên cao xuống

Khi nào vật có cơ năng:
Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay cánh cung? Đó là d ạng năng
lượng nào?
Câu 5:
Thế nào là sự bảo toàn cơ năng?
Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng, hãy cho bi ết trong quá trình chuy ển đ ộng c ơ năng
được chuyển hóa như thế nào?
Câu 6:
Một con ngựa kéo xe với lực kéo 100N đi quãng đường dài 0,6km trong 5 phút. Tính:
a) Công mà con ngựa thực hiện được?
b) Công suất của con ngựa?
ĐỀ SỐ 29: TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI, ĐỀ A, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Điện gió là một nguồn năng lượng sạch, đem lại nhi ều l ợi ích cho quốc gia và ng ười dân. Vi ệt
Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng l ớn để phát tri ển đi ện gió. Nhà máy đi ện gió là n ơi
chuyển đổi sức gió thành điện năng. Gió thổi vào các cánh qu ạt làm qu ạt quay quanh m ột rôto. Mà rôto
được nối với trục chính và trục chính sẽ chuyển động là quay trục quay máy phát để t ạo ra đi ện.

a) Động năng làm quay cánh quạt được chuyển hóa từ dạng cơ năng nào của gió?
b) Năng lượng gió là nguồn năng lượng có thể tái tạo, nó không gây ô nhi ễm trên di ện tích r ộng

Câu 2:

như các nhiên liệu hóa thạch, cỉ cần một diện tích nhỏ để xây d ựng. Sau khi l ắp đ ặt các tua
bin, khu vực này vẫn có thể được sử dụng cho canh tác hoặc các ho ạt đ ộng nông nghi ệp khác.
Tuy nhiên năng lượng gió vẫn còn nhiều hạn chế. Em hãy nêu một vài h ạn ch ế c ủa nhà máy
điện gió?

Một loại đồ chơi thường dùng như một món quà như hình bên. Em hãy cho bi ết món quà này
hoạt động dựa trên ứng dụng của loại cơ năng nào?

Câu 3:
20


Câu 4:

Một con ngựa kéo một chiếc xe với một lực 200N đi trên đoạn đường dốc dài 100m.
a) Ngựa có thực hiện công không? Vì sao?
b) Hãy tính công của ngựa kéo xe hết đoạn dốc đó (nếu có). Bỏ qua ma sát.

An và Bình mỗi bạn đưa 1 thùng phuy đựng dầu n ặng 60kg t ừ m ặt đ ất lên thùng xe t ải cao 1,5m.
An thực hiện công việc này mất 0,1 phút, còn Bình mất 5 giây.
a) An và Bình ai khỏa hơn? Vì sao?
b) Nếu An dùng một tấm ván là một mặt phẳng nghiêng dài 2,5m để lăn thùng phuy lên xe thì An
phải tác dụng một lực là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát.
c) Nếu Bình sử dụng hệ thống gồm một ròng rọc động và m ột ròng rọc cố đ ịnh đ ể đ ưa thùng
phuy trên lên xe tải đó thì Bình phải kéo dây với một l ực là bao nhiêu? Bình ph ải kéo dây m ột
đoạn dài bao nhiêu? Bỏ qua ma sát.
Câu 5:
Một máy bơm có công suất 1kW dùng để bơm 900kg nước lên cao 5m.
a) Hãy tính công mà máy bơm thực hiện được.
b) Tính thời gian bơm nước.
ĐỀ SỐ 30: TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI, ĐỀ B, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Nhà máy thủy điện là nơi chuyển đổi sức nước thành đi ện năng. Nước được tụ lại các đ ập n ước
trên cao với một thế năng lớn. Qua hệ thống ống dẫn, năng l ượng dòng ch ảy c ủa n ước đ ược truy ền t ới
tuabin nước được nối với máy phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện.
Động năng quay của tuabin được chuyển hóa từ dạng cơ năng nào của dòng nước?
Thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc cung c ấp đi ện năng. Tuy nhiên th ủy đi ện v ẫn còn nhi ều
hạn chế. Em hãy nêu một vài hạn chế đó?

Câu 2:

Nhiều học sinh chúng ta rất say mê với trò chơi thả di ều trong nh ững bu ổi chi ều l ộng gió. Cánh
diều được gió nâng lên như chuyên chở những ước mơ của chúng ta bay cao, cao tít trên b ầu tr ời xanh
thẳm. Nhưng nhớ thi thả diều trên những bãi đất rộng, đất trồng thôi nhé. Đ ừng thả di ều trong khu dân
cư đông đúc, nơi có đường dây điện để khỏi gây nguy hi ểm. Vậy khi di ều đang bay l ượn trên b ầu tr ời thì
diều có dạng cơ năng nào?
Câu 3:
Một ô tô đi trên đoạn đường bằng phẳng với công suất 2kW trong thời gian 3 phút.
a) Động cơ xe ô tô có thực hiện công không? Vì sao?
b) Hãy tính công của động cơ ô tô (nếu có). Bỏ qua ma sát.
Câu 4:
Trung và Kiên mỗi bạn đưa 1 thùng phuy đựng dầu nặng 50kg từ m ặt đất lên thùng xe t ải cao
1,5m. An thực hiện công việc này mất 3 giây, còn Kiên mất 0,15 phút.
a) Trung và Kiên ai khỏa hơn? Vì sao?
21


b) Nếu Kiên dùng một tấm ván là một mặt phẳng nghiêng dài 2,8m đ ể lăn thùng phuy lên xe thì

Kiên phải tác dụng một lực là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát.

c) Nếu Trung sử dụng hệ thống gồm một ròng rọc động và một ròng r ọc cố định để đưa thùng

Câu 5:

Câu 1:

phuy trên lên xe tải đó thì Bình phải kéo dây với một lực là bao nhiêu? Trung phải kéo dây m ột
đoạn dài bao nhiêu? Bỏ qua ma sát.

Một máy bơm có công suất 1,5kW thực hiện một công là 60000J để đưa 1000kg nước lên cao.
a) Hãy tính độ cao bơm nước lên.
b) Tính thời gian bơm nước.
ĐỀ SỐ 31: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH, ĐỀ 6, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017

Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Khi vận động viên nhảy sào chạy lấy đà, năng lượng c ủa v ận đ ộng viên lúc đó là d ạng
……………………….Khi chống sào để nhảy lên cao thì sào bị ………………………..độ cao c ủa v ận đ ộng viên so
với mặt đất ……………………………dần và tốc độ của vận động viên ………………………dần, vậy lúc đó
……………………………tăng dần, ……………………………..giảm dần. Tóm lại đã có sự chuyển hóa c ơ năng t ừ
………………………….thành ……………………….
Câu 2:
Nêu các yếu tố để vật sinh công?
Câu 3:
Ngựa kéo xe chuyển động đều, với lực kéo xe là 400N. Trong 10 phút xe đã nhận đ ược 1 công do
ngựa sinh ra là 600kJ.
a) Tính tốc độ chuyển động của xe.
b) Tính công suất của con ngựa.
Câu 4:
Một thác nước cao 20m. Lượng nước chảy xuống là 30m 3 trong 1 phút. Trọng lượng riêng của
nước là 10000N/m3.
a) Tính công mà thác nước thực hiện trong nửa giờ.
b) Tính công suất của thác nước.
c) Giả sử 1 máy phát điện sử dụng được 40% công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát đi ện
có thể thắp sáng bình thường khoảng bao nhiêu bóng đèn 60W?
ĐỀ SỐ 32: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỀ 1, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
a) Nêu định nghĩa công suất. Viết công thức tính công suất, chú thích các đ ại l ượng có trong công
thức.
b) Một đầu máy tàu hỏa có công suất là 600kW, con số này cho ta bi ết điều gì?
Câu 2:
a) Động năng là gì? Động năng phụ thuộc vào những yếu t ố nào? Cho m ột ví d ụ v ề v ật ch ỉ có
động năng.
b) Một máy bay đang bay trên bầu trời. Hỏi máy bay đó đang t ồn t ại nh ững d ạng năng l ượng
nào?
Câu 3:
Một cần cẩu nâng được một conternơ nặng 10 000kg lên độ cao 5m trong th ời gian 20 giây. Tính
công và công suất do cần cẩu sinh ra.
Câu 4:
a) Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung như hình vẽ:
- Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất?
- Ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ nhất?
b) Năng lượng của viên bi đã có sự chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào khi:
- Viên bi lăn từ A đến B.
- Viên bi lăn từ B đến C.
22


Câu 5:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

a) Phát biểu định luật về công.
b) Người ta đưa một vật nặng lên độ cao bằng 2 cách:
- Cách 1: Kéo vật trực tiếp lên độ cao theo phương thẳng đứng.
- Cách 2: Kéo vật lên theo một mặt phẳng nghiêng có chi ều dài gấp 2 l ần đ ộ cao h. B ỏ qua

ma sát ở mặt phẳng nghiêng.
Hãy so sánh công thực hiện được trong 2 cách trên.
ĐỀ SỐ 33: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỀ 2, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016 – 2017

a) Phát biểu định luật về công.
b) Đề cày một sào đất người ta dùng con trâu cày thì m ất 2 gi ờ, nh ưng n ếu dùng máy cày Bông

Sen thì chỉ mất 20 phút. Hãy so sánh công của con trâu và công của máy cày.

a) Thế năng trọng trường là gì? Thế năng trọng trường ph ụ thuộc vào nh ững y ếu t ố nào? Cho

một ví dụ về vật chỉ có thế năng trọng trường.
b) Một đồng hồ được lên dây cót đang hoạt động. Hỏi đồng hồ đó đang tồn tại nh ững d ạng năng
lượng nào?

Một con ngựa kéo xe với một lực không đổi bằng 80N, đi được quãng đ ường 4,5km trong th ời
gian 30 phút. Tính công và công suất của con ngựa.
Câu 4:
a) Cho con lắc dao động từ A đến B và từ B đến C như hình vẽ:
- Ở vị trí nào con lắc có thế năng nhỏ nhất?
- Ở vị trí nào con lắc có động năng lớn nhất?
b) Năng lượng của con lắc đã có sự chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào khi:
- Con lắc dao động từ A đến B:
- Con lắc dao động từ B đến C:

23


Câu 5:

Câu 1:

a) Nêu điều kiện để có công cơ học. Đơn vị của công cơ học là gì?
b) Một người lực sĩ nâng quả tạ từ thấp lên cao. Hỏi người l ực sĩ đó có th ực hi ện đ ược công c ơ

học không? Tại sao?
ĐỀ SỐ 34: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, ĐỀ B, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
-

Làm thế nào để biết người nào hoặc máy nào làm việc khỏe hơn?
Công suất được tính như thế nào? Nêu công thức tính công suất, cho bi ết tên, đ ơn v ị m ỗi
đại lượng trong công thức?

-

Nêu định luật về công?
Kể tên một số máy cơ đơn giản mà em biết.

-

Khi nào thì năng lượng của vật gọi là thế năng trọng trường. Cho ví dụ?
Hai vật rơi ở cùng một độ cao. Thế năng của hai vật có bằng nhau không? Tại sao?

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Một vật có trọng lượng 4N trượt trên mặt sàn nằm ngang được 0,5m. Công của tr ọng l ực là bao
nhiêu? Giải thích.
Câu 5:
Người ta lăn đều một thùng hàng có khối lượng 55kg theo m ột t ấm ván nghiêng dài 5m lên sàn ô
tô cao 1,5m, lực cản do ma sát trên đường lăn là 15N. Tính:
a) Công thực hiện?
b) Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?
c) Lực tác dụng của người đó?
ĐỀ SỐ 35: TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Khi nào một vật có công cơ học?
Câu 2:
a) Thế năng trọng trường là gì?
b) Thế năng trọng trường phụ thuộc vào những yếu tố nào?
c) Cho hai ví dụ về vật trong cuộc sống có thế năng trọng trường?
Câu 3:
Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ t ạo ra lực phát đ ộng 12000N, sau 150 giây máy bay
đạt độ cao 650m. Tính công suất của động cơ máy bay?
Câu 4:
Một người kéo vật từ giếng sâu 12m lên đều trong 30 giây. Người đó phải dùng một lực 150N.
a) Tính công của lực kéo.
b) Tính công suất của người kéo.
Câu 5:
Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 3m. N ếu
không có ma sát thì lực kéo là 150N. Tính chiều dài mặt phẳng nghiêng?
ĐỀ SỐ 36: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN, QUẬN 12, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Trường hợp nào thì lực không thực hiện công? Nêu một ví dụ dẫn chứng.
Câu 2:
Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi là 4200N. Trong 0,5 phút 15 giây, ô tô đi đ ược
quãng đường là 81 000cm, coi chuyển động của ô tô là đều.
a) Tính vận tốc của ô tô.
b) Tính công lực kéo.
Câu 3:
Phát biểu định luật về công.
24


Câu 4:

Để nâng một vật có khối lượng 50kg lên cao người ta dùng một ròng r ọc đ ộng, đo ạn dây c ần
phải kéo dài 1200cm (bỏ qua ma sát)
a) Tính độ lớn của lực kéo.
b) Tính công thực hiện trong trường hợp này.
Câu 5:
a) Thế năng trọng trường là gì? Động năng là gì?
b) Trong các trường hợp sau đây, vật nào có thế năng trọng trường, vật nào có động năng?
- Người nhảy dù vừa tiếp đất.
- Quả bóng đang lăn trên sàn.
- Lò xo bị ép lại đang treo lơ lửng.
- Câ ná được kéo căng.
- Xe ô tô đang chạy trên đường.
Câu 6:
Một quả táo được thả từ trên cao xuống.
a) Quả táo có cơ năng không? Cơ năng đó ở dạng nào?
b) Trong quá trình quả táo rơi xuống cơ năng nào tăng, cơ năng nào giảm vì sao?
c) Trong quá trình quả táo rơi xuống có sự chuyển hóa từ cơ năng nào sang cơ năng nào?
ĐỀ SỐ 37: TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG, ĐỀ A, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016 – 2017
Câu 1:
Viết công thức tính công suất. Gọi tên và đơn vị của từng đại lượng có trong công thức?
- Áp dụng: người ta dùng máy kéo để đưa một vật 400N lên cao 6m thì m ất 2 phút. Tính
công suất của máy.
Câu 2:
Con ngựa đang kéo chiếc xe có trọng lượng tổng cộng là P lên m ột cái d ốc nghiêng, bi ết l ực kéo
của con ngựa là F, lực ma sát giữa xe với m ặt đường là F ms và lực nâng của mặt dốc là N. Hãy cho biết
những lực nào đã tham gia sinh công, lực nào không tham gia sinh công.

Câu 3:

Trong các nhà máy thủy điện ở nước ta: thủy đi ện Hòa Bình, S ơn La,… ng ười ta s ử d ụng n ước
chảy từ trên cao xuống ở thác nước để làm quay tua bin của nhà máy thủy đi ện.
a) Nhà máy thủy điện đã dùng nguồn năng lượng nào?
b) Năng lượng này được chuyển hóa như thế nào khi nước đập vào tuabin.
Câu 4:
Thế nào là thế năng trọng trường? Thế năng trọng trường phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Câu 5:
Dùng mặt phẳng nghiêng, ta được lợi gì và thi ệt hại gì so v ới khi kéo v ật lên cao tr ực ti ếp (không
dùng mặt phẳng nghiêng).
Câu 6:
Người ta dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài là 2m để kéo v ật có kh ối l ượng 30kg lên đ ộ cao
100cm. Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 70%.
a) Tính công có ích để đưa vật lên cao.
b) Tính công của người đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×