Tải bản đầy đủ

Dịch học ngũ linh

Dịch Học Ngũ Linh
Tác giả: Cao Từ Linh
Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
Nhà phát hành: Quang Minh

Dịch Học Ngũ Linh:
"Trời đất giao nhau mà muôn vật sinh ở bên trong, rồi sau mới đủ ba tài. Người là bậc tối linh cho nên
làm đầu muôn vật...". Giữa vũ trụ huyền hoặc mông lung, con người biết mà lấy làm lo bèn làm ra Dịch. "
Dịch là từ lo mà ra, Dịch đó là lo trước". Phàm biết trước, dự đoán mệnh vận cơ sự không hải là việc hàm
hồ huyễn hoặc, dựng chuyện rủi may mà "Phệ ở đây là tính toán đắn đo chọn lựa, Bói là xem để quyết
đoán", ấy là "sự thấy cơ biết thời". Nắm được thời cơ, thấu được thời thế, cương cường ý chí, kiện động
nghị lực, huy động tất thảy tài lực văn lý ắt sẽ được "nguyên, hanh, lợi, trinh, cát", tránh chỗ "Lận, lệ, hối,
cữu, hung".
Lại nữa "nếu không đặt ra lời răn dỗ thì còn lấy gì làm sự dạy người? Đó là cái nghĩa làm ra Kinh Dịch",
thế nên "phàm những lời hào khơi ra hai mối được và hỏng, để làm phép (tắc) và để làm (lời) răn"...
Dịch học là vậy!
Dịch học ngũ Linh chính là một trong những phương pháp vận dụng Dịch. Ngũ Linh Dịch học ẩn tàng
quá lâu ở chốn thâm cung nay khai diện ở đây cực sáng trong, cực tường tận nhằm đến sự lợi cho người
học Dịch và dụng Dịch, không làm cho "huyền học" lại càng "huyền học". Đặc biệt trong sách người học
Dịch được tương kiến 64 Dịch tự của 64 quẻ Dịch, những Dịch tự nhiều hàm chứa, nhiều gợi suy. "Đạo
Dịch biến động không thường, cốt ở người ta suy biết mà thôi" cộng thêm Dịch học Ngũ Linh lại là môn

gồm thâu các môn phái Dịch học, "kẻ học Dịch nên ghi chỗ đó...".
Lời trong sách này bảo rằng: "người ta hễ biết thì nghĩa khinh trọng, thì có thể học được Kinh Dịch", nay
xin mạn phép bàn thêm: học Kinh Dịch để hiểu thấu lẽ trọng khinh...


Mục lục
Lời tựa
Lời nói đầu
Chương 1.
Nền tảng lý thuyết Dịch học
tổng quan về Dịch học
tóm tắt những quy luật cơ bản của triết học phương Đông ứng dụng trong Dịch học
tóm tắt các ứng dụng của Hà đồ, Lạc thư trong Dịch học
Chương 2
Phương pháp lập quẻ ngũ linh
Xác lập quẻ đơn Hậu thiên
xác lập quẻ đơn Tiên thiên
Thành lập quẻ Ngũ linh
Xác lập quẻ Hỗ, quẻ Biến
Hoán thời pháp
Chương 3.
Luận quẻ theo chủ tinh và tượng quẻ
Mối tương quan giữa Thể và Dụng
tương quan Gốc, Hỗ, Biến
tương quan Khí quẻ
Ý nghĩa của bát quái trong Tam Tài (Thiên Địa Nhân)
Ý nghĩa của Bát quái với kiến trúc dương cơ
Quan hệ đối ứng của Bát quái với ngoại quan
Thập thiên tinh và Thập nhị cung: tính chất, lý tính, mối quan hệ
Nguyên lý chủ đạo việc lậu quẻ theo Chủ tinh và tượng quẻ
Chương 4.
Quẻ Dịch giản luận
Quan hệ Lục hào và Thế, Ứng
Phân định thượng hạ thứ tự 64 quẻ Dịch
Sáu mươi tư quẻ giản luận
Du hồn, Quy hồn
Chương 5
Dịch tự bản nghĩa
Chương 6
Luận quẻ theo lục hào


Chương 7
Ứng kỳ pháp
Chương 8
Dự đoán theo chủ đề thông dụng


Phụ lục
Cung sinh và Cung phi
Mời bạn đón đọc.
Thông tin chi tiết


Tác giả: Cao Từ LinhNhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tinNhà phát hành: Quang MinhMã Sản phẩm: 8935077020908Khối lượng: 1100.00 gamKích thước: 14.5x20.5 cmNgày phát hành: 03/2007Số trang: 974Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×