Tải bản đầy đủ

Y nghia 12 cung

Cung Mệnh : Là bản mệnh của người đó, xem cung này để biết sang hèn thọ yểu 1
đời người ta từ lúc sinh ra đến lúc về với cát bụi. Đây là cung đại biểu nhất, mạnh
nhất, chi phối toàn bộ cuộc đời. Và bản thân nó cũng bị chi phối mạnh nhất trong tất
cả các cung. Điều này rất quan hệ, nên để ý kỹ, nhắc lại: MỆNH BỊ CHI PHỐI BỞI TẤT
CẢ CÁC CUNG TRÊN LÁ SỐ.

Cung Huynh Đệ : Thể hiện TÌNH TRẠNG MỐI QUAN HỆ giữa đương số và ANH-CHỊEM trong gia đình, kể cả không cùng huyết thống (cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác
cha, Anh chị em nuôi, kết nghĩa v.v..). Và đôi khi TRÊN MỘT PHƯƠNG DIỆN NÀO ĐÓ,
nó thể hiện MỘT ĐÔI CHÚT về hình dáng, tính tình, cuộc sống của chung cho những
người Huynh Đệ ấy. Có nghĩa rằng NÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ MỆNH CỦA HUYNH ĐỆ
NẰM Ở ĐẤY, MÀ CHỈ LÀ QUAN HỆ với đương số thôi. Tiện đây giải thích luôn, trên lá
số Tử vi có đủ quan hệ Lục Thân (quan hệ gia đình, ruột thịt) đó là : Phụ Mẫu, tử tức,
huynh đệ, phu thê. Tất cả các cung này chỉ là thể hiện Mối Quan hệ với đương số,
chứ không phải là số mệnh của người ta nằm ở đó. Đối với các tử vi gia tinh tường,
thì nó có thể thể hiện được 1 chút bóng dáng của cuộc đời, hình dáng hay tính tình
của đối tượng đó trên cung số. Tuy nhiên không có nghĩa là nó có thể xem được cho
các đối tượng kia một cách chi tiết. Rõ hơn, lấy ví dụ, Ta chỉ có thể xem được mối
quan hệ Tốt Xấu, hòa hợp hay không hòa hợp giữa đương số đối với Huynh Đệ khi
xem cung Huynh đệ. Nhưng không thể xem SỐ MỆNH cho người ta trên lá số của
mình được. Nên chú ý điều này, để tránh suy diễn về sau!
Cung Phu Thê : Thể hiện tình trạng quan hệ Chồng/Vợ đối với đương số, kể cả

những quan hệ chính thức hay không chính thức. Đây là cung nói đến quan hệ với
người PHỐI NGẪU, nhưng cũng là nơi thể hiện mối quan hệ Nam Nữ, thể hiện tình
cảm Nam Nữ, thể hiện 1 phần tình trạng dục vọng ham muốn, tình trạng hôn nhân,
“sinh hoạt phòng the” và 1 phần bóng dáng về tính tình, hình dáng, cũng như cuộc
đời của người phối ngẫu.
Cung Tử Tức : Thể hiện tình trạng quan hệ giữa đương số và CON, kể cả chính thức
hay không chính thức, cùng huyết thống hay không cùng huyết thống (con nuôi, con
dị bào, con “lạc dòng”.v.v.), ngoài ra còn thể hiện về tình trạng sinh nở, nuôi dạy
con cái, số con, và một đôi chút tương lai, hình dáng, cuộc đời của con cái trong đó.


Cung Tài Bạch : Thể hiện tình trạng về tài sản của đương số, cũng như cách thức
tạo dựng tài sản của đương số, và diễn biến về tình trạng tài sản của đương số.
Cung Tài Bạch luôn song hành cũng cung Điền Trạch trong giải đoán, nên chú ý điều
này. Cung Tài Bạch là 1 trong 3 cung tam hợp chiếu của Mệnh, nên rất quan hệ
trong quá trình luận đoán, cần được xem xét kỹ.
Cung Tật Ách : Thể hiện sự An Nguy một đời người, sức khỏe, tai nạn, hung hiểm
tật ách, mất mát đau thương…v.v nói chung, là tất cả những Vận Hạn Xấu Tốt. Cung
này có quan hệ rất mật thiết đối với việc luận đoán vận hạn. Khi luận đoán vận hạn
cần phải kết hợp chặt chẽ với cung Tật Ách để phán quyết.
Cung Thiên Di : Thể hiện sự đi lại, xuất ngoại của đương số. Nhưng Đặc Biệt, vì nó
chính chiếu cung Mệnh, cho nên nó cũng là một cung có ảnh hưởng trực tiếp đến
cung Mệnh, nó thể hiện cái Môi Trường hoạt động của đương số.
Cung Nô Bộc : Thể hiện tình trạng quan hệ của tất cả các mối quan hệ giao tiếp
với đương số trừ Lục Thân! Nói chung, nó thể hiện tình trạng xấu tốt của các mối
quan hệ XÃ HỘI đối với đương số.
Cung Quan Lộc : Thể hiện tình trạng công danh, công việc, sự nghiệp, diễn biến
thăng trầm trên đường hành sự của một đời người. Nó là cung nằm trong Tam Hợp
chiếu với cung Mệnh nên đóng vai trò rất quan trọng trong giải đoán.
Cung Điền Trạch : Thể hiện tình trạng nhà cửa, đất đai ruộng vườn của đương số,
nó có quan hệ mật thiết với cung Tài Bạch và thường không thể tách rời trong luận
đoán. Ngoài ra nó còn thể hiện quá trình tạo dựng cơ nghiệp, điền sản, bất động sản
trong suốt cuộc đời của đương số. Luận đoán Cung Điền trạch không thể tách rời
việc luận đoán vận hạn.
Cung Phúc Đức: Thể hiện tình trạng về mối quan hệ của đương số với DÒNG TỘC,
TỔ TIÊN, đặc biệt, thể hiện Tình trạng ÂM PHẦN (mồ mả) của cha ông tổ tiên. Cung
này cũng là một cung rất đặc biệt, nó có tác dụng mạnh và rộng khắp, chi phối tất
cả các cung trên lá số. Bất luận là luận đoán về điều gì, tất thảy đều phải xem xétcung Phúc Đức.
Cung Phụ Mẫu : Thể hiện tình trạng mối quan hệ của Cha Mẹ đối với đương số, dù
chính thức hay không chính thức. Ngoài ra, nó còn thể hiện đôi chút về cái sự Thọ
yểu, sang hèn, hình dáng, tính tình của Cha Mẹ đối với đương số.
Cung Thân : đây là 1 cung đặc biệt, nó không đóng cố định, tùy theo giờ sinh mà di
chuyển trên 6 cung: Phu Thê – Tài Bạch – Thiên Di – Quan Lộc – Phúc Đức – Mệnh.
Cung Thân có tầm quan trọng không kém cung Mệnh. Nếu coi Mệnh là THỂ, thì cung
THÂN là DỤNG. Khi con người ta sinh ra, khí Tiên Thiên còn mạnh, thì cái sự chi phối
của cung Thân chưa đáng kể. Đến khi ta lớn lên, Khí Tiên Thiên dần yếu đi, khí Hậu
Thiên lớn mạnh lên thì cái sự chi phối của cung Thân ngày càng mạnh mẽ. Tuy
nhiên, cái lý vẫn không tách rời cung Mệnh, là cái gốc của đời người, do vậy không
ủng hộ quan điểm cho rằng “sau 30 tuổi xem ở cung Thân, trước 30 tuổi xem ở cung
Mệnh”. Thực chất, dù sau 30, hay trước 30 cũng đều phải xem xét kỹ lưỡng cả hai
cung, chỉ khác là ở cái sự cân nhắc, gia giảm của người luận đoán mà thôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×