Tải bản đầy đủ

Phu nom tong luan

Tử vi tổng luận phú

1. Ngôi Tử vi đóng vào chốn hãm,
Quyền cứu tha thiểu giảm vô uy.
2. Phủ phùng không xứ tài suy
Thủy chung nan bảo t cơ lu truyền
3. Mấy ngời phú quí nan toàn.
Bởi vầng Ô thỏ đóng miền Sát sinh
4. Mấy ngời bất hiến Công danh,
Bởi vì Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi
5. Mấy ngời thủy ách hỏa tai
Sát Liêm ngộ Hỏa, Riêu ngồi Kỵ Tham
6. Khốc H ngộ hãm mạc đàm
Quý phùng Không xứ ai làm cho nên
7. Phụng Long Mão Dậu đôi miền
Vợng thì Kim bảng đề tên ở đầu
8. Quí Ân Mùi Sửu hạn lu,
Đờng mây nhẹ bớc danh cao bảng rồng.
9. Quan cung Hỉ ngộ Đào hồng,
Thiêu di tối kỵ Kiếp Không lâm vào.
10. Công danh đợi tuổi tác cao,

Giáp Liêm giáp Sát đoán nào có sai


11. Giáp Bát tọa giáp Tam thai
Thiếu niên sớm dự các đài nghênh ngang
12. Thiên nguyệt đức, Giải thần tàng,
Cùng là Quan, Phúc một làng trừ hung
13. Xem xét đến chốn Thủy cung.
Kỵ tinh yểm Nhật úy đồng Kình dơng
14. Đa la Địa kiếp chiếu phơng
Linh tinh lại gặp bất tờng chẳng sai.
15. Xét xem phú quí mấy ngời
Mệnh vô chính diệu trong ngoài Tam Không
16. Đẩu Quân ngộ T tức cung
Địa không Tật ách bệnh phùng huyết h.
17. Hạn phùng Riêu Hổ khá ngừa,
Những loài ác thú phải xa chớ gần
18. Hạn hành Kỵ Cự hung thần,
Phải phòng những chốn giang tân mới lành
19. Âm Dơng đôi ngả cho minh
Âm c âm vị, Dơng hành dơng cung.
20. Vận hn Đại tiểu trùng phùng
Cát thì thịnh vợng hung thì chuân chuyên
21. Dơng Đà trùng nhiễu Mệnh viên
Nói năng lon thuyết kẻo phòng khẩu tai
22. Số muộn màng gái trai ôm ẵm
Vì Kỵ Đà len lỏi Tử cung


23. ách cung ác sát trùng phùng
Khí âm lạnh lẽo chẳng cùng khí dơng
24. Hồng Loan ngộ Kiếp Không đồng thủ.
Xá bàn chi bần lũ yểu vong,
25. Kỵ à Thái tuế thân cung
Khỏi nan nào đợc thung dung mấy ngời
26. Phụng long Mão Dậu số ai,
Trớc sau vinh hiển trong ngòai nổi danh
27. Sao Quang Quí cùng Khôi tinh
Lâm cung Thân Mệnh để danh bảng rồng
28. Tọa hớng Quí chẳng phùng Không xứ,


Gặp Khoa thì nhất cử thành danh
29. Nhật Nguyệt chiếu trong ngoài đồng vị
Công danh mỹ hỷ cao quan
30. Con em xa khứ xa hoàn
Bởi vì Nhật diệu chiếu miền Nô cung
31. Bệnh đởm trí tức rất hung
Bởi vì Tật ách Bệnh phùng Kiếp Cơ
32.Kiếp Không hai ấy khá ngừa
Lâm vào Huynh đệ đơn sơ một mình
33. Cha mẹ hởng phúc lành thợng thọ
Phụ mẫu cung ắt có Thiên Lơng
34. Đồng lơng hội nhập Thê cung
Vợ chồng cùng một tổ đờng sinh ra.


35. Thai tinh mà ngộ Đào hoa
Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng
36. Mệnh cung gặp Kiếp Không lâm thủ
Xá bàn chi bần lũ về sau
37. ấn mang vi liệt Công Hầu
Sao lành Tớng Cáo hội vào Mệnh cung
38. Làng có giếng không chẳng uống
Sao Mộc tinh chiếu xuống Tật cung
39. Nhật phùng hãm địa Thanh Long
Có ngời phơng ấy vẫy vùng khôn lên
40. Long trì Địa kiếp sánh bên
Giếng bồi ao lấp ở bên phơng này
41. Thiên cơ ngộ hãm chẳng hay
ở phơng địa này hiện quái Mộc tinh
42. Thái dơng Hợi Tý hiếm minh
Ngộ Không Kiếp có Thạch tinh thủa nào
Ngộ Hổ có Thạch khuyển chầu
Ngộ Dơng nhận có Thạch đầu đựng cao
43. Tang môn ngộ Hỏa xấu sao
Chiếu vào phơng nào ni ấy hỏa tai
44. Bệnh phù ngộ Hình vô nài
Chốn ấy thì phải có ngời phong sang
45. Bật vi ở Tý huynh hơng
Phản phu có kẻ họ hàng chẳng không


46. Đào Tang ở Mệnh cung sau trớc,
Gái lẳng lơ lỡ bớc cầu ô
47. Ngọc hành hắc chí nhỏ to
Thiên Khôi c Tý thủ hồ Mệnh Thân
48. Nhật Nguyệt ngộ Đà tinh chốn hãm
Hỏa Kỵ gia mục ám thanh manh
49. Việt Linh lại có Thiên hình
Địa phơng chốn ấy đã đành Lôi oanh
50. Hình Riêu phận gái long đong,
Ví chẳng hại chồng thì cũng phản phu
51. Đà Kỵ Nhận thủ vu Phu vị
Hại chồng rình chớc quỷ ghê thay
52. Đào Riêu số gái ai hay
Chồng ra khỏi cửa, giắt tay giai vào
53. Ngộ Hình gặp Quý giám đâu
Cùng là Tử Phủ một màu chính chuyên
54. Lỗ tai điếc lác âu sầu
Dơng Đà Không Kiếp một miền Mệnh cung
55. Miệng ngập, ngập miệng không thông thái.
Vì Tuế, Đà, Riêu, Cái, Mệnh viên
56. Âm Dơng Tuần Triệt tại tiền.
Mẹ cha định đã chơi tiên thủa nào
57. Phúc cung ngộ Tang Đào Hồng tú
Trong họ hàng ắt có quả phu.


58. Tang môn, Mã Nhận gặp dù
Hạn phùng năm ấy bò trâu chẳng lành.
59. Tham lang Bạch hổ phùng sinh
Tuất Thìn số ấy lánh mình sơn lâm
60. Thai tinh ngộ Thái âm cung Tử
Hẳn rằng con cầu tự mới sinh
61. Tử cung Thai Tớng Phục binh
Vợ chồng ắt đã t sinh thủa nào.
62. Họ hàng có kẻ binh đao
Tớng Binh, Tử Tuyệt đóng vào Phúc cung
63. Quý Ân ngộ Đào Hồng Điền trạch.
Cô dì lu tài bạch ruộng nơng
64. Vợ chồng viễn phối tha hơng
Đào Hồng len lỏi vào hàng Thiên di
65. Quan phùng Tớng Tấu nghề chi,
Mệnh phùng tả đạo tăng ni keo nào.
66. Hồng loan Tấu hỉ Vũ đào
Những phờng ca xớng tiếng vào nhà quan.
67. Hình Riêu Tấu vũ một đoàn
Làm nghề thợ mộc khôn ngoan ai tầy
68. Khéo nghề kim chỉ vá may
Hồng Đào Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung
69. Hồng loan ngộ Kỵ Phu cung
Tơ hồng đã đứt má hồng còn a


70. Hỏa Linh ngộ hãm Thiên cơ
Hẳn trong mệnh ấy có là chẳng yên
71. Phụ Bật Thiên phúc đồng viên,
Ngôi cao chính viện danh truyền y quan.
72. Phụ Bật ngộ Thái âm nhàn,
Gái làm bà đỡ cứu phòng hộ sinh
73. Thiên tài ngộ Nhật bất minh
Nết na lếu láo những khinh phật trời
Tý Sửu Mệnh, Ngọ Mùi nhân
Kiều c biệt xứ chẳng gần bản tôn
74.Phu thê Không Kiếp trùng xung
Trải hai ba độ mới xong cửa nhà.
75. Tử cung Không Kiếp trùng gia,
Nuôi con không mát đã ba bốn lần.
Khốc H lại gặp Dơng thần
Sinh nhiều nuôi ít gian chuân xiết nào
76. Không phùng Phá tú phối hào.
Vợ chồng chắc chở ba tao mới thành
77. Triệt Tuần ngộ Mã hành Thê vi
Vợ bỏ chồng đào tỵ tha phơng
78. Phá phùng Hình Kỵ Huynh hơng
Anh em bất thuận những đờng trở tranh
79. Phá quân ngộ Hỏa, Linh, à, Nhận
Lâm Tuất Thìn nết hẳn gian phi


80. Thiên hình Dơng nhận Ngọ vì,
Lại gia Thất sát có khi hình tù.
81. Dơng Hình Riêu Sát cung phu
Lại gia Linh Hỏa vợ lo giết chồng
82. Hoa cái Phụng các Đào Hồng
Giai toan bỏ vợ trong lòng chẳng khuây
83. Giai bất nhân Phá quân Thìn Tuất.
Gái bạc tình Tham sát nhàn cung.
84. Hạn phùng Riêu Hỷ Đào Hồng,
Gái giai t tởng những lòng dâm phong.
85. Quan phù Thái tuế vận phùng.
Tháng ngày chực kiện cửa công mỏi trồn.
86. Cơ Lng Thái tuế Tang môn.
Lâm vào chốn hãm vơ con biếng chiều.
87. Tuế Đà Kỵ Cự vận nghèo.
Qua sông vợt bể ba đào chẳng yên.
88. Thiên Tớng Không Kiếp c quan.
Công danh chẳng đợc tân toan nhiều bề.
89. Phù Hình Không Kiếp khá chê.
Kẻ thù ngời oán phải dè mình thay.
90. Thai phùng Đào Hỷ vận này,
Vợ chồng mừng đã đến ngày nở hoa.
91. Kình Riêu, Hoa cái, Thai, Đà
Vận phùng năm ấy đậu hoa phải phòng.


92. Phục binh Thái tuế, Kỵ xung.
Cùng ngời tranh cạnh trong lòng chẳng khuây.
93. Khoa Quyền Lộc Mã vận này.
Mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh.
94. Khốc H Tang Mã chẳng lành
Hại ngời hại của dễ sinh lo lờng
95. Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dơng
Gian nan bịnh tật mọi đờng lo âu
96. Ngán thay Lộc Mã cùng lu
Dơng Đà Kỵ Nhật mắt đau phải phòng.
97. Lo về Thiên mã phùng Không
Gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi
98. Hỏa Linh trì mộc sáng soi
Lánh mình lửa cháy nớc sôi chớ gần.
99. Hổ à Kỵ Nhật toan tân,
Hùm thiêng chó dữ, giữ thân cho toàn.
100. Vũ Cơ Lộc Mã quả loan
Hôn nhân thuở ấy mới tròn thất gia.
101. Cơ hội Phục gia vu Ngọ vị.
Vận gặp thời chức vị quản binh
102. Dậu cung Thái tuế Thiên hình.
Tai bay vạ bốc dễ sinh khôn cầm.
103. Qua cung Tham vũ cùng xâm
Đờng mây thuở ấy hải lâm bôn trì.


104. Khốc H c Tý Ngọ vì.
Quan cung lại gặp tiếng thì gần xa
105. Dần Thân Sát Kỵ trùng gia
Thờng chiêu đả mạ thực là gian truân
106. Vợ giầu của cải không ngần.
Thái âm phùng Khúc Lộc Ân Mã Đồng
107. Khốc Hình Sát Hổ tử cung
Đến già cha thấy tay bồng con thơ.
108. Sinh con điếc lác ngẩn ngơ
Bởi cung Tử tức Sát Đà Kiếp không
109. Cơ Lơng Lộc Mã đồng cung
Phú kham địch quốc, của dùng xiết đâu.
110. Ngôi cao chức trọng công hầu
Mệnh đem Sát Vũ ở đầu Ngọ cung
111.Hình lâm Quan lộc c Đông
Quản binh chức trọng ơn cùng Quân Vơng
112. Quyền cao trọng chấn biên cơng
Ngọ cung Thất sát, Tử Lơng Vũ Đồng
113. Ân, Khôi, Quí, Việt, Liêm, Hồng
Giai cận cửu trùng, gái tác cung phi
114. Hồng Khôi Xơng Liêm phù trì
Sân rồng dâng trớc trong thì danh cao
115. Kỵ gia lánh cửa mận đào,
Làm nghề thuật sỹ đạo lu nuôi mình


116. Thiên Nguyệt đức ngộ Đào tinh
Trai xinh gái đẹp vợ lành chồng sang
117. Trong nhà gồm có Âm Dơng
Quyền chức danh dự trải đờng quan giai
118. Việt Khôi Quyền Lộc trong ngoài
Trởng nam trởng nữ gái trai đồng bàn
119. Mệnh Hỏa Kỵ, Tật mộc thần
Âm nang sa thấp một phân chẳng nhầm.
120. Lộc Quyền nhờ bạn tri âm,
Cửa nhờ ngời vợ để đem làm giàu.
121. Sát phùng Phù Hổ hay dân,
Dã tràng thuở ấy âu sầu ngục trung
122. Dơng Đà phùng Mã trực xung,
Những là đánh Bắc dẹp Đông chẳng rồi.
123. Thiên di Cơ Mã cùng ngồi,
Đông trí Tây vụ pha phôi cõi ngoài
124. Đà Không lâm vào Điền Tài
Luận chng sô ấy sinh lai khó hèn
125. Triệt Tuần đóng ở Mệnh Điền,
T cơ cha mẹ không truyền đến cho
126. Kiếp Không tan sạch ra gio,
Đề phòng kẻo phải lộ đồ Nam Kha
127. Hỏa ngộ Mã phải oan gia
Lánh nhiều tụ ít mấy ai nên giàu


129. Tử cung Không kiếp trùng giao,
Bịnh phùng huyết tán thai bảo phù hoa
130. Bệnh cung Hóa Kỵ, trùng gia
Âm h chứng ấy ắt là kém con
131. Dơng Đà bệnh ấy phòng mòn.
Tuế Đà vạ miệng xuất ngôn chiêu nàn
132. Mệnh Đào thân lại Hồng loan,
Vận phùng Thái Tuế khả hoàn thấy chi
133. Mấy ngời Mệnh tuế một vì,
Gặp chừng năm ấy vận thì gian nan
134. Liêm Trinh Tỵ Hợi chớ bàn
Chàng Tiêu thuở trớc tân toan ngc trờng
135. Dần thân Tham ngộ Văn Xơng
Vận ông Đổng phú Hán Hoàng đem lu.
136. Kiếp Đà hai gã khả u
Gặp sao Thiên Giải đảo cầu lại yên
137. Vận phùng Mão Dậu khả phiền
Thấy sao Nguyệt đức tế liền lại qua.
138. Lao đao tối một sớm ba
Đại hao Hóa kỵ trùng gia Mệnh vì
139. Long đong Đông tẩu Tây trí
Bởi vì Thiên Mã Thiên di hãm nhàn
140. Trăm bề du thủy du sơn
Thiên di phùng Mã tới vờn Đào hoa


141. Vợ chồng nay tan mai hòa.
Phục Binh Hóa kỵ một tòa Thê cung
142. Tỵ cung Đà Tuế Phủ phùng
Thiềm ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày.
143. Kỵ tinh Xơng Khúc một vì.
Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ ràng
144. Bệnh phù Thái tuế dở dang
Sửu Mùi Thìn Tuất gặp Thơng chẳng lành
145. Thiên Đồng c Ngọ ngộ Kinh.
Một phơng chấn thủ uy linh anh hùng
146. Hoa đào nở trái Nô cung
Thiếp Thê mang tiếng bất trung cùng chồng
147. Phúc cung hãm ngộ Kiếp Không
Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài
148. Phá Quân sao ấy tán tài
Lâm Trạch bán hêt lu lai tổ điền
149. Lỡng Hao Cự Vũ Hóa quyền
Chiếu sai trấn thủ một phơng bên ngoài
150. Mộ phơng Tả Hữu đồng lai.
Thăng quan tiến chức miếu dài nổi danh.
151. Việt, Khôi, Long, Phụng, Văn Tình
Gặp Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa
152. Thiên Lơng ngộ Hỏa chiếu qua.
Hại ngời hại của thực là tai ơng


153. Chó cắn vì ngộ Tham Lang
Tốn tiền tốn của bởi chàng Nhị Hao
154. Liêm ngộ Sát Phá hóa cao
Vua Văn thuở ấy phải vào nhà Linh
155. Cự phùng Dơng miếu cũng xinh
Thăng quan tiến chức vận lành mừng vui.
156. Điền trạch gặp phải Cơ soi,
Mộc xâm tổ mộ đến hồi sinh tai
157. Sát tinh chiếu vào Cung Đoài
Vì ngời tham của Phật đài họa to
158. Âm nhàn giả nợ phải lo
Kỵ lâm thờng thấy tay vò chiêu đăm
159. Hãm cung Tham Riêu cùng xâm
Gia trung thất vật gian lâm trạch tài
160. Tham phùng phụ nữ hoài thai
Rồi đau ho bệnh đên ngoài nửa năm
161. Linh tinh Việt Hỏa đoài biên,
Trạch trung hơng hỏa thất kiền sinh tai.
162. Tử hung ngộ Quí nơi Thân Dậu
Đến phật đài kỷ đảo mới xong
163. Mã lộc thấy một vùng hội ngộ
Cách phi th-ờng phong độ anh tài
164. Tử Tham Khôi Việt phơng đoài
Long thần kỳ đảo ai ai cúng đờng.


165. Mão Thìn ngộ Triệt Táo đờng
Tỵ Ngọ phùng Tuyệt cung thờng ôn binh.
166. Thiên di cạnh giáp Quí tinh
Đi qua miếu sở phải kinh chớ nhầm
167. Mệnh thân dù có lâm Không kiếp
Gia triệt tuần chẳng khiếp tai nguy
168. Mệnh viên bằng ngộ Tử vi
Dẫu phùng nh-ợc địa hạn suy chẳng sờn
169. Cung Huynh Đệ Triệt tuần xung củng.
Chim đầu đàn bay bổng xa khơi
170. Tớng Quân lộc mã mấy ng-ời.
Giàu sang đến trớc đáng giai Anh hùng.
171. Thiên tớng ngộ lộc xung trung tọa
Cửa mận đào có gã tài chân.
172. Trờng sinh đế vơng dã nhân
Giáp Thai nhật nguyệt một lần sinh đôi.
173. Đế vơng ngộ thai soi cùng Tớng
Có dị bào trong áng đệ huynh
174. Âm dơng sanh với Hỷ tinh
Âm cung với phúc cũng sinh dị bào
175. Tam không chiếu nội tao cát diệu
Lại dỡng tinh có dạo con nuôi
176. Đào hồng thai hỷ trong soi.
Ngoại gia bình tớng gái trai ngang tàng


177. Tớng Phá phục nội tàng Thai diệu
Ngoài Đào Hồng tú chiếu Thiên di
Có ngời dâm dục vị phi,
T thông chí rạng kẻ chê ngời cời
178. Sao Thiên hình thủ, tính ngời hung hãn
Kỵ Đà lâm lòng vốn khiếm hòa.
179. Lộc tồn Thiên mã đồng gia,
Có ngời buôn một bán ba nên giàu
180. Sao Vũ tớng ở đầu cung ấy.
Nghề bách công ai thấy cũng dùng.
181. Tử Tham Tả Hữu ngộ trung
Có ngời con gái trốn chồng ra đi.
182. Khúc Xơng thấy một vì đóng đô,
Thập ly hầu nào có nhờng ai
183. Khoa khôi khoa mục chẳng sai
Khôi huynh Việt đệ có tài trong kinh
184. Tuần triệt ngộ thiên hình cách ly
Ngời một phơng niên ký tha hơng
185. Dơng đà kỵ ngộ âm d-ơng
ắt sinh đái tật hình thơng lạ lùng
186. Cung phu phụ đào hồng tơng ngộ
Vợ với chồng đều có dung nhan
187. Đồng riêu ý ngoại chẳng bàn,
Tứ không ngộ mã nhiều đoàn bớm ong


188. Mã chẳng gặp với Không ở đó
Ngời tử nhân nhà họ lơng gia
189. Phụng long đẹp đẽ ai qua
Gia hình mặt mũi rỗ hoa tốt lành
190. Đào hồng với thiên hình đồng hội
Đức trinh thuần cũng gọi nết na
191. Con ngời miệng lỡi chua ngoa
Khúc Xơng lâm vị lại gia Tử vào
192.Khôi ngô Kỵ trên đầu có tật
Vợng ngộ Khôi thật lăm nốt ruồi.
193. Tham đà tửu sắc chơi bời
Liêm trinh định phối ở nơi bần hàn
194. Thiên cơ, Lơng khôn ngoan sảo trá.
Đái tật vì Đà mã trùng giao
195. Tử phủ giòng đó quyền hào,
Nguyệt Lơng đẹp tốt má đào hây hây
196. Hồng ngộ phu thê nay thiếp nọ.
Tứ sát gia tiền độ bi ai.
197. Triệt tuần xung khắc chẳng sai
Thiên h bất chính cả hai vợ chồng
198. Dơng à Kỵ sánh cùng Nhật nguyệt
Thói chim Cu có thiết chi cùng
199. Việt Khôi Lơng Tớng quí trung
ắt là cháu giống con giòng chẳng sai


200. Long trì Phợng các gồm hai
Đoài Long Phụ Bật mấy ai một chồng
201. Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ
Mệnh Đào hoa trớc dở sau nên
202. Thái âm chiếu ở phơng đông,
Lại lo kinh nguyệt bất an bất điều
203. Duyên lành phò mã ngôi cao
Thái âm đắc địa đóng vào Thê cung
204. Cự môn bất mãn trong lòng
Ba lần kết tóc cha xong mới sầu
205. Cung tử tức gặp sao khôi việt
Đinh sinh ng-ời tuấn kiệt khoa danh
206. Khúc xơng số gái chẳng lành
Vờn xuân ong bớm liệng vành thung thăng
207. Đà ngộ Kỵ chẳng lành con mắt.
Kỵ phùng Dơng mục tật thong manh
208. Hồng loan may vá cửi canh
Đối Binh Tớng lại, gái sinh tai nàn
209. Hỷ thần ngộ Dỡng cát sơng
ắt sinh quí tử hiền lơng tốt lành
210. Dơng nhận ngộ Tuyệt tinh chốn hãm
Công cù lao bú mớm nh không
211. Thai ngộ Tả hữu hội đồng
ắt sinh có kẻ con giòng tiểu tinh


212. Tử cung Thai ngộ Hỏa Linh
Bào thai những giống yêu tinh quỉ sầu.
213. Tam thai thấy cùng chiều cát diệu
Thời một phen d-ỡng dục thành nhân
214. Quí vi mão dậu đồng lâm.
Phải cầu tự cửa phật thần mới sinh
215. Hiếm hoi phi hoặc thiên hình
Quí phù trớc chở sau sinh quế hòe
216. Công danh phú quí ai bì.
Phụng long tả hữu tự về mệnh viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×