Tải bản đầy đủ

Phu nom cot tuy

CốT TủY PHú
Trớc xem Phúc đức mọi vì
Thứ thời xét đến Thiên di cho rành
Các cung đối chiếu Thể Dùng
Định chng tam hợp ngọ dùng tinh vi
Mệnh không chính diệu xấu ghê
Một thời yểu triết hai thời bần cô
Cát tinh gặp phải hung đồ
Nh ngọc có vết lấy đâu thập ton
Đã đợc xem đến Ngũ hnh
Mới hay Mệnh cục gặp miền tơng sinh
Hợp cục thời đợc hiển vinh
Tơng sinh thì đợc hiển vinh rõ rng
Mệnh thân vận hạn bốn bề
M đợc tốt cả giu sang đến gi
Mệnh thân vận hạn xấu xa
Chung thân khất cái ngời ta chê cời
Giáp Quý giáp Lộc mấy ngời
Quyền Lộc lỡng giáp trong đời tốt thay
Bính Đinh Nhâm Quý mới hay
Tọa cung Thìn Tuất hợp nay cách kỳ

Âm Dơng Khôi Việt Tử vi
Thai Tọa Tả Hữu cùng thị Khúc Xơng
Đều là giáp quý giu sang trong đời
Lại nh lục Giáp sinh nhân
Khoa Lộc Dần thợng, Hóa Quyền Sửu nay
Lộc, Trinh ti lợi an bi
Cũng l giáp Quý thự thời hiển vinh
Bản cung đa cát chiếu lai các miền

Page1

Đó l Mệnh giáp quý tinh


Mới hòng phú quý kiêm ton
Nhợc bằng hung sát thời liền phá ngay
Giáp Không giáp Kiếp chẳng hay
Dơng, Đ, Linh, Hỏa giáp liền Mệnh viên
Mệnh Thân Tị Hợi an bi
Tham Liêm tọa thủ kiêm ton giu sang
y đa cát hội mệnh hơng
Nhợc bằng cát thiểu ra đờng lại nhân
Mấy ngời h tiện khó khăn
Bởi chng Không Kiếp vo cung Phúc Ti
Vinh hoa phú quý khác loi
Bởi vì Quyền Lộc đóng vo mệnh thân
Kìa nh hậu phú tiền bần
Tu hon mệnh ngộ cát thần Khúc Xơng
Ai an Mệnh Sửu Mùi hơng
Hai sao cố thủ đoán đờng mới hay
Vận ngộ Kiếp Sát cung đầy Hao Không
Khôi Việt Xơng Khúc mệnh cung
y ngời đa học mong hòng thnh thân
Phụ Bật tọa thủ Mệnh Thân
Siêng thay đôn hậu từ nhân khoan hồng
Lộc Quyền ngọ thợng Mệnh cung
Gặp sao Tớng Phá triều vòng ti quan
y thời nên đấng y quan
Hanh thông gặp hội mây rồng thong dong
Hóa khoa hãm địa mặc lòng


Đoán rằng thủ mệnh chẳng mong nghiệp gì
Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui
Tử vi tọa thủ mệnh thân
Việt, Khôi, Long, Phụng triều sân quan ti

Page1

Cũng l vô dụng hóa vi cơ hn


Tiền triền củng hợp chiếu lai
Cuộc nay phúc hậu no ai sánh cùng
Tử vi thủ mệnh ngọ cung
Nh vồ sát thấu vo giòng Tam công
y l tuổi Giáp, Kỷ, Đinh
V ai ất mệnh khá mong đợc nhờ
Thiên phủ thủ Mệnh Tuất cung
Lại phùng cát hội Tam công rnh rnh
Hỏa cục Giáp Kỷ sinh nhân
Mệnh Thân tại Tuất mời phần chẳng sai
Khoa Quyền Lộc hội Ti Quan
Tam phơng thủ chiếu đáng ti văn nhân
Ví dụ lại gặp Cát thần
Lm quan ngôi đến Đại thần triều trung
Vũ khúc thủ Thìn Tuất cung
Sửu Mùi l thứ ấy vòng miếu viên
Lại phùng Tả Hữu Lộc Quyền
Tam phơng cung chiếu uy quyền vinh hoa
Lại xem ám Lộc minh Khoa
Cách ny quan đến quốc gia Đại thần
Vốn l Khoa Hợi Lộc Dần
Mệnh an Dần Hợi đợc ăn cách ny
Nhật Nguyệt thủ Mệnh Sửu ny
Quan c Hầu bá tuổi thì Bính Đinh
Cự môn cung Mão ch nhân
Bình sinh thì đợc mời phân hơn ngời
Tham Linh tịnh thủ chẳng chơi
Ti kiêm văn vũ suốt đời vinh thân
Mệnh an Tứ mộ có phần hiển vinh
Khôi Việt tọa thủ khá hòng khoa danh

Page1

y l Mậu Kỷ sinh nhân


Mệnh Thân an tọa tứ Sinh(1)
Canh phùng Lộc Mã thủ thnh Mệnh viên
Tam phơng củng chiếu đều yên
Kinh nhân giáp đệ danh trên bảng rồng
Phụ Bật hội cát vô hung
Mệnh Thân tọa thủ l giòng lm quan
Tham lang Hỏa tú đồng viên
Một trung tọa thủ uy quyền tớng khanh
Cự môn thái dơng đồng lâm
Dần cung tọa thủ ba đời quan phong
Thứ nơi tọa thủ thân cung
Hoặc thợng sinh cách chức sang yếu dùng
Cách Tử Phủ triều mệnh trung
Lại gia Thất sát ấy giòng quan sang
Dần Thân Tị Hợi bốn cung
Ngỡng Đẩu Triều đẩu anh hùng ai qua
Cơ Lơng lại gặp Hóa khoa
Lâm vo Thìn Tuất thực l tốt thay
Tham lang ngộ Hỏa sánh tầy
Gặp sao Tả Hữu chiếu ry Mão cung
Ngôi cao phát đến công khanh
Ho hoa phong nhã nổi danh trong ngoi
y l Giáp Kỷ mấy ngời
Gặp sao Thơng khổ tiền rời bạc muôn?
Tý Ngọ mệnh thợng Cự môn
Thạch trung ẩn ngọc quan phong đời đời
Cơ lơng đóng ở Sửu Mùi
Lại thêm tứ sát suốt đời long đong
Tứ sinh-Dần, Thân,Tị, Hợi
Tử vi Phụ Bật đồng cung
Nhất hô bách nặc quan phong hơn ngời

Page1

(1)


Thổ cục Bính Đinh mấy ngời
Tham Vũ thủ Mệnh một đời giu sang
Sửu Mùi Tham Vũ đồng hơng
Thiếu niên bất phát thời thờng bôn ba
Giáp Nhật giáp Nguyệt ái qua
Giáp Xơng giáp Khúc thực l tốt thay
Giáp Bát tọa giáp Tam thai
Thiếu niên sớm dự lầu đi nghênh ngang
Giáp Tả giáp Hữu khác thờng
Giáp Long giáp Phợng vẻ vang hơn ngời
Giáp Quyền giáp Lộc tốt tơi
y l quý cách hơn đời
Canh gia cát hỏa chiếu vo Mệnh Thân
Tam giáp hung mới kể lần
Giáp Không giáp Kiếp phi yễu tắc bần
Giáp Kình giáp Đ đa chuân
Giáp Linh giáp Hỏa mời phân khó thêm
Mấy ngời phú quý nan ton
Lỡng Hao Hóa kỵ chiếu miền ti quan
Mấy ngời dự bậc quan sang
Hợi Tý Tớng ấn cùng lng cát tinh
Kia nh phụ nữ chuyên quyền
Lơng trùng Lộc Mã mệnh viên rõ rng
Mấy ngời hiếu sắc hoang dâm
Văn xơng Văn khúc hội cung Riêu Y
Mấy ngời trọng trấn biên thùy
Hóa quyền Thiên khốc đóng vì Ngọ cung
Mấy ngời đánh bắc dẹp đông
Quan giai thanh quý Mệnh hnh tuổi Đinh
Kỷ sinh thời thứ bình thờng

Page1

Phá quân Thiên việt đóng cùng Kình Dơng


Nhợc bằng tuổi Quý nên đờng phú ông
Khúc Lơng thủ Mệnh Ngọ cung
Lm quan ngôi đến Tam công dnh phần
Thứ thời thủ ở Dần cung
Hoặc Lơng c Ngọ Khúc tòng Tý xung
Kìa nh song Lộc tuần phùng
Hân nhiên nhập tớng Bột công hán triều
Bởi Mệnh cung cát tú chiều
Tam phơng Tam hóa đồng triều mệnh viên
Văn xơng ám củng một miền
Đời xa Giả Nghị đợc ton đăng khoa
Bản cung đa cát vốn l
Tam phong Xơng Khúc Hóa khoa triền vo
Lại xem Dơng Hỏa hai sao
Mộ trung thủ Mệnh quyền ho ai đơng
Hỏa ngộ Tham Vũ đồng hnh
ấy l uy chấn biên phơng rõ rng
Lý Quảng chẳng đợc Hầu phong
Vì chng Lực sĩ Kình dơng tơng phùng
Nhan Hồi thác thủa niên trung
Bởi Văn xơng hãm lại phùng Thiên thơng
y Sửu nhân tọa Dần phơng
Mùi cung Xơng ngộ Thiên thơng Dơng
Trọng Do mãnh liệt vô gia
Phá Tham tọa thủ ở tòa Thân cung
Ai bằng Hạng Vũ anh hùng
Vì chng Cơ tú Lơng Đồng hợp xung
y l an mệnh thìn cung
Lại thêm Khoa Lộc Hóa quyền
cung xung chiếu l miền Thiên di

Page1

Lơng Thân Cự Tý hợp xung chiếu liền


Dần Thân Mệnh an tốt ghê
Đồng Lơng tọa thủ ấy thời vinh hoa
Giáp canh mấy tuổi Dần Thân
Cũng đều phú quý gần xa tiếng đồn
Tuất Thìn cung hãm Cự môn
Gặp vo cung ấy thời mình phải thơng
Lộc Mã ngộ Bại Tuyệt hơng
Tuế ngộ Không Kiếp l phơng không lnh
Ví nh vận hạn suy khuynh
Tử vi thủ mệnh thì mình mới yên
Cô bần đa hớng thọ niên
Giu sang thì lại thiếu niên cô hồn(1)
Hạn phùng Thái tuế Tang môn
Lục Châu xa phải kinh hồn xa lâu
Mệnh thân Thái tuế Quan phù
Hạn phùng hung sát hình tù oan gia
Hạn hnh Địa võng Thiên la
Khuất Nguyên xa thuở trầm h

(2)

long đong

Bởi hạn hnh Thìn Tuất cung
Canh

phùng Vũ khúc với cùng Tam lang

(3)

Lại thêm Thái tuế Khốc Tang
Kiếp Không tứ sát một phờng xấu xung
Vận phùng Địa kiếp Địa không
Thuở xa Nguyễn Tịch mới cùng khốn thân
y l vận hạn tuần phùng
Lại thêm lu sát bần cùng hổ danh
Văn xơng Văn khúc phùng Trinh
Thủ cung tị hợi Tân sinh chẳng tròn
Hóa lm quan trởng Lộc Quyền thong dong
Những ngời mệnh lý phùng không

Page1

Nhợc bằng Vũ Tớng tinh triền


Cát vô hung hữu công danh chớ mng
Nh sinh xứ ngộ Địa không
y ngời yểu triết độ vòng trung niên
Vì an Mệnh tại Hợi viên
Tý thời sinh giả khôn yên đợc mình
Tị an mệnh ngọ thời sinh
Phùng Không ấy hẳn bỏ mình thiếu niên
Mệnh Thân ngộ Kiếp chẳng yên
Bại ti gia Sát Kỵ phùng cng hung
Ai bằng Hạng Vũ anh hùng
Đại Tiểu hạn chí Địa không bỏ mình
Thạch Sùng cự phú thênh thênh
Vận phùng Địa kiếp hạn hnh vong gia
Chuyên quyền kìa Lã hậu b
Song Lộc ngộ Mã thủ tòa Mệnh viên
Dơng Phi hiếu sắc hữu duyên
Tam phơng Xơng Khúc chiếu miền Mệnh cung
Lại gia Cơ Nguyệt hội ồng
y l gái đẹp dâm phong đa tình
Thiên lơng m ngộ Mã tinh
Nữ mệnh hèn hạ có tình hoang dâm
Chỉ nghi Tị Hợi Thân Dần
Thiên mã thủ Mệnh Thiên lơng miếu vo
Khúc Xơng giáp quý tốt sao
Giáp chng nam Mệnh quan cao tỏ tờng
Nhật Nguyệt tọa thủ Mùi phơng
Hai phơng Phụ Bật Khúc Xơng giáp kề
Tử(1) c Mão Dậu khá chê
Cát đa vô sát chẳng chi
Việt Khôi Tả Hữu ấy thì lại sang

Page1

Lại gia Sát tẩu l nghề tăng ni


Trinh thủ Mệnh Mão Dậu phơng
Lại thêm sát tẩu l phờng công t
Cách ny Tả Hữu đồng c
Tuất Thìn thủ Mệnh ấy ai sánh tầy
Tam phơng đa cát triều lai
Tôn c cực phẩm quan giai ai bì,
Liêm trinh Thất sát đồng vì
Thủ cung Tị Hợi khu trì Thiên thơng
Đặng thông ngã tử năm trờng
Hạn hnh giáp hãm hao thơng lụy mình,
Kìa nh Phu tử tuyệt lơng
(1)

Tử vi

Hạn hnh Thìn Tuất hạn hnh vừa qua
Đoán rằng: số mới đầu ho
Tuổi Tân Nhâm Kỵ ắt l tai thơng
Với l Cự Hỏa Kình dơng
Tam tinh thủ Mệnh ắt đờng chẳng hay
Lỡng hạn phùng Sát xấu thay
Hóa ra ải tử thực ry trầm hơng
Mã đầu đái kiếm lạ đờng
Ví chẳng yểu triết thời đờng hình thơng
Ngọ cung thủ Mệnh Kình dơng
Thứ thời tại Mão Kình dơng lạc ngn
Dần Thân Tị Hợi bốn viên
Đ la tọa thủ đoán bn thơng thân
Tọa Tý Ngọ ngộ Phá quân
Lại gia cát diệu danh thuần Tam công
Xơng Tham thủ Tị Hợi cung
Triều đẩu Ngỡng đẩu cách kỳ
Giáp đa cát hội quan thì thanh tân

Page1

Lại thêm Sát Kỵ ấu trùng toái thi


y Thất sát thủ Mệnh Thân
Tọa cung Tý Ngọ Dần Thân l triều
Thiên di Thất sát chẳng nhiều
y l Ngỡng đẩu Vua yêu Chúa dùng
Khúc Xơng thủ giữa Mùi cung
Lại gia cát cng ngoi vòng tam phơng
Đoán rằng tớc lộc hiển dơng
Nhợc vô cát hóa Khúc Xơng vô dùng
Nhật c Mão Thìn Tị cung
Nguyệt Dậu Tuất Hợi Mệnh cung an bi
Lại phùng Xơng Khúc Việt Khôi
Thanh vân sớm bớc vợng đờng văn giai
Hợp Lộc củng Lộc Quan Ti
Đại thần bích cự đáng ti nam nhi
Hoặc c Mệnh hoặc Thiên di
Song Lộc thủ chiếu ấy thì giầu sang,
Lại nh Mệnh tọa âm dơng
Ti Quan nhị vị Khúc Xơng hội phùng
Hoặc Xơng Khúc thủ Mệnh cung
Ti Quan Nhật Nguyệt đều cùng vinh hoa
Mệnh Thân chính diệu tinh đa
Ti Quan Phụ Bật hợp gia chiếu vo
y l quan chức ngôi cao
Y bi trớc tử quyền ho hiển vinh
Cự Lơng Tớng ngộ Tham Trinh
Tọa cung Thân Mệnh danh thnh tam công
Song Lộc tại Phu Thê cung
Vợ chồng phối hợp vốn giòng giu sang
Gia sát nghề nghiệp tìm phơng an mình
Tham lang tọa Tị Hợi hơng

Page1

Vũ Khúc thủ Tị Hợi hơng


Gia sát thủ Mệnh thờng ngục trung
Khoa Quyền Lộc triều Mệnh cung
Giu sang vinh hiển thong dong thập phần
No ai lục Giáp sinh nhân
Lộc tồn tọa thủ Dần cung phải thời
Xơng Khúc Long Phụng sanh đôi
Thái dơng Cự Mão lục Tân cách ny
Lộc tồn thủ Mệnh bốn vì
Nh vô Sát tấu đoán đầy nh y
Khôi Việt giáp Mệnh cách ny
Phong vân gặp hội khoa thi bảng vng
y ngời an mệnh ngọ phơng
Tử vi tọa thủ Việt Khôi tơng phùng
Cự c Tý Ngọ nhị cung
Thạch trung ẩn ngọc thời cùng Tam công
y ai Mệnh Tý Ngọ cung
Cự môn tọa thủ mới hòng lm nên
Lại phùng Dần Tuất Thân Thìn
Nhị tinh hợp chiếu Hóa quyền Hóa khoa
Minh lộc ám lộc đây m
Lấy cách cẩm thợng thêm hoa rnh rnh
Ví nh lục giáp sinh nhân
Mệnh tinh tại hợi Lộc tinh đông trần
Lộc tồn thủ ở cung Dần
y Dần hội họp nên thân cách ny
Mệnh Thìn Tuất ngộ Phá quân
Phú nhi bất quý ấy thời hô danh
Phá quân Xơng Khúc phùng Hình
Mộ trung Tham Vũ hai sao
Ngoi ba mơi tuổi thọ ho khá mong

Page1

Tuất Thìn Mão Dậu thì mình lao đao


Thiên đồng tọa thủ Tuất cung
Đinh nhân ngộ cát thì giòng giu sang
Cự môn Thìn Tuất hãm cung
Tân nhân ngộ cát thì danh tác thnh
Cơ Lơng tọa thủ Dậu thnh
Tuy rằng Hóa cát chẳng vinh hoa gì
Nhật Nguyệt phản bội thấy huy
Bản cung đa cát có khi nên giu
An Thân Mệnh yếu tinh cầu
Thời giờ đích thực đoán hầu y nhiên
Nh ngời âm chất diên niên
Dù có hãm địa cũng yên bảo ton,
y l có đức thì nên
Ví Thân Mệnh nhợc thọ niên vĩnh ton
Lại nh Mệnh thực phùng kiên
Khô miêu đắc vũ

(2)

(1)

nh tiên hóa rồng

Mệnh suy hạn nhợc chằng mong,
Khác no nộn thảo lại phùng phong cơng

(3)

Lại bn Tinh tính suy tờng
Kinh dơng, Cự, Phá, tính cơng khác đờng
Thiên phủ, Thiên tớng, đồng, lơng
Thủ cung thân mệnh thiện lơng hòa bình,
Ngời sinh năm dơng Tý dần thìn ngọ thân tuất lại gặp dơng tinh ơ
cung dơng
(2)
(3)

Mạ khô đợc ma tới

L mầm cỏ gặp gió sơng

Kiếp Không Linh Hỏa tứ tinh
y đều trắc trở những sinh bất thờng
Thiên cơ Thiên tớng Khúc Xơng
Những ngời thanh tú từ tờng thông minh
Nhật Nguyệt Phụ Bật ch tinh

Page1

(1)


Đều l tớng mạo kỳ thanh khoan hồng
Liêm trinh Vũ Phá hợp xung
Lại ngộ hóa cát đều cùng giu sang
Kìa nh Thất sát Kình dơng
Hộ tơng điệt kiến hình thơng lụy mình
Tham lang Thất sát Liêm trinh
Phá quân Dơng nhận cùng hình Đ la
Lục tinh thủ chiếu thân ta
Lại thêm Hóa kỵ ắt l tâm hung,
Hỏa Linh Thơng Sứ Kiếp Không
Chuyên đờng tác họa trùng trùng hội kinh
Cự môn Hóa kỵ nhị tinh,
Mệnh Thân vận hạn lu hnh gặp nhau
Lại thêm Thái tuế Quan phù
Thờng hay khẩu thiệt ra mầu tranh đua
Hạn phùng Tang Điếu đồng lu
t l tại nạn quản giao đấy rầy
Sát Tham hãm địa xấu thay
Sát thời yếu tử Tham thì dâm phong
Mệnh cung bọt tuyệt nhợc phùng,
Bằng nh Thiên lộc có công phù trì
Lại nh Thiên phủ Tử vi
Cũng l Phụ Bật hợp đầy triều lai
Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Ti
Bất quyền tắc phú hẳn ai so tầy
Mã đầu đới kiếm cách kỳ
Lm quan trấn thủ biên thùy nổi danh
y l bính mậu sinh nhân
y l Bính Mậu sinh nhân,
Lộc tồn tỵ thủ Ngọ danh Mã đầu

Page1

Lộc tồn tỵ thủ biên thùy nổi danh,


Hình Tù giáp n tất đâu
Chuyên tu hình trợng lai mầu tăng s
y Thiên Tớng Mệnh Thân c
Liêm trinh Dơng nhận giáp kề hai bên
Ti c Ti vị tơng truyền
Hai sao hợp chiếu giu bên lỗ tiền
Ngọ cung Nhật lệ trung thiên
Của giu địch quốc chuyên quyền giàu sang
Nguyệt c Tý cũng chằng nhiều
Bính Đinh tuổi ấy tọa triều thanh trung
Tử vi Phụ Bật tơng đồng
Nhất hô bách nặc anh hùng thong dong
Khúc xơng Phá Dần Mão cung
Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ rng
Lộc c Nô bộc chẳng mng
Ví dù giu có l đờng bôn ba
Tử phùng Hình Kỵ một nh
Tuy rằng hóa cát đã l chẳng hay
Nhật ngộ Xơng Quan lộc ny
Dự trong Hong điện thực ngay đứng đầu
Nguyệt phùng Khúc hội Thê cung
Ra tay bẻ quế thiềm cung danh thnh
Tuyệt ngộ Thất sát Kỵ Hình
Thiếu niên yểu triết nh hình Nhan uyên
Tham, Đồng thủ ngộ Sinh hơng
Đoán rằng hởng thọ đồng niên Kiều, Bnh
Lại nh Liêm Sát Thiên Hình
Hội c Quan lộc vận hnh tao thơng
C Thiên di địa ly hơng ngộ hình
Mệnh Thân tọa thủ nhị tinh

Page1

Quan phù giáp Hình Thơng


Cơ Đồng hợp chiếu tu hnh tăng ni
Mệnh vô chinh diệu đấy dầy
Phụ Bật đơn thủ ấy thì ly tông
Thất sát tọa thủ Mệnh cung
Lại ngộ lu sát hình thơng khốn mình
Mệnh viên m gặp Dơng, Linh
Lại thêm Bạch hổ lục hình đau thơng
Tấu th lu lộc cát tờng
Thanh long Tớng Phục l đờng hiển vinh
Hao c Lộc vị vô duyên
Tham c vợng địa chuột miền Đông sơn
Lộc tồn thủ Điền trạch cung
Đôi kim tích ngọc phú ông ai bì,
m Ti

(1)

ngộ cát Thiên di

Cự phú quý giá ấy ngời phú ông
Tham lang cự Hợi Tý cung
Danh vi phiếm thủy thỏa lòng Đo hoa
Hình ngộ Tham hợp một nh
Phong lu thải trợng nhẩn nha yên mình
Mệnh ngộ Thất sát Liêm trinh
Mai thi lộ thợng

(2)

thây hình khá thơng

Phá Quân, Cự ám Đồng Lơng
Thủy trung tác tủng thế thờng mấy ai
Quân thần khánh hội duyên hi
Tử ngộ Phụ Bật ra ti kinh bang
Giải luận mệnh viên bí truyền
y trong phú đoán đã tờng
Nay ta diễn nghĩa rõ rng m xem
Cung Thân Kiếp ắt âu có tì
Nhợc bằng Khôi ngộ Tử vi

Page1

Thiên khôi nay gọi l đầu


Gia hồng hồng đỏ tóc thì tốt sao
Trong cung giáp có Hồng Đo
Tóc di đến gót tốt sao thủa ny
Kiếp, Không sầu não bằng nay
(1)

m: Thiên lơng, Ti: Thái âm
(2)

Chết đờng

Tang môn Linh Hỏa các loi hung tinh
Hễ m hội với Khôi tinh
Tóc đâu đỏ kệch rõ rng chẳng sai
Thiên đồng da trắng tóc di
Thiên tớng mặt đẹp ai tầy bằng ta
Tả Hữu thực tốt thay m
Văn Khúc thì đỏ Hóa khoa xanh rì
Kình dơng lăm cháy bẩn ghê
Thanh long Mộc dục cũng y một ròng
Mệnh cung Khôi ngộ Hình dung,
Trên đầu có vết v cùng sẹo đau,
Đ la đinh cái chẳng hầu
Khốc H thiên giỗ trên đầu ăn ra
Bng sao Nhật Sát cùng l Tang môn
Đ Hỏa nét mặt thực buồn
Trên đầu phải bỏng trừ khôn đợc no
Sao Thiên mã ngộ Khôi viên
Trên đầu có vết hai bên ấy l
Tấu th cha có bao giờ

Page1

Tuần không ngộ Kỵ rõ rng sứt môi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×