Tải bản đầy đủ

Đề thi toán cuối kì lớp 4

PHÒNG GD & ĐT ỨNG HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG LỖ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN – LỚP 4
Thời gian làm bài : 40 Phút

Họ tên: ..................................................................................................................................................................... Lớp: 4...................
ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (1điểm): Hình vẽ bên có?
A. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông.
B. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.
C. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông.
D. Hai đường thẳng song song. Ba góc vuông.
Câu 2 (1điểm): Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:
A. 16m2


B. 32m

C. 16m

Câu 3 (1điểm): Trung bình cộng của các số 45; 55; 80 là:
A. 70

B. 65

C. 50

D. 60

Câu 4 (1điểm): Muốn tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 17cm và chiều rộng là
8cm. Cách tính nào đúng ?
A. 17 + 18.

B. 17 x 8.

Câu 5 (1điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào

C. (17 + 8) x 2.
sau:

Cho các số : 160, 164, 135, 234
A. Những số chia hết cho 3 và 9 là : 135; 234.
B. Những số chia hết cho 2 và 5 là: 160; 164.
Câu 6 (1điểm): Nối:
20A.
tấn 4 yến : 4 + 50kg =

160 kg

4 yến 5kg x 8 – 2 tạ =

5060kg


PHẦN II. TỰ LUẬN (4điểm)


Câu 1 (1.5điểm): Đặt tính rồi tính.
a. 839 084 – 246 937

b. 3927 x 27

c. 76350 : 75

Câu 2 (1.5điểm) Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích 4896 m 2, biết chiều rộng
miếng đất là 24m. Tính chu vi miếng đất đó?
Câu 3(1điểm): Tính nhanh:


13 x 27 + 13 x 70 + 13 x 4 - 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×