Tải bản đầy đủ

Đề thi cuối kì 1 môn TV lớp 2

PHÒNG GD & ĐT ỨNG HÒA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG LỖ

NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
Thời gian làm bài: 40 Phút

Họ tên :……………………………………………………………………………….Lớp: ...........................

Đọc

ĐIỂM
Viết

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
Chung

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng(4 điểm ): Học sinh được bốc thăm đọc bài.
- Đoạn 2 bài “Bông hoa Niềm Vui” (trang 104, SGK TV lớp 2 tập một).
- Bài thơ “Mẹ” (trang 101, SGK TV lớp 2 tập một).
- Đoạn 3 bài “Sáng kiến của bé Hà” (trang 78, SGK TV lớp 2 tập một).
- Đoạn 1 bài “Bà cháu” (trang 86, SGK TV lớp 2 tập một).
II. Đọc hiểu (6 điểm)
1. Đọc thầm đoạn văn sau:
Hai anh em
1. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa
đến, họ gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng.
2. Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu
phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy,
người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
3. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ: “ Em ta sống một mình vất vả.
Nếu phần của ta cũng bằng phần chú ấy thì thật không công bằng.” Thế rồi anh
ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.
4. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy
hai đống lúa vẫn bằng nhau.
Cho đến một đêm, hai anh em đều ra đồng, rình xem vì sao có sự kì lạ đó.
Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho


người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.
Phỏng theo LA-MÁC-TIN
(Lê Quang Đán dịch)
2. Khoanh vào ý trả lời đúng và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1 (0.5điểm): Từ chỉ hoạt động trong câu: “Hai anh em cày chung một đám
ruộng”.
A. đám

B. chung

C. cày

Câu 2 (0.5điểm): Hai anh em chia lúa như thế nào?
A. Phần anh nhiều hơn.
B. Phần em nhiều hơn.
C. Chia thành hai phần bằng nhau
Câu 3 (0.5điểm): Đêm đến hai anh em ra đồng làm gì?
A. Gộp chung lúa cả hai phần lại.


B. Cho thêm lúa sang phần của nhau.
C. Lấy lúa của phần người kia.
Câu 4 (0.5điểm): Mỗi người cho thế nào là công bằng?
A. Em hiểu công bằng là chia cho anh nhiều hơn vì anh còn phải nuôi vợ
con.
B. Anh hiểu công bằng là chia cho em nhiều hơn vì em sống một mình vất
vả.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

Câu 5 (1điểm): Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với anh/chị/em
của mình?
Câu 6 (1điểm): Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn (họa mi ,đậu, cú mèo,
hót) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
Tớ tên là ……………… Tớ thường hay …………. trên cây để ngủ vào


ban ngày.
Tớ tên là ………………. Tớ rất hay …………….. và được mọi người
khen là có giọng hót hay.
Câu 7 (2 điểm): Nối từng ô ở cột A với ô thích hợp ở cột B để có so sánh đúng:
Bộ lông chú mèo

đỏ như bông hoa mười giờ.

Hai mắt của chú mèo

vểnh như hai dấu hỏi ngộ nghĩnh.

Đôi tai thỏ

tròn xoe như hai hòn bi ve.

Cái mào của chú gà trống

mềm và mượt như nhung.

B. Kiểm tra viết (10 điểm):
I. Chính tả (Nghe - viết) (4điểm): Sự tích cây vú sữa (Từ các cành lá…. Đến
như sữa mẹ. Trang 96).

II. Tập làm văn: (6 điểm)Viết đoạn văn kể về người thân trong gia đình em (ông hoặc bà, bố hoặc
mẹ).
Gợi ý:
-

Gia đình em gồm có những ai?
Công việc của mọi người trong gia đình?
Tình cảm của em đối với mọi người trong gia đình như thế nào?
Tình cảm của mọi người đối với em như thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×