Tải bản đầy đủ

Bài tập nâng cao hình học 5

BÀI TẬP HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 5


Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng 2 m và
giảm chiều dài 2 m thì diện tích vườn tăng thêm 144 m2. Tính diện tích vườn trước khi mở rộng.b. Tính độ dài đoạn GH.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×