Tải bản đầy đủ

Kế hoạch tuần chủ đề giao thông

KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ:GIAO THÔNG
Từ ngày: 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2013
Ngày
Hoạt
động
ĐÓN
TRẺ

Thứ 2
-

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ: đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.

Cho cháu xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông,trò chuyện
với trẻ về các phương tiện giao thông.

-Động tác hô hấp: Gà gáy

THỂ
DUC
SÁNG

-Tay: Hai tay dang ngang, lên vai.
-Chân: Hai tay lên cao, hai tay trước mặt ,chân khuỵu gối
-Bụng: Hai tay lên cao, gập thân hai tay chạm mũi bàn chân.
-Bật: Tách chân khép chân.

HOẠT
ĐỘNG
CÓ CHỦ
ĐỊNH

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

Hoạt
Động goc

PT thể chất:Bật xa

PT Thẩm

PT ngôn

PT thẩm mỷ:

PT nhận

20-25cm

mỹ: Dán cácngử:Thơ

Dạy hát “Em

thức:

+Thơ đườ ng và

loại xe

“Đường và

tập lái ô tô”

Đếm trong

chân

+Hát đèn

chân”

+Thơ đèn xanh

phạm vi 3

+Tc: Tín hiệu

xanh đèn đỏ

+Hát đi trên

đèn đỏ

+ Thơ đèn

+Hát một đoàn tàu

+Thơ đườ ng

vĩa hè bên

+TC: đóan tên

xanh đèn đỏ

và chân

phải

+Hát : qua

+Hát đèn

ngã tư đường

xanh đèn đỏ

phố

Trò chơi vận

Trò chơi vận

Trò chơi vận

TCDG;Dung

động:Bắt bướm

động: Bắt

động:Bắt

dăng dung dẻ

bướm

bướm

TCDG;Dung
dăng dung dẻ

Góc

Góc

Góc

Góc

Góc

Phân vai: Chơi

Nghệ

Xem sách

Âm nhạc:Bé

Bé chăm sóc

người bán xe và

thuật:Tô màu

tranh

làm ca sĩ

người mua xe

các phương

cây

tiện giao
thông

Vệ sinh
ăn
trưa,ngủ
trưa
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
Vệ sinh
Trả trẻ

- Cho cháu đánh răng rữa tay,đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Nhắc nhỡ cháu lấy đồ dùng cá nhân như niệm gối
- Ngủ dậy biết đi vệ sinh, rữa mặt đanh răng và vào bàn ăn xế
Ôn vận động bật xa

Ôn

kỹ Ôn bài thơ Ôn các bài

năng

tô đường

dán

các chân

loại xe
- Cho cháu đeo cặp chuẩn bị ra về
- Trao đổi với phụ huynh tình hình trong ngày của trẻ

và hát em tập lái
ô tô

Ôn đếm đến 3


Kế hoạch hoạt động một ngày
Thứ hai ngày 11/3/2013
1.Đón trẻ ,trò chuyện đầu giờ,thể dục sáng:
- Trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thơng, xem tranh ảnh về các loại xe
- Thứ bảy, chủ nhật về nhà con có ngoan khơng, có vui khơng, có đọc thơ và hát cho ba mẹ nghe khơng.
- Thể dục sáng (thực hiện cả tuần)
*Mục tiêu:
-Cháu xếp hàng nhanh theo tổ, chuyển nhanh đội hình.
-Tập điều theo cơ các động tác.
*chuẩn bị:
- Vệ sinh sân.
*Tiến hành:
Hoạt động của cơ
Hoạt động của trẻ
-Khởi động:đi chạy theo vòng tròn kết hợp kiểng gót chân,sau đó
-Cháu đi chạy theo hiệu
đứng lại thành hàng ngang theo tổ.
lệnh.
-Trọng động: Bài tập phát triển chung.
+Động tác hơ hấp thổi bóng bay.
+Động tác tay: Hai tay dang ngang, lên vai
+Động tác chân: Hai lên cao, hai tay trước mặt chân khuỵu gối
-Tập theo nhạc
+Động tác lườn:Hai tay lên cao, nghiêng sang trái,nghiêng sang phải
+Động tác bật: Bật tách khép chân.
*Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng

2. HOẠT ĐỘNG CĨ CHỦ ĐÍCH

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI : BẬT XA 20 – 25 cm
I.
Mục tiêu:
- Trẻ biết chú ý cô và chơi theo tín hiệu đèn báo của cô…
- Trẻ biết nhúng chân khi bật, biết phối hợp tay chân nhòp
nhành khi bật
- Sức mạnh cơ chân tồn thân.
II.
Chuẩn bị :
- Sân tập, vạch mức, một số tín hiệu giao thông( Đèn xanh, đỏ,
vàng)
III. TIẾN HÀNH
Hđ1: Ổn định giới thiệu bài
*đàm thoại
- cơ trò chuyện với trẻ tại góc chủ điểm về các ptgt
Trẻ cùng trò chuyện với cơ.
- trẻ biết được các ptgt,
- biết phân loại các ptgt
- Cơ gi dục trẻ an tồn giao thơng
a. Khởi động :
Cơ cho trẻ đi vòng tròn hát “một đồn tàu” kết hợp
các động tác khởi động : đi bằng gót chân, mũi chân,
chạy nhanh, chậm.
Trẻ thực hiện


b. Trọng động:
* Bài tập phát triển chung
1- Tay : 2 tay thay nhau đưa lên cao
2- chân : kiễng chân
3- bụng : gió thổi cây nghiêng.
4- bật : bật về phía trước
* HĐ2:Vận động cơ bản :
- Cho trẻ đọc bài thơ: “Đường và chân”
Trẻ đọc thơ
đi về 2 hàng ngang để học vận động
- Cơ giới thiệu tên vận động : “Bật xa 20 – 25 cm”
- Cơ làm mẫu lần 1
- Cơ làm mẫu lần 2, giải thích.
TTCB :
Cơ đứng trước ngay trước vạch mức thứ nhất,
Trẻ chú ý theo dõi
2 tay cô đưa về trước hạ tay xuống
Trẻ làm mẫu
đưa ra sau lấy đà kết hợp nhún chân
bật về phía trước (vạch mứ thú hai)
giữ thăng bằng. Khi chạm đất bằng
mũi bàn chân nhẹ nhàng.Sau đó
Trẻ thực hiện
cô đi về hàng ngồi…
Cho 2 trẻ lên làm mẫu
Cho lớp thực hiện. cơ quan sát
Cho lớp chia thành 2 tổ thi nhau thực hiện.
Cơ q.sát sửa sai cho trẻ.
*HĐ3:trò chơi: “Tín hiệu”
Trẻ chơi tc
Cơ giới thiệu luật chơi, cách chơi cho trẻ nghe
Cơ đứng ngay ngã tư làm tín hiệu
Cho trẻ làm xe chạy qua ngã tư đường phố, khi gặp
đèn tín hiệu thì trẻ biết dừng lại hoặc đi tiếp.
Cho trẻ chơi, cơ quan sát
Hồi tỉnh
Cơ cho cả lớp chơi trò chơi gieo hạt.
* NXTD
Nhận xét cuối giờ_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI:
TCVĐ:Bắt bướm
1.Mục tiêu:
-Cháu biết được luật chơi, cách chơi,khơng xơ đẩy nhau
-Cháu tích cực tham gia trò chơi.
2. Chuẩn bị :


-Cắt 1 con bướm to bằng bìa buộc sợi dây dài 50 cm, và đầu kia buộc vào cái que dài 80
cm.
3.Tiến hành:
-Trẻ đứng xung quanh cô, cô cầm que có cuộc con bướm, lúc giơ lên lúc hạ xuống và nói:các
con xem này, có con bướm đang bay, bây giờ các con hãy nhảy lên cao để bắt bướm”Cô đưa
con bướm lên và hạ con bướm xuống ở nhiều vị trí khác nhau sao cho trẻ vừa nhảy lên cao vừa
nhảy xa. Trẻ nào trạm được tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm. Trò chơi chỉ nên kéo
dài khoảng 1 đến 2 phút
HOẠT ĐỘNG GÓC:
BÉ CHƠI GÓC PHÂN VAI
I/ Mục tiêu:
- Trẻ biết phân vai chơi hợp lí.
- Biết nhường nhịn, không giành đồ chồ chơi của nhau.
II/ Chuẩn bị:
- Một số phương tiện giao thông
- Rổ hộp để trẻ gom đồ chơi.

III/ Phân công tổ chức:
Các bước tổ chức

Phân công

Cô Lài
Cô Xuyên
Đầu giờ
- Chuẩn bị nơi chơi sạch - Cô tổ chức và chơi với trẻ
sẽ ,đủ ánh sáng, chơi theo
hình thức khép kín.
- Một số đồ chơi đủ cho trẻ
chơi.
Giúp trẻ triển khai các trò - Giáo viên bao quát và giúp - Giáo viên bao quát các góc
chơi
trẻ chơi
chơi.
Kết thúc giờ chơi
- Trẻ cùng cô thu dọn đồ - Chơi cùng trẻ trò chơi vận
chơi và sắp xếp gọn gàng.
động.
IV/ Tiến hành:
- Cô quan sát trẻ chơi,hướng dẫn và hỏi trẻ:Các con có thể giới thiệu cho cô biết các con đang
đóng vai gì không
Những người này thì làm những công việc gì?...
+ Nội dung chơi: chơi đóng vai người bán xe và người mua xe.
+ Kỹ năng chơi: trẻ chơi rất linh hoạt và sôi nổi.
+ Khả năng phối hợp trong lúc chơi: các cháu phối hợp rất hiểu ý nhau.
+ Phát triển khả năng tự lực của trẻ : trẻ biết thu don đồ chơi sau khi chơi.
VỆ SINH ,ĂN TRƯA,NGỦ TRƯA
-Cho cháu đánh răng, rửa tay, đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Nhắc nhỡ cháu lấy đồ dùng cá nhân như niệm gối
- Ngủ vậy biết đi vệ sinh, rửa mặt đánh răng và vào bàn ngồi ăn xế
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I/Mục tiêu
- Hình thành kĩ năng bật cho trẻ.
- Trẻ biết các đặc điểm nổi bật của các phương tiện giao thông
II/Chuẩn bị
- Một số tranh vẽ các phương tiện giao thông .
III/ Tiến hành
- Cho cháu ôn lại vận động bật xa.
- Trò chuyện về phương tiện giao thông .
VỆ SINH TRẢ TRẺ


- Nhắc cháu lấy đủ đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của các cháu
*Nhận xét cuối ngày:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013
1,Đón trẻ, thể dục sáng(như ngày thứ 2)
2.Hoạt động có chủ đích

PHÁT TRIỄN THẪM MỸ
Đề tài DÁN CÁC LOẠI XE
I. Mục tiêu:
- Trẻ biết sử dụng các hình rời cắt sẵn dán thành xe ôtô, xe tải,
xe buýt
- Dạy trẻ biết phối hợp các màu tạo thành sản phẩm đẹp
- Giáo dục trẻ có hành vi và thói quen đẹp khi đi trên các
ptgt
II. Chuẩn bị
- Mẫu của cơ (3 tranh xe cơ dán sẳn)
- Hồ dán,xe cơ chuẩn bị sẳn
III. TIẾN HÀNH

Hoạt động của cơ

Hoạt động của trẻ

HĐ1: ổn định
Cho cả lớp hát “Dèn xanh đèn đỏ”
Cơ trò chuyện về bài hát,
về cách đi đường cùng trẻ
về luật lệ giao thơng
HĐ2. Hoạt động nhận thức.
Cơ cho lớp xem tranh của cơ (3 tranh của cơ dán xe)
Cơ đưa tranh thứ nhất dán xe lên cho trẻ quan sát
Cơ hỏi trẻ tranh vẽ gì?xe gì?
Đặc điểm của xe đó
Bánh có dạng hình gì?
Xe là ptgt đường nào?
Xe có màu gì?
Xe này khi dán ta dán phần nào trước?
Cơ đưa tranh thứ 2 và 3 lên cơ củng hỏi trẻ về loại xe
Màu xe,bánh xe,đếm xem có bao nhiêu bánh?
Xe là ptgt đường nào?
Xe này thì dán phần nào lên trước?
Cơ ơn lại cách dán ch trẻ nghe
Khi dán ta phết hồ vào mặt trái giấy màu và dán xuống

- Trẻ hát và trò chuyện cùng


Trẻ xem tranh và chú ý theo
dõi

Trẻ quan sát

Trẻ cùng trò chuyện với cơ

Trẻ chú ý quan sát


sao cho phần bánh xe quay xuống dưới.
*HĐ3 :Trẻ thực hiện
Sau đó cơ cho cả lớp đọc bài thơ : đường và chân
Về chổ ngồi vẽ
cơ quan sát trẻ .
*HĐ4 : Trưng bày sản phẩm
Trẻ thực hiên xong cơ cho trẻ mang sản phẩm lên trưng
bày phía trên cho các bạn cùng xem.
Cho lớp nhận xét
Cơ cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn
Cơ nhận xét chung.
* giáo dục :
Khi các con tham gia giao thông các con
phải chấp hành tốt luật lệ giao thô vì
làm như vậy sẽ đem lại hạnh phúc cho
chính mình và cho mọi người…
NXTD

Trẻ đọc thơ va thực hiện

Trẻ mang sp lên va nhận xét
sp bạn

Trẻ chú ý lắng nghe

Nhận xét cuối giờ_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI:
TCVĐ:Bắt bướm
1.Mục tiêu:
-Cháu biết được luật chơi, cách chơi,khơng xơ đẩy nhau
-Cháu tích cực tham gia trò chơi.
2. Chuẩn bị :
-Cắt 1 con bướm to bằng bìa buộc sợi dây dài 50 cm, và đầu kia buộc vào cái que dài 80
cm.
3.Tiến hành:
-Trẻ đứng xung quanh cơ, cơ cầm que có cuộc con bướm, lúc giơ lên lúc hạ xuống và
nói:các con xem này, có con bướm đang bay, bây giờ các con hãy nhảy lên cao để bắt
bướm”Cơ đưa con bướm lên và hạ con bướm xuống ở nhiều vị trí khác nhau sao cho trẻ vừa
nhảy lên cao vừa nhảy xa. Trẻ nào trạm được tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.
Trò chơi chỉ nên kéo dài khoảng 1 đến 2 phút.
TCDG:Dung dăng dung dẻ
*Mục tiêu:
-Rèn luyện tính hợp tác khi chơi với bạn
-Phát triển ngơn ngữ,vận động theo nhịp điệu cho trẻ.
*chuẩn bị:
- Bài đồng dao
*Tiến hành:
-Cho 5-6 trẻ nắm tay nhau theo hàng ngang, vừa đi vừa đọc bài đồng dao:Dung dăng dung
dẻ,dắt trẻ đi chơi……..xì xà xì xụp,ngồi thụp xuống đây.


-khi trẻ hát đến tiếng”dung” thì vung tay về phía trước, đến tiếng “dăng”thì vung tay về phía
sau, hoặc ngược lại.Trẻ tiếp tục chơi như vậy cho đến từ cuối cùng thì ngồi xụp xuống.Trò
chơi lại tiếp tục từ đầu.
*Nhận xét giờ chơi:
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG GĨC:
GĨC NGHỆ THUẬT
a/ Chuẩn bị:
- Tơ màu các phương tiện giao thơng
b/ Tiến hành:
- Cơ quan sát trẻ chơi, hướng dẫn và hỏi trẻ: Các con đang làm gì vậy?Trong sách cò những
hình ảnh gì?....
+ Nội dung chơi: trẻ tơ màu các phương tiện giao thơng
+ Kỹ năng chơi: trẻ tập trung chú ý tơ khơng lem ra ngồi
+ Khả năng phối hợp trong lúc chơi: các cháu khơng giành sách nhau và biết nhường nhịn
nhau.
+ Phát triển khả năng tự lực của trẻ : trẻ biết gìn giữ sản phẩm mình làm ra.
VỆ SINH , ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
-Cho cháu đánh răng, rửa tay, đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Nhắc nhỡ cháu lấy đồ dùng cá nhân như niệm gối
- Ngủ vậy biết đi vệ sinh, rửa mặt đánh răng và vào bàn ngồi ăn xế
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I/Mục tiêu
- Hình thành kĩ năng dáncho trẻ.
II/Chuẩn bị:
- Giấy màu hình các phương tiện giao thơng.
III/ Tiến hành:
- Cơ cho trẻ về bàn dán những phương tiện giao thơng theo ý thích.
- Cơ theo dõi và bao qt trẻ
VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Nhắc cháu lấy đủ đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của các cháu.
*Nhận xét cuối ngày:
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2013
1.Đón trẻ, thể dục sáng(như thứ 2)
2.Hoạt động có chủ đích
PHÁT TRIỂN NGƠN NGỮ
THƠ:ĐƯỜNG VÀ CHÂN
I.

Mục tiêu:
-Hiểu nội dung thơ, trả lời được câu hỏi của cộ.
-Chú ý lắng nghe, thuộc thơ và đọc diễn cảm bài thơ.
-Qua bài thơ giáo dục trẻ biết đoàn kết và nhường nhòn.


II.

Chuẩn bị :
-Tranh bài thơ
-tranh rời cho trẻ đọc sáng tạo cùng cô.

III.

TIẾN HÀNH

Hoạt động của cô
HĐ1:ổn định giới thiệu bài
- Cô cho trẻ hát : “đi trên vĩa hè bên phải “đến tham quan
góc chủ điểm có dán tranh các loại ptgt
Cô trò chuyện cùng trẻ về các ptgt
Ptgt đường bộ là loại nào?
Ptgt
đường
hàng
không

loại
nào?
ptgt đường thủy là loại nào?
Sau đó cô giáo dục an toàn giao thông cho trẻ
Hđ2 :Tổ chức hoạt động nhận thức.
Cô giới thiệu tên bài thơ cho trẻ nghe “Đường và
chân”của tác giả Xuân Tửu.
Cô đọc cho trẻ nghe lần 1
Cô đọc lần 2 xem tranh minh họa
Cô đọc lần 3 trích dẩn
*HĐ3:đọc thơ
Cô cho cả lớp đọc
Cho tổ đọc
Nhóm đọc thơ
Cá nhân trẻ đọc
Cô chú ý sửa sai cho trẻ
*HĐ4:Đàm thoại
Các con vừa đọc bài thơ có tựa đề là gì?
Trong bài thơ nói đến điều gì?
Dường và chân có mối quan hệ như thế nào?
Trong bài thơ thì chân đã đi đâu?
Chân nhớ đường thì làm gì?
* Giáo dục :
Các con ơi!
Các con phải biết yêu quý con đường vì nó giúp cho
chúng ta đi lại thuận tiện đó các con.
*Hđ5:Cũng cố
Cho cả lớp hát đèn xanh đèn đỏ
- Cô chia lớp ra làm 4 nhóm thi nhau đọc thơ theo nội
dung tranh
Các nhóm đọc thơ theo tranh.
- Cô cho trẻ kể Cô quan sát.

Hoạt động của trẻ

Trẻ trò chuyện cùng cô
Trẻ trả lời câu hỏi cô

Trẻ chú ý
Trẻ chú ý nghe

Trẻ thực hiện

trả lời câu hỏi đàm thoại với


Trẻ lắng nghe

Cả lớp cùng hát.

Lớp chia ra thực hiện.


NXTD
Nhận xét cuối giờ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: Như ngày thứ 2
HOẠT ĐỘNG GÓC:
BÉ XEM SÁCH (TRANH)
a/ Chuẩn bị:
- Sách về chủ đề giao thông
b/ Tiến hành:
- Cô quan sát trẻ chơi,hướng dẫn và hỏi trẻ: Các con đang làm gì vậy?Trong sách cò những
hình ảnh gì?....
+ Nội dung chơi: trẻ xem sách về chủ đề giao thông
+ Kỹ năng chơi: trẻ tập trung chú ý xem sách, biết giữ gìn sách .
+ Khả năng phối hợp trong lúc chơi: các cháu không giành sách nhau và biết nhường nhịn
nhau.
+ Phát triển khả năng tự lực của trẻ : trẻ biết cất sách gọn gàng sau khi đọc xong.
VỆ SINH , ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
-Cho cháu đánh răng, rửa tay, đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Nhắc nhỡ cháu lấy đồ dùng cá nhân như niệm gối
- Ngủ vậy biết đi vệ sinh, rửa mặt đánh răng và vào bàn ngồi ăn xế
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I/Mục tiêu
- Trẻ nhớ lại thơ
II/Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về bài thơ
III/ Tiến hành:
- Cô cho trẻ tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ
- Cô theo dõi và bao quát trẻ
VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Nhắc cháu lấy đủ đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của các cháu.
*Nhận xét cuối ngày:
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013
1.Đón trẻ, thể dục sáng(như thứ 2)
2.Hoạt động có chủ đích.

PHÁT TRIỂN THẪM MỸ
HÁT : TẬP LÁI Ô TÔ
NGHE : ĐƯỜNG EM ĐI
TRÒ CHƠI : nghe âm thanh khác nhau của các loại


ptgt ( Ñoaùn teân)
I/ Mục tiêu:
- Trẻ thuộc bài hát.hát đúng
- Trẻ biết vận động minh họa theo bài hát
- Trẻ thích thú nghe cô hát.
- Phát triển tai nghe cho trẻ thông qua trò chơi
II/ CHUẨN BỊ:
- Đàn, máy casset.
- Dụng cụ gõ đệm.
III.ẾN HÀNH
HOẠT ĐỘNG CÔ
HĐ1Ổn định giới thiệu bài
Cô cho trẻ quan sát các ptgt
Cô trò chuyện về các ptgt cùng trẻ
Cho trẻ nói tên các ptgt
Đặc điểm các ptgt
Phân loại các ptgt
Giáo dục trẻ cách đi đường,atgt cho trẻ
HĐ2 Hoat động nhận thức
Cô giới thiệu tên bài hát :
“em tập lái ô tô”
Cô hát cho trẻ nghe lần 1
Cô hát cho trẻ nghe lần 2 và có minh họa
Cô cùng cả lớp hát
Sau đó Nhóm hát
Cá nhân hát
Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
*HĐ3 Nghe hát
Cho trẻ đọc bài thơ:Đèn xanh đèn đỏ di chuyển
thành đội hình vòng tròn nghe hát
Cô giới thiệu bài nghe hát : “đường em đi”
Cô hát cho trẻ nghe lần 1
Cô hát cho trẻ nghe lần 2
Cô biểu diễn minh họa theo bài hát.
* Hđ4:Trò chơi
Cô giơi thiệu tên tc”đoán tên”
Cô g.thiệu luật chơi và cách chơi. cho trẻ thực hiện
Cô giả làm âm thanh của các loại ptgt và cho trẻ
đoán tên đó là loại ptgt nào?
Cô q.sát trẻ chơi.
*NXTD

HOẠT ĐỘNG CHÁU
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ thực hiện

Trẻ chú ý lắng nghe cô hát

Trẻ chơi tc


Nhận xét cuối giờ:____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:

*TCDG:Dung dăng dung dẻ
*Mục tiêu:
-Rèn luyện tính hợp tác khi chơi với bạn
-Phát triển ngôn ngữ,vận động theo nhịp điệu cho trẻ.
*chuẩn bị:
- Bài đồng dao
*Tiến hành:
-Cho 5-6 trẻ nắm tay nhau theo hàng ngang, vừa đi vừa đọc bài đồng dao:Dung dăng dung
dẻ,dắt trẻ đi chơi……..xì xà xì xụp, ngồi thụp xuống đây.
-khi trẻ hát đến tiếng”dung” thì vung tay về phía trước, đến tiếng “dăng”thì vung tay về phía
sau, hoặc ngược lại.Trẻ tiếp tục chơi như vậy cho đến từ cuối cùng thì ngồi xụp xuống.Trò
chơi lại tiếp tục từ đầu.
HOẠT ĐỘNG GÓC:
BÉ CHƠI LÀM CA SĨ
a/ Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ như lắc nhạc,phách tre…
- Một số bài hát có trong chủ đề
- Rổ hộp để trẻ gom đồ chơi.
b/ Tiến hành:
- Cô quan sát trẻ chơi, hướng dẫn và hỏi trẻ:Con hát bài gì? Của nhạc sĩ nào?...
+ Nội dung chơi: trẻ làm ca sĩ hát các bài hát về giao thông.
+ Kỹ năng chơi: trẻ thuộc các bài hát và hát đúng giai điệu.
+ Khả năng phối hợp trong lúc chơi: các cháu phối hợp rất hiểu ý nhau, hát đồng thanh và nhịp
nhàng.
+ Phát triển khả năng tự lực của trẻ: Trẻ biết cất dụng cụ về đúng chỗ.
VỆ SINH ,ĂN TRƯA,NGỦ TRƯA
-Cho cháu đánh răng, rửa tay, đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Nhắc nhỡ cháu lấy đồ dùng cá nhân như niệm gối
- Ngủ vậy biết đi vệ sinh , rửa mặt đánh răng và vào bàn ngồi ăn xế
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I/Mục tiêu
- Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu bài hát.
II/Chuẩn bị:
- Đĩa nhạc và máy nghe nhạc.
III/ Tiến hành:
- Cô cho cháu đọc thơ: Đèn xanh đèn đỏ
- Trò chuyện về nội dung bài thơ.
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài hát.
- Cô cho cháu hát theo lớp, tổ ,nhóm, cá nhân.
VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Chải tóc cho cháu, sửa lại quần áo.
- Nhắc cháu về ngủ đúng giờ để chiều đi học.
- Nhắc cháu lấy đủ đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của cháu.


*Nhận xét cuối ngày :
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
1.Đón trẻ, thể dục sáng(như thứ 2)
2.hoạt động có chủ đích

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề Tài : Đếm ( Bánh xe, cửa xe ôtô) trong
phạm vi 3.
I. Mục tiêu:
- Trẻ biết cách đếm các bánh xe, của xe ôtô
- Ôn lại cách đếm
- Giờ học ngoan chú ý lắng nghe.
II. CHUẨN BỊ
- Một số loại xe, tranh lôtô…

IITIẾN HÀNH
Hoat động của cơ
HĐ1,Ổn định giới thiệu bài
Cơ cho cả lớp hát: qua ngã tư
đường phố
Sáng ai đưa các con đến
trường? Các con có qua ngã
tư nào trên đường không?
Khi đi bên dường các con
thấy gì ?
- Tác dụng của các tín
hiệu đèn như thế
nào( Xanh , đỏ, vàng)
HĐ2.Hoạt động nhận thức
*Ơn kiến thức củ: Đếm đến 2.
- Các con nhìn xem cô có gì
nè?
-Bây giờ cơ sẽ dán xe tải lên, các con
đếm xem có bao nhiêu xe tải nhe.
- Các con nhìn xem xe tải chở
gì nè?
- À xe tải chở rất nhiều
hàng hóa.
- Ai giỏi lên lấy thùng hàng hóa
dán tương ứng vối xe tải giúp cơ nè.
- Sau đó cho cháu đếm lại số xe
tải và số thùng hàng hóa.

Hoat động của trẻ
Trẻ hát cùng trò chuyện với cơ.

Xe tải ạ
- Trẻ chú ý lắng nghe
và trả lời câu hỏi của

- Trẻ lên thực hiện

- Xe đạp. Xe máy…
- Xe ô tô


*cung cấp kiến thức mới: “
Đếm bánh xe cửa sổ xe
trong phạm vi 3”
- Các con nhìn xem cô có xe gì
đây? Xe gì nửa?
- Còn xe này?
- Cô đố các con biết bánh xe
có dạng hình gì?
- Các con có biết xe đạp có
mấy bánh không?( cho
cháu đếm bánh xe đạp)
- Còn xe máy có mấy
bánh? Có giống xe đạp
không?
- Bây giờ cơ mời 1 bạn lên gắn cửa sổ
xe giúp cơ và đếm xem có bao nhiêu
cửa nhe.
- Các con đếm lại cùng cơ nhe 1, 2, 3
có tất cả là 3 cửa sổ xe.
-Tiếp tục mời 1 trẻ lên gắn số bánh xe
còn trong rổ lên bảng và đếm.
-1, 2 có 2 bánh xe. Vậy số bánh xe như
thế nào so với số cửa xe?
-Ai giỏi lên tìm thêm 1 bánh xe gắn lên
giúp nè.
-vậy bây giờ số cửa sổ và bánh xe như
thế nào?
-À các con đếm lại cùng cơ nhe.
*HĐ3:Luyện tập
Cho lớp đọc bài thơ: “ Đèn xanh
đèn đỏ” lấy rổ đđồ chơi về
chỗ ngồi
- Trong rỗ có các loại cửa xe
bánh xe?
- Bây giờ các con hãy tìm cửa
xe giúp cơ và đếm xem có bao nhiêu
cửa xe ?
- tương tự như vậy cô cho
tìm bánh xe.
- Cho trẻ thực hiện 2-3 lần.
- Cơ quan sát
*HĐ4:Củng cố: “ Dán bánh
xe, cửa xe”
Chia lớp ra 2 tổ thi nhau
cầm bánh xe. Của xe lên
dán vào tranh của tổ

- Hình tròn
- 1,2 bánh
- 2 bánh

- Trẻ thực hiện
- 1, 2, bánh

-trẻ trả lời
- Trẻ đếm
Trẻ đọc thơ về chỗ ngòi
thực hiện theo yêu cầu
của cô
Trẻ thực hiện theo yêu
cầu của cô

Trẻ thực hiện


mình. Tổ nào dán nhanh và
đúng sẽ thắng..
- Cho trẻ chơi vài lần. Sau
mỗi lần chơi kiểm tra lại
kết quả hai đội.
cơ quan sát.
* Giáo dục: Cháu khi tham
gia giao thông phải chấp
hành tốt luật lệ giao
thông …
* NXTD:
Nhận xét cuối giờ:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI: Như ngày thứ năm

HOẠT ĐỘNG GĨC:
BÉ CHĂM SĨC CÂY
a/ Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ như: khăn lau lá cây, bình tưới nước…
- Nước và một số cây
b/ Tiến hành:
- Cơ quan sát trẻ chơi,hướng dẫn và hỏi trẻ: Cây xanh có lợi ích gì đối với chúng ta? Muốn cho
cây tươi tốt thì chúng ta phải làm gì?...
+ Nội dung chơi: trẻ chăm sóc cây xanh
+ Kỹ năng chơi: trẻ tưới nước rất khéo léo, khơng làm đổ nước ra ngồi.
+ Khả năng phối hợp trong lúc chơi: các cháu phối hợp rất hiểu ý nhau.
+ Phát triển khả năng tự lực của trẻ : trẻ biết phân cơng cơng việc với nhau
VỆ SINH , ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
-Cho cháu đánh răng, rửa tay, đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Nhắc nhỡ cháu lấy đồ dùng cá nhân như niệm gối
- Ngủ dậy biết đi vệ sinh, rửa mặt đánh răng và vào bàn ngồi ăn xế
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
ƠN ĐẾM ĐẾN 3
I/Mục tiêu
- Trẻ nhớ lại kỹ năng đếm
II/Chuẩn bị:
-các loại xe
III/ Tiến hành:
- Cơ cho trẻ ngồi 3 tổ và hướng dẫn trẻ thực hiên.
- Cơ theo dõi và bao qt trẻ.
VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Nhắc cháu lấy đủ đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của các cháu.
* Nhận xét cuối
ngày ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
MƠI TRƯỜNG XUNG QUANH
NHẬN BIẾT TÊN GỌI, ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ LOẠI PTGT
I.

Mục tiêu:
- Dạy trẻ biết phân biệt một số loại ptgt
- Trẻ biết nhận biết tên gọi, đặc điểm của một số loại ptgt
- Giáo dục trẻ khi đi trên các ptgt phải chấp hành tốt
luật lệ giao thông
II.
Chuẩn bị :
- Xe,tàu,máy bay
- Tranh lơ tơ các loại ptgt
III. TIẾN HÀNH
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA
TRẺ
HĐ1: ỔN ĐỊNH GIỚI THIỆU BÀI
- Cơ cho cả lớp hát : Đường em đi
- Trẻ hát và trò chuyện
Cơ trò chuyện cùng trẻ về atgt, về cách đi đường
cùng cơ.
HĐ2: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
Cho trẻ quan sát các ptgt
Cho trẻ quan sát các loại xe(xe ơ tơ,xe bt, xe máy, xe
đạp)
Cơ cho trẻ nói tên các loại xe
- Trẻ trả lời nhũng câu hởi
Xe chạy ở đâu?
của cơ.
Mỗi loại xe cơ cho trẻ nói màu của xe và đếm số bánh xe
Cho trẻ nói khi chạy xe chúng ta chạy bên đường nào?
Xe là ptgt đường nào?
Tiếp theo cơ cho trẻ quan sát các loại tàu thuyền


Cho trẻ nói tên ptgt này
Tàu,thuyền chạy ở đâu?
Cho trẻ nòi về màu sắc của chiếc tàu,thuyền
Tàu,thuyền là ptgt đường nào?
Cuối cùng cơ cho trẻ quan sát máy bay
Cơ hỏi trẻ máy bay thì bay ở đâu?
Mày bay là ptgt đường gì?..
Các con nhớ khi đi tàu xe các con chú ý khơng nên thò
đầu, thò tay ra ngồi sẽ bị tay nạn, các con ngồi im khơng
dược đùa giởn.
*Hđ3: TRẺ THỰC HIỆN
Cơ cho cả lớp đọc thỏ:”đường và chân” lấy rổ đồ chơi
về chổ ngồi.
Cho trẻ chơi tc theo u cầu của cơ.
Cơ chuẩn bị cho trẻ trong rổ nhiều tranh lơ tơ các loại
ptgt đường thủy, đường bộ,đường hàng khơng. Cơ cho trẻ
tìm tranh theo u cầu của cơ
Sau mỗi lần chơi kiểm tra lại kết quả
Cho trẻ thực hiện, cơ quan sát
*HĐ4:CỦNG CỐ
Cho trẻ chơi tc “lái tàu, lài xe, lái máy bay”
Cơ cho lớp hát một đồn tàu
chia lớp ra làm 3 nhóm.mỗi nhóm làm 1 đồn tàu,1chiếc
xe và 1 máy bay, thi nhau chơi.
Khi nàocó tín hiệu thì khởi hành và khi nào có tín hiệu
vào bến thì bến của ai nấy vào.
Cho trẻ chơi
Cơ quan sát
* GIÁO DỤC:
Khi đi trên các ptgt phải cẩn thân và
giữ trật tự: không đùa giỡn, không
thò đầu thò tay ra ngoài và khi tham
gia thì phải chấp hành tốt luật lệ giao
thông…
*NXTD

Trẻ lần lược trả lời câu hỏi
của cơ.
Trẻ chú ý lắng nghe
Trẻ quan sát và chú ý

Trẻ đọc thơ và thực hiện
theo u cầu củ cơ

Trẻ hát và thực hiện tc

Trẻ cùng chơi tc

NHẬN XÉT CUỐI GIỜ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×