Tải bản đầy đủ

CHỦ điểm mùa hè

Tun 2 ( Tun chiu )
( T ngy 18/04 22/01/2011 )

Hot ng chi ca mt tun
Gúc xõy dng: Chi vi cỏt v nc
Gúc phõn vai: Quỏn gii khỏt
Pha nc chanh
Gúc ngh thut: Hỏt mỳa bi v nc
Gúc hc tp: V ma to ,ma nh
Thiờn nhiờn: Chm súc lau lỏ cho cõy

Hot ng ngoi tri
Chi ln cu vng
Chi v t do trờn sõn trng
Th hai ngy 18 thỏng 04 nm 2011

Đề tài:

Bật xa

T/c: Trời nắng- trời m

a

a.Hoạt động 1: Khởi động:
b. Hoạt động2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung
* VĐCB: Bật xa
c.Hoạt động 3: Hồi tĩnh
1.Mục đích yêu cầu:
a.Kiến thức:
- Trẻ biết nhún bật bằng 2 chân, phối hợp với lăng tay để lấy
đà bật, chạm đất nhẹ bằng đầu bàn chân đúng kỹ thuật và
hứng thú chơi trò chơi
b.Ký năng
- Luyện cơ tay, chân và kỹ năng biết phối hợp các vận động
cho trẻ.
c.Giáo dục:
1


- Trẻ biết giữ gìn cơ thể khỏe mạnh .
2.Chuẩn bị:
- Địa điểm sạch sẽ, thoáng mát
- Nội dung trò chuyện hớng về chủ đề
3.Tiến hành:
Hoạt động của cô
a.Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô cùng trẻ đi vòng tròn kết
hợp các kiểu đi, chạy rồi về
tập hợp thành 3 tổ.
b. Hoạt động2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung:
Cho trẻ tập với bài : Cho tôi đi
làm ma với.
- Trẻ hát và tập cùng cô 2- 3 lần
- t tay: Tay a ra trc song song,
du tay ra sau 2l 4n.
- t bng: hai tay ua lờn cao nghiờng
ngi sang phi, trỏi 2l 4n
- t chõn: hai tay giang ngang chõn
nhún gút, tay ua ra trc chõn khu


gi xung 4l 4n.
- t bt: Bt tỏch chõn khộp chõn 4l.
* VĐCB: Bật xa
- Cô cho trẻ đứng thành 2
hàng ngang đối diện nhau
cách nhau 3m.
- Các con có thích đi du lịch
đến nhà bạn Gấu Bông
không?
- Đến nhà bạn Gấu Bông phải
đi qua 1 vũng nớc vậy để
đến đợc nhà bạn Gấu Bông
thì chúng ta phải làm gì?
- Cô làm mẫu 2 lần, lần 2 vừa
làm vừa phân tích:
Hai tay cô đa ra phía trớc, từ
từ đa xuống dới ra sau chùng
đầu gối bật. Chạm đất nhẹ
bằng mũi bàn chân.
- Cho 1-2 trẻ lên tập thử cô bao
quát sửa động tác cho trẻ.

Hoạt động của trẻ
- Trẻ đi theo yêu cầu của cô
và lên hàng theo tổ.
- Trẻ hát và tập theo lời bài
hát

- Chỏu chuyn i hỡnh thnh 2
hng ngang.
- Chỏu lng nghe cụ núi
- Chỏu chỳ ý xem cụ lm mu

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu

2


- Lần lợt cho 2 trẻ đầu hàng lên
thực hiện vận động.
- Cô cùng trẻ nhắc lại tên vận
- chỏu nhc li tờn vn ng
động và cách vận động.
- Để tăng thêm lần tập cho trẻ
- Chỏu tham gia chi trũ chi
cô cho 2 tổ thực hiện lại 1 lần
nữa.
- Cô củng cố vận động, tuyên
dơng trẻ
* Trò chơi: Trời nắng - trời - Chỏu i li hớt th nh nhng.
ma
- Cô cho trẻ đứng xung quanh

- Giới thiệu tên trò chơi
- Cô nêu luật chơi, cách chơi
và cho trẻ chơi
- Cô động viên tuyên dơng trẻ.
c.Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
- Trẻ đI lại nhẹ nhàng xung
quanh sân tập.

Hot ng khỏm phỏ khoa hc
ti: Nc vi i sng con ngi

Hot ng:
Hot ng 1: Cho tr chi trũ chi hỏt to, hỏt nh ( Git ma v em bộ )
Hot ng 2: m thoi vi tr v nc
Hot ng 3: Cho tr chi trũ chi
Hot ng 4: Kt thỳc
I) Yờu cu:
- Kin thc: Tr bit c li ớch ca nc i vi i sng con ngi cng
nh i vi mi vt xung quanh nh: nc dựng tm, git, ung, ti cõy
- K nng: Tr cm nhn c ting nc chy, ting ma v nhng õm thanh
khỏc ca nc
3


- Thái độ: Cháu biết dùng ngôn ngữ để nói lên hiểu biết của mình về nước.
Trẻ biết tiết kiệm nước khi sử dụng, biết bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ
môi trường nước
II) Chuẩn bị:
- 4 chai nước bằng thuỷ tinh có lượng nước khác nhau
- Tranh ảnh ( bé đang tắm, ông tưới cây…)
- Cây khô, đất khô
III) Tích hợp:
- Âm nhạc: nghe âm thanh phát ra từ chai nước + hát “Giọt mưa và em bé”
- Toán: So sánh nhiều hơn, ít hơn của các chai nước.
IV) Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1:
* Hoạt động 1: cho trẻ nghe âm thanh từ
những chai nước giống giai điệu bài hát
“Giọt mưa và em bé”  cho trẻ hát theo sự
hướng dẫn của cô ( to, nhỏ, vừa…)
- Cô giới thiệu cho trẻ những chai nước, cho
trẻ quan sát  cô hỏi trẻ những chai nước có
mực nước có bằng nhau không? Vì sao
những chai nước có những âm thanh khác
nhau?
Hoạt động 2: Hoạt động nhận thức
- Trò chơi nhỏ: đàm thoại với trẻ về nước
+ Nước dùng để làm gì?
+ Cho trẻ xem tranh
- Cho trẻ xem cây khô, đất khô.
- Hỏi trẻ vì sao cây khô, đất khô?
- Nước có cần thiết đối với chúng ta không?
Vì sao?
* Hoạt động 3: Cho trẻ về các góc:
+ Tưới cây
+ Pha nước chanh
+ Chơi với các chai nước (gõ âm thanh)
+ Đong nước.
* Hoạt động 4: Kết thúc
- Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động của trẻ
Cháu chơi trò chơi cùng cô và
các bạn
Cháu quan sát
Không. Do mực nước không
bằng nhau

uống, tắm, tưới cây, nấu cơm…
Cháu xem tranh
Vì thiếu nước
Rất cần
Cháu trả lời
Cháu về các góc chơi

* Sinh hoạt chiều:
- Ôn luyện các nội dung đã học trong buổi sáng
- Dạy trẻ các bài thơ, bài hát có trong chủ điểm
- Hướng trẻ chơi ở các góc theo ý thích
4


Thứ ba ngày 19 tháng 04 năm 2011
Hoạt động ph¸t triển thẫm mỹ
ĐÒ tµi: “Xé dán mặt trời”
1. HĐ1: Trß chuyÖn g©y høng thó:
- Cho trÎ h¸t bµi: “ Cháu vẽ ông mặt trời ”
2.HĐ2:Híng trÎ tíi nhiÖm vô:
3.HĐ3: Híng dÉn trÎ thùc hiÖn nhiÖm vô:
4. HĐ4: trÎ thùc hiÖn:
5.HĐ5: Trưng bµy vµ nhận xÐt s¶n phÈm:
- KT: Trẻ biết dùng các kỹ năng xé nhích hình tròn, xé dải các tia nắng tạo thành
ông mặt trời, biết phết hồ dán ông mặt trời
- KN: Nhằm giúp trẻ nắm được kĩ năng xé dán, phết hồ.Rèn sự khéo léo của đôi
tay.
- T§: Giáo dục trẻ biết tạo ra sản phẩm,
Giữ gìn sản phẩm của mình, yêu thiên nhiên
- Chuẩn bị:
Tranh mẫu của cô xé dán ông mặt trời
Giấy A4 , giá treo
sản
phẩm,que chỉ,sáp màu, bàn ghế.
NDTH: hát “ Cháu vẽ ông mặt trời
Toán: Ôn hình tròn.
Hoạt động của cô
1. HĐ1: Trß chuyÖn g©y høng
thó:
- Cho trÎ h¸t bµi: “ Cháu vẽ ông mặt
trời ”
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ chủ đề, híng trÎ tíi néi dung bµi.
2.HĐ2:Híng trÎ tíi nhiÖm vô:
- Hôm nay cô và chúng mình sẽ cùng xé
dán ông mặt trời nhé! Để xé dán được ông
mặt trời các con hãy quan sát xem cô giáo
có bức tranh xé dán ông mặt trời như thế
nào. Các con cho cô biết đây là gì? Cô xé
ông mặt trời có dạng hình gì ? Và cô xé
hình tròn màu gì ? Cô xé các tia nắng bằng
5

Hoạt động của cháu
- Cả lớp hát
- Trò chuyện cùng cô

- Ông mặt trời
- Hình tròn
- Màu cam. Màu đỏ


màu gì? cô dùng kỹ năng gì để xé dán ông
mặt trời ?
- Các con có muốn xé dán được ông mặt
trời giống như cô không ? để xé dán được
ông mặt trời các con hãy quan sát cô làm
mẫu trước nhé
3.HĐ3: Híng dÉn trÎ thùc hiÖn
nhiÖm vô:
- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích,các
con cùng quan sát cô xé dán ông mặt trời
nhé?
- Cô làm mẫu lần 2: phân tích kỹ năng xé
dán.
- Cô xé ông mặt trời có dạng hình gì ?
- Cô xé như thế nào ? ( xé nhích), cô đang
xé ông mặt trời màu gì?
- Tiếp theo cô xé thêm gì ? Cô xé các tia
nắng như thế nào ? xé bằng màu gì ? xé
xong cô làm gì ?
- Cô xếp ông mặt trời sao cho cân đối bố
cục sau đó cô phết hồ dán
- Cô đã xé dán xong bức tranh ông mặt trời
rồi, để bức tranh đẹp hơn cô
sẽ vẽ thêm cây cỏ ở bên dưới…
các con có muốn xé dán ông mặt trời như
cô không? để xé dán được bức tranh ông
mặt trời các con dùng những kỹ năng gì?
- Cô gọi trẻ khá lên nhắc lại kỹ năng xé dán
ông mặt trời (nếu trẻ không trả lời được cô
nói cho trẻ hiểu)…
- Bây giờ các con cùng xé dán những bức
tranh ông mặt trời khác nhé!
4. HĐ4: trÎ thùc hiÖn:
- Các con có thích xé dán ông mặt trời
không? Bây giờ các con chọn màu để xé
nhé
- Cô chú ý quan sát, động viên khuyến
khích trẻ xé dán, gợi ý trẻ sáng tạo thêm
5.HĐ5: Trưng bµy vµ nhận xÐt
s¶n phÈm:
- Cô mời - Gọi trẻ nhận xét:
+ Con thích bài của bạn nào? Tại sao?
+ Bài của bạn xé dán ông mặt trời như thế
6

- Cháu quan sát cô làm

- Hình tròn
- Cháu nhìn và trả lời

- Cháu nhắc lại kỹ năhg


- Cháu thực hiện

- trẻ đem sản phẩm lên
trưng bày
- Cháu tự trả lời


nào?
+ Bài của bạn xé dán đã đẹp chưa? Vì sao?
+ Theo con bài nào xé dán đẹp nữa?
- Cô nhận xét chung ,giáo dục ,động viên - Cháu tham gia vào các hoạt
trẻ làm tốt hơn vào giờ sau
động khác.
*Kết thúc : Hướng trẻ vào hoạt động góc
* Sinh hoạt chiều:
- Ôn luyện các nội dung đã học trong buổi sáng
- Dạy trẻ các bài thơ, bài hát có trong chủ điểm
- Hướng trẻ chơi ở các góc theo ý thích

Thứ tư ngày 20 tháng 04 năm 2011

Hoạt động phát triển thẩm mỹ
Đề tài: Đừng đi đằng kia có mưa
-

.

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-

Trẻ hát và vận động nhịp nhàng, tự nhiên theo bài hát.
Biết cách sử dụng các dụng cụ để tham gia vào các họat động: BẬt qua
vòng, vận động bài hát với vòng, khiêu vũ với bóng.
Phát triển khả năng sáng tạo vận động khi tham gia vận động bài hát, Phát
triển tai nghe, định hướng không gian khi tham gia trò chơi âm nhạc.
Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng với bạn trong các họat động.

II/ CHUẨN BỊ:

-

Phòng âm nhạc.
Nhiều chậu cây cảnh.
Đàn, nhạc không lời
Mỗi trẻ 1 cái vòng, 2 trẻ 1 trái bóng.

III/ TIẾN HÀNH:
HOẠT ĐỘNG CÔ

HỌAT ĐỘNG CHÁU

*HoạT động 1: Vận động bài “Đừng đi
đằng kia có mưa”
7


- Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện:
- Lắng nghe cô kể chuyện
“Trong một khu vườn nọ có rất nhiều cây.
và trò chuyện cùng cô.
Thế cácon thử nghĩ xem có những cây gì?
Đúng rồi, các cây trong khu vườn đều phát
triển rất tốt. Có một lần các cây trong vườn
nói chuyện với nhau: Cây cam nói “Mình lớn
thật nhanh và cho thật nhiều quả to ơi là to”.
Cây phượng lại nói “Còn mình thì cao thật
là cao và mọc những cành lá xanh mơn
mởn che bóng mát cho mọi người”. Các cây
lần lượt kể về mình, bỗng cây dừa lên tiếng
“Nhưng các bạn cây ơi, các bạn có biết vì
sao mà chúng ta lại lớn nhanh và xanh tươi
tốt thế không?” Các cây quay lại nìn nhau
và suy nghĩ… Thế các con có biết là nhờ
đâu mà các cây lại lớn nhanh như thế
không? Thế các con có muốn đi thăm khu
vườn chơi không?
- Cô dẫn trẻ đi vào khu vườn và giới thiệu
với trẻ: “Đêm qua có một trận mưa rất to
mưa làm cho cây cối trong khu vườn thêm
xanh tốt. Mưa còn đọng lại những vũng
- Trẻ trả lời tự do.
nước ở trong vườn.”
- Cô gợi hỏi trẻ: Vậy Khi các con đi chơi gặp
- Trẻ chơi cùng cô và
những vũng nước thì các con phải làm sao?
các bạn
- Cô mở nhạc cho trẻ vui chơi trong khu
vườn.(bật hoặc bước qua những vũng
nứơc, chạy dích dắc qua những câhụ cây)
- Trò chuyện cùng cô
- Cô trò chuyện với trẻ:
. Các con chơi có vui không?
. Thế có ai bị vũng nước làm ướt không?
. Vậy các con có thích trời mưa không? Vì
sao?
- Cô trò chuyện và gợi ý cho trẻ phải thật
cẩn thận khi đi trên đường lúc trời mưa và
- Trẻ hát lại bài hát
gợi ý cho trẻ kể tân một bài hát khuyên em
bé khi đi lúc trời mưa.
- Trẻ nói lên ý định của
- Cô và trẻ cùng hát lại bài hát với nhạc
trẻ
“Đừng đi dằng kia có mưa”
- Cô gợi ý cho trẻ: Để cho bài hát này hay
hơn, theo các con mình sẽ làm gì nào?
- Cho trẻ cùng đề xuất những động tác có
- Trẻ hát + vận độnng
thể tập với vòng.
với vòng.
- Cô kết hợp những động tác bé đưa ra để
- Trẻ về nhóm cùng
vận động theo bài hát và múa cho trẻ cùng
nhau thảo luận và
xem.
biểu diễn
8


- Cô cho cả lớp cùng hát + vận động với
vòng
- Cô gợi ý cho trẻ chia làm ba nhóm theo
màu của vòng mà trẻ đang sử dụng, thỏa
thuận sáng tạo các động tác theo từng
nhóm. Sau đó cô lần lượt cho từng nhóm
biểu diễn
- Gợi ý cho cá nhân, nhóm nhỏ lên hát +
vận động theo nhạc theo ý tưởng sáng tạo
của trẻ.
- Cô gợi ý cho trẻ chơi trò chơi nhỏ.
* Hoạt động 2: Trò chơi vận động “ khiêu
vũ với bóng”
- Cô gợi ý cho trẻ nói tên bài hát mà trẻ
vừa nghe trong lúc thư giãn.
- Cô giới thiệu quả bóng và gợi hỏi trẻ: Có
thể làm gì với qua 3 bóng này khi mình đi
chơi ở biển?
- Cô giới thiệu tên trò chơi “Khiêu vũ với
bóng”
- Cô hướng dẫn cách chơi:
+ Kết 1 nhóm 2 bạn, hai bạn sẽ đứng đối
diện nhau, để quả bóng chính giữa trán cảu
hai bạn, 2 tay giữ em của bạn. Khi nghe
nhạc nhanh thì 2 bạn phải bước đi theo
nhạc, nghe nhạc chậm thì con sẽ đứng tại
chỗ lắc lư theo nhịp của nhạc, Khi các con
khiêu vũ phải cẩn thận để không làm rơi
bóng,
- Luật chơi: Nếu cặp nào làm rơi bóng sẽ bị
lọai khỏi cuộc chơi, đem bóng đi cất và ngồi
xem những bạn còn lại chơi cho đến khi
dừng nhạc, cặp nào không làm rơi bóng sẽ
thắng.
- Cô cho trẻ kết nhóm 2 bạn, gợi ý và hỏi
trẻ: Khi kết bạn cho mình các con phải chọn
bạn có chiều cao như thế nào so với mình?
Tại sao?
- Cô cho trẻ kết nhóm và đi lấy bóng.
- Tổ chức cho trẻ chơi ( 2 – 3 lần)
*Hoạt động 3: Nghe hát “ Giọt mưa và
em bé”
- Cô giới thiêu bài hát
- Cô hát cho trẻ nghe và trò chuyện về giai
điệu, nội dung bài hát.
9

-

Trẻ tham gia biểu diễn
cá nhân.

-

Trẻ tự kể tên các trò
chơi có thể chơi với
bóng.

-

Trẻ lắng nghe cách
chơi

-

Trẻ tự suy nghĩ và trả
lời theo ý trẻ.

-

Tham gia trò chơi

-

Nghe cô hát

- Nghe cô hát và vận động
theo cô.


- Cụ hỏt cho tr nghe v tr cú th vn ng
cựng cụ khi cụ hỏt.

* Sinh hot chiu:
- ễn luyn cỏc ni dung ó hc trong bui sỏng
- Dy tr cỏc bi th, bi hỏt cú trong ch im
- Hng tr chi cỏc gúc theo ý thớch

Th nm ngy 21 thỏng 04 nm 2011
Lnh vc phát trin ngụn ng
đề tài: Th: Cu vng
1.HĐ1:Trò chuyện gây hứng thú:
-Hát bài: Chỏu v ụng mt tri cô trò chuyện
2.HĐ2:Nội dung bài:
a.Đọc mẫu:
b.Giảng giải trích dẫn làm rõ ý,cõu hi m thoi:
*Dy tr c th:
3.HĐ3 Kết thúc:Hớng trẻ sang hoạt động góc.
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên bi th, hiểu đợc nội dung bi th núi lờn v p ca cu vng
trờn bu tri
- Tr quan sỏt v nhn thy cu vng l 1 ng cong
- Tr bit cu vng cú 7 mu: . Da cam, vng, lc, lam, chm, tớm thng xut
hin khi cú nhng cn ma ro to va tnh v cú ỏnh nng chiu vo
- Bit c t: cu vng v cỏc t ch mu sc ca cu vng
* kỹ năng:
- Tr th hin c õm iu nh nhng, thit tha ca bi th, bit ngt ging khi
c th
- Tr bit tr li cõu hi v bl cm xỳc khi nghe, c th
- Kh nng cm th vn hc, t duy, so sỏnh, phỏt trin úc liờn tng ca tr: hỡnh
dỏng m cũng lng tn to nuụi con.
* Thái độ:
10


- Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên, yờu quý bn bố ngi thõn
- Chuõn b:
- Cô thuộc nội dung bi th
- Tranh cu vng
- Que chỉ
- Câu hỏi đàm thoại
- Nhạc một số bài hát
NDTH: hỏt chỏu v ụng mt tri
Hot ng ca cụ
1.HĐ1:Trò chuyện gây hứng thú:
-Hát bài: Chỏu v ụng mt tri cô trò
chuyện với trẻ về chủ đề hớng trẻ tới
nội dung bài.
2.HĐ2:Nội dung bài:
Có một bài thơ nói về chic cu vng rt
hay ú l bi th: Cu vng
Ca nh th : Phm Thanh Quang .Cỏc con ngi
ngoan cụ s c cho cỏc con nghe trc nhộ
a.Đọc mẫu:
- Cô đọc lần 1 không tranh. Kt hp
iu b, c ch
- Hỏi trẻ tên bài thơ,tên tác giả.
- Cô đọc lần 2 kết hợp sử dụng tranh
minh hoạ
- Hỏi lại trẻ tên bài thơ ,tên tác giả.
b.Giảng giải trích dẫn làm rõ ý,cõu
hi m thoi:
+ Cụ va c cho các con nghe bi th gỡ ?bi
th do ai sỏng tỏc?
+ Bi th núi cỏi gỡ?( Cu vng)
Cụ c: Chic cu vng by sc
Un mỡnh gúc tri xa
+ Cỏc con thy cu vng cú bao nhiờu mu ?
+ Cu vng cỏc con quan sỏt trờn bu tri l
nhng mu gỡ ?
Cụ c: Cu vng cng cú bn
Cựng vn qua mỏi nh
+ Cu vng cng cú bn, vy bn ca cu vng
l ai ?
- Cỏc con tt c cỏc mu ca cu vng nh
nhng ngi bn thõn thit on kt vi nhau
11

Hot ng ca chỏu
- Chỏu hỏt cựng cụ,
trũ chuyn vi cụ.

- Cjỏu lng nghe cụ
c th
- Chỏu t nhc li
tờn bi th v tờn
tỏc gi

- Cu vng
- By mu
- Xanh, , tớm,
vng...
- Chỏu t tr li
- Chỏu lng nghe cụ
núi


có đủ 7 sắc màu tạo nên bầu trời có cảnh đẹp
lung linh
+ Vì sao người ta thấy cầu vồng có ánh sáng
lung linh?
- Các bạn cầu vồng lung linh cùng với nhau
vươn qua mái nhà
- Các con có biết “ Vươn qua” là như thế nào
không ?
- Vươn qua có nghĩa là phải cố gáng đưa ra, các
con thử làm động tác vươn người ra nắm lấy tay
bạn cô xem nào
+Cô đọc : “ Chiếc cầu vồng bảy sắc
Lung linh cong lên trời
Như lưng mẹ hôm sớm
Làm lụng chẳng nghỉ ngơi ”
+ Chiếc cầu vồng lung linh cong lên trời được
so sánh với hình ảnh của ai ?
+ Các con quan sát hình dáng những người
nông dân cấy lúa, các con thấy hình dáng lưng
cong giống cầu vồng như thế nào ?
+ Mẹ của các con làm việc suốt cả ngày chẳng
nghỉ ngơi nên các con phải yêu thương mẹ các
con nhé!
Cô đọc: “ Ơ kìa cầu vồng nhỏ
Còng lưng cõng cầu to
Như đôi bạn thân thiết
Chẳng xa nhau bao giờ”
Cô chỉ lên cầu vồng và nói : Các bạn cầu vồng
đoàn kết, quý mến nhau giống hình ảnh những
người bạn cõng nhau vui chơi, các bạn cầu vồng
tuy bé thôi nhưng cố gắng cõng bạn vì yêu quý
nhau.
- Các con vừa cùng cô tìm hiểu về hiện tượng
cầu vồng. Đây là hiện tượng tự nhiên mà chúng
ta chỉ thấy sau khi trời mưa to vừa tạnh và có
ánh nắng lên. Thiên nhiên cũng gắn bó với nhau
như những người bạn, chúng mình hãy yêu
thương quý mến nhau như những người bạn cầu
vồng nhé!
*Dạy trẻ đọc thơ:
- Cho cả lớp đọc 4-5 lần diễn cảm
- Tổ ,nhóm,cá nhân trẻ đọc thơ (cô chú ý sửa sai
cho trẻ)
12

- Của mẹ

- Cháu đọc theo cô
- Cháu trả lời


*Củng cố:cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần,hỏi trẻ tên
bài thơ,tên tác giả
- Cháu chuyển sang hoạt
3.H§3 KÕt thóc:Híng trÎ sang ho¹t động khác.
®éng gãc.
* Sinh hoạt chiều:
- Ôn luyện các nội dung đã học trong buổi sáng
- Dạy trẻ các bài thơ, bài hát có trong chủ điểm
- Hướng trẻ chơi ở các góc theo ý thích

Thứ sáu ngày 22 tháng 04 năm 2011
Hoạt động phát triển nhận thức
Đề tài: Ôn nhận biết, phân biệt
hình tròn, hình vuông, chữ nhật

I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Ôn nhận biết, phân biêt hình vuông, hình chữ nhật thông qua các hoạt
động trò chơi
- Nhận biết nhóm số lượng, so sánh thêm bớt đối tượng 4
- Rèn thêm kỹ năng toán nâng cao, xếp mẫu tạo nhóm, thêm bớt, so
sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 tương ứng với chữ số

II.

CHUẨN BỊ:
- 4 que gắn các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
- Một số thẻ hình vuông, hình chữ nhât có kích thước màu sắc khác
nhau để xếp tranh
- 4 tranh có các dạng hình vuông, hình chữ nhật có kích thước màu sắc
khác nhau
- Các con vật cua, cá, chó, mèo, gà, vịt có dạng hình vuông, hình chữ
nhât có kích thước màu sắc khác nhau (40 con)
- Các bài tập kỹ năng toán nâng cao
- Các chữ số 2, 3, 4 mỗi loại 2 thẻ (gắn que)
13


III. HƯỚNG DẪN
Tên hoạt
động
Hoạt động 1:
Nhận biết
hình vuông,
hình chữ nhật

Hoạt động của cô
Ổn định:
Hát bài “Lời cô dạy”
- Trong bài hát có những hình gì?
cô giơ hình theo sự trả lời của trẻ. Cùng
đếm xem có bao nhiêu hình nhé?
- Thế trong 4 hình này có những hình nào
có số cạnh tương ứng với chữ số cô cầm
trên tay (cô lấy chữ số 4)
- Cho trẻ đếm kiểm tra số cạnh của hình
vuông, hình chữ nhật
- Giỏi lắm! với 2 loại hình vuông và chữ
nhật có kích thước và màu sắc khác
nhau, các con chia về 4 nhóm và chọn
những hình tương ứng đặt vào tranh cho
hoàn chỉnh nhé!
(cháu thực hiện xong gắn lên bảng)
- À, các bức tranh rất đẹp, thế nhìn vào
tranh, các con có nhận xét gì về tranh?
Bạn con đã dùng hình vuông hay hình
chữ nhật để xếp vào phần nào của bức
tranh? (chỉ vào tranh hình vuông, hình
chữ nhật)
- Ngoài hình vuông, con còn sử dụng hình
nào nữa để xếp tranh?
- Các hình nào trong tranh có màu đỏ
(vàng hoặc xanh)?

Hoạt động của trẻ

- Trẻ: hình vuông,
hình tròn, tam giác,
chữ nhật
- Trẻ đếm
- Trẻ chọn ra 2 hình
vuông, chữ nhật

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

Gút: đúng rồi! Với các hình có số cạnh
giống nhau nhưng có hình dạng và kích
thước khác nhau nên có tên gọi khác nhau
giống như các con vừa nói.
Hoạt động 2:
Tạo nhóm
những con vật

- Để thưởng cho các con. Cô sẽ cho các
con chơi trò chơi “Nhà chăn nuôi giỏi”.
Các con vật trên đây đã bị lạc đàn, các
14

- Trẻ lắng nghe


cùng dạng
hình vuông,
hình chữ nhật
Thêm bớt
trong phạm vi
4
(trò chơi: Nhà
chăn nuôi
giỏi)

Hoạt động 3:
Tạo nhóm
những đồ vật
tương ứng với
chữ số

Hoạt động 4:
Rèn luyện kỹ
năng tạo
nhóm, thêm
bớt, khoanh
nhóm, loại trừ
không thuộc
nhóm… trong
phạm vi 4

con hãy giúp đưa những con vật này về
cùng nhóm nhé! (mỗi bạn chọn 1 con
vật)
• Nhóm các con vật dưới nước có
cùng dạng vuông hay chữ nhật về
cùng nhóm
• Nhóm các con vật gia cầm có cùng
dạng vuông hay chữ nhật về cùng
nhóm
• Nhóm các vật gia súc có cùng dạng
vuông hay chữ nhật về cùng nhóm
- Cho trẻ đếm, so sánh số lượng giữa các
nhóm vừa tạo (có nhóm nhiều hơn 4, có
nhóm ít hơn 4)
- Muốn cho tất cả các nhóm này bằng
nhau và bằng 4, ta phải làm sao?
- Giỏi lắm! Cô sẽ cho các con chơi trò
chơi tìm nhà (đây là những nhà của các
con). Khi nghe yêu cầu về nhà các con
sẽ tìm đúng nhà có số lượng cầm trên
tay!
Dung dăng dung dẻ
Rủ nhau đi chơi
Cùng nhau tìm nhà
Nhà số mấy
- Cô:
• Lần 1: nhà số 3, 4 (cô cầm thẻ giơ
lên)
• Lần 2: đổi thẻ  về tất cả các nhà

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Bạn nào cũng hay hết, thế con 1 cuộc thi
đang chờ đón các bạn “Hội thi nhà toán
học giỏi?
• Nhóm bạn có số lượng 4  thực hiện - Trẻ thực hiện
bài toán: tạo nhóm, thêm bớt
• Nhóm bạn có số lượng 3  thực hiện - Trẻ thực hiện
bài toán: khoanh nhóm, thêm bớt
- Trẻ thực hiện
• Nhóm bạn còn lại thực hiện bài
toán: loại trừ những vật không thuộc
nhóm, ghi số lượng hình
15


IV.

KẾT THÚC:

Nhận xét, tuyên dương
* Sinh hoạt chiều:
- Ôn luyện các nội dung đã học trong buổi sáng
- Dạy trẻ các bài thơ, bài hát có trong chủ điểm
- Hướng trẻ chơi ở các góc theo ý thích

CHỦ ĐIỂM : Mùa hè
(2 tuần)
TUẦN 1: ( TỪ 25/4 – 29/4/2011)
(TUẦN SÁNG )
Thứ hai ngày, 25/4/2011

Hoạt động chơi của một tuần
Góc xây dựng: Chơi với cát và nước
Góc phân vai: Quán giải khát
Pha nước chanh
Góc nghệ thuật: Hát múa bài về mùa hè
Góc học tập: Vẽ cảnh mùa hè, xé dán ông mặt trời
Thiên nhiên: Chăm sóc lau lá cho cây

Hoạt động ngoài trời
Chơi lộn cầu vồng
Chơi vẽ tự do trên sân trường

THỂ DỤC SÁNG
1/ Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ tËp ®óng, tËp ®Òu c¸c ®éng t¸c
16


- Hứng thú tập các động tác theo lời ca cùng cô
- Phát triển thể lực toàn thân cho trẻ
- Giáo dục trẻ ý thức siêng năng tập luyện TDTT.
2/ Chuẩn bị:
- Địa điểm tập an toàn, sạch sẽ
- Trẻ thuộc lời bài hát: "Cho tôi đi làm ma với
- Đàn ghi giai điệu bài hát hoặc đài mở cho trẻ tập.
- Tâm thế cô và trẻ thoải mái
3/ Cách tiến hành:
Hoạt động của cô:

Hoạt động của trẻ:

Hoạt động 1: Khởi động:
- Trẻ đi theo yêu cầu của
cô và lên hàng theo tổ.

- Cho trẻ đi thành vòng tròn
kết hợp các kiểu đi và hát các
bài hát có trong chủ đề. Sau
đó lên hàng theo tổ.

- Trẻ hát và tập theo lời
bài hát

Hoạt động 2: Trọng động:
Bài tập PTC: "Mựa hố n Cho trẻ vừa hát và tập động
tác theo lời ca cùng cô:
Lần 1: Cho tôi.Tốt tơi
Lần 2: Cho tôi
Rong
chơi.
Lần 3: Tơng tự lời 1, 2

- Trẻ thực hiện theo yêu
Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
cầu củ
Cho trẻ thả lỏng các khớp chân
tay, đi nhẹ nhàng kết hợp vẫy
tay./
Mụn: Hot ng th dc
ti: Chuyn búng qua u
* Hot ng:
Hot ng 1: Khi ng
Hot ng 2: Trng ng
17


Hoạt động 3: Vận động cơ bản
Hoạt động 4: Cháu thực hiện
Hoạt động 5: Nhận xét
I) Yêu cầu:
- Kiến thức: Cháu biết cầm bóng và đưa qua đầu cho bạn nhận bóng
- Kỹ năng: Cháu thực hiện một cách khéo léo không làm rơi bóng xuống đất
và nhanh nhẹn
- Thái độ: Giáo dục cháu có ý thức học tập, biết cổ vũ cho bạn
II) Chuẩn bị:
- Bóng, rổ đựng bóng
III) Tích hợp:
- MTXQ: Trò chuyện về mùa hè
- AN: Thật đáng chê
IV) Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho cháu đi thành vòng tròn theo nhạc, kết
hợp các kiểu đi. Sau đó trở về thành 3 hàng
ngang dãn cách đều nhau
* Hoạt động 2: Trọng động
- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống và vắt
chéo tay
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
- Bụng: Đứng cúi gập người, tay chạm bàn
chân
- Bật: Bật tiến về trước 4 nhịp
* Hoạt động 3: Vận động cơ bản
- Cho cháu chuyển đội hình thành 2 hàng
ngang đứng đối diện nhau, kết hợp hát “ Thật
đáng chê”
- Đúng rồi, có một con cò đi nắng mà không
chịu đội nón mũ, tối về nhà bị bệnh và nằm
rên. Qua bài hát này các con nhớ khi đi đâu
là phải đội nón mũ vào vì mùa hè rất là nóng,
nếu các con đi mà không đội nón mũ sẽ bị
cảm nắng đấy, vậy ngoài mùa hè ra còn có
mùa gì nữa?
Hôm nay cô cho các con tập bài tập thể dục “
Chuyền bóng qua đầu”
- Cô làm mẫu lần 1: Chậm, rõ ràng
18

Hoạt động của trẻ
- Cháu đi theo hiệu lệnh của cô

- Cháu hát và chuyển đội hình
thành 2 hàng ngang đối diện
nhau
- Chú ý lắng nghe

- Cháu chú ý xem cô làm mẫu


- Lần 2: Giải thích
* Hoạt động 4: Cháu thực hiện
- Lần lượt 2 cháu lên thực hiện cho đến hết
lớp, cô quan sát sửa sai, động viên cho cháu
- Cho cháu chơi thi chuyền bóng
- Cháu cùng tham gia chơi
- Cô quan sát cháu chơi
* Hồi tĩnh: Uống nước đá chanh
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Nhận xét, tuyên dương

- Lớp thực hiện

Môn: Môi trường xung quanh
Đề tài: Quan sát trò chuyện về những dấu
hiệu của mùa hè
Hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định hát “ Thật đáng chê”
Hoạt động 2: Hoạt động nhận thức
Hoạt động 3: Trò chơi
Hoạt động 4: Kết thúc
I) Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ phân biệt được các mùa quanh năm qua các dấu hiệu thay
đổi của mùa hè
- Kỹ năng: Cháu biết cách phòng bệnh ở các mùa
- Thái độ: Cháu có hứng thú khi học bài, biết yêu quý thiên nhiên, cảnh vật.
II) Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về mùa hè
III) Tích hợp:
- AN: Thật đáng chê
- Tạo hình: Vẽ mặt trời
IV) Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1: Ổn định
- Cho cháu hát bài “ Thật đáng chê”

Hoạt động của trẻ
- Cháu hát
19


- Cô đố các con chú chích chòe vì sao bị ốm? - Không vệ sinh
- Giữa trưa hè nắng nóng như vậy, mà chú
- Uống nước lã, ăn quả xanh
chích chòe không đội nón, lại ăn uống mất vệ
sinh đó là những thứ gì vậy?
- Vậy chú chích chòe có ngoan không?
- Dạ không
- Bạn nào giỏi kể xem có mấy mùa trong một - Có 4 mùa
năm?
- Đó là những mùa nào? Nhìn xem tranh vẽ
Mùa xuân, mùa hè, mùa thu,
mùa gì?
mùa đông
- Mùa hè hay còn gọi là mùa hạ, các con thấy - Nắng nóng
mặt trời như thế nào?
Hoạt động 2: Hoạt động nhận thức
- Đúng rồi, ông mặt trời tỏa ra ánh nắng chói - Chú ý lắng nghe
chang, thỉnh thoảng có mưa rào nhưng trời
vẫn hanh và nóng, vì vậy các con đi đâu thì
phải nhớ đội mũ, nón, mặc áo tay dài và
mỏng, vào mùa hè cũng có rất nhiều các dịch
bệnh, vì vậy các con phải biết phòng bệnh
như không ăn đồ sống, không uống nước
chưa nấu, phải thường xuyên tắm rửa sạch sẽ
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân
* Hoạt động 3: Trò chơi
- Cho cháu chơi trò chơi trời mưa rồi về chỗ - Cháu chơi trò chơi
vẽ ông mặt trời
Hoạt động 4: Kết thúc
- Nhận xét, tuyên dương
• Nhận xét cuối ngày:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Thứ ba ngày, 26/04/2011

Môn: Hoạt động tạo hình
Đề tài: Vẽ mặt trời
Hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định hát “ Cháu vẽ ông mặt trời”
Hoạt động 2: Làm mẫu
Hoạt động 3: Cháu thực hiện
Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
Hoạt động 5: Kết thúc
20


I) Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết vẽ ông mặt trời
Cháu biết dùng màu để vẽ sáng tạo
- Kỹ năng: Luyện cách vẽ cong tròn làm mặt trời, hướng dẫn cháu vẽ sáng
tạo thêm mặt đất, hoa, cỏ, cây
- Thái độ: Giáo dục cháu biết bảo quản đồ dùng, biết giữ gìn sản phẩm của
mình tạo ra
II) Chuẩn bị:
- Tranh mẫu
- Giấy, bút màu cho trẻ
III) Tích hợp:
- Toán: Hình tròn, màu sắc
- AN: Cháu vẽ ông mặt trời
IV) Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1: Ổn định
- Cho cháu hát “ Cháu vẽ ông mặt trời”
- Các con vừa hát bài hát nói về cái gì?
- Bạn nào biết ông mặt trời hình gì?
Hoạt động 2: Làm mẫu
- Nhìn xem – nhìn xem
- Nhìn xem cô vẽ bức tranh, bạn nào có nhận
xét gì về bức tranh này của cô không?
- Đúng rồi, bức tranh này cô vẽ ông mặt trời
hình tròn, màu đỏ, có những tia nắng màu
vàng, bên trên là những áng mây, bên dưới là
cây, cỏ hoa mọc dưới đất và còn có ong
bướm bay tới chỗ hoa để tìm mật nữa, vậy
các con có thích vẽ ông mặt trời nữa không?
À, đây là cô vẽ ông mặt trời đã lên cao rồi,
còn bạn nào không thích vẽ ông mặt trời lên
cao thì các con vẽ ông mặt trời mới nhô lên
hoặc đang lặn xuống thì các con vẽ ra góc tờ
giấy và vẽ một nét cong thôi
* Hoạt động 3: Cháu thực hiện
- Cho cháu hát “ mùa hè”” và về chỗ thực
hiện
- Cháu thực hiện cô đi quan sát, động viên,
gợi ý cháu vẽ sáng tạo thêm
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Cháu làm xong cho cháu mang sản phẩm
21

Hoạt động của trẻ
- Lớp hát
- Cháu vẽ ông mặt trời
- Hình tròn

- Cháu nhận xét

- Cháu hát và đi về bàn ngồi vẽ

- Cháu cùng cô nhận xét sản
phẩm của bạn


treo trên giá trưng bày và cùng cô nhận xét
sản phẩm của bạn
- Cô tuyên dương tranh vẽ đẹp, sáng tạo,
khuyến khích cháu chưa vẽ được.
Hoạt động 5: Kết thúc
- Nhận xét, tuyên dương
• Nhận xét cuối ngày:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Thứ tư ngày, 27/4/2011

Môn: Hoạt động âm nhạc
Đề tài: Trời nắng, trời mưa
Hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định chơi trò chơi “ Con thỏ”
Hoạt động 2: Cô và trẻ thực hiện
Hoạt động 3: Trò chơi
Hoạt động 4: Nghe hát
Hoạt động 5: Kết thúc
I) Yêu cầu:
- Kiến thức: Cháu thuộc bài hát, nắm được nội dung bài hát, biết tên tác giả
- Kỹ năng: Biết hưởng ứng theo nhịp điệu bài hát, vận động nhịp nhàng
- Thái độ: Giáo dục cháu khi đi đâu nhớ đội mũ để tránh mưa, tránh nắng
II) Chuẩn bị:
- Mũ, mão thỏ
III) Tích hợp:
- MTXQ: Trò chuyện về trời mưa, trời nắng
IV) Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1: Ổn định
- Lớp cùng chơi với cô trò chơi “ Con thỏ”
- Các con vừa chơi trò chơi nói về con gì?
- À, trò chơi nói về con thỏ ăn cỏ, uống nước
rồi con thỏ đi ngủ, hôm nay cô cũng có một
22

Hoạt động của trẻ
- Lớp chơi trò chơi
- Con thỏ
- Chăm chú lắng nghe


bài hát nói về con thỏ đi tắm nắng. Đó là bài
“ Trời nắng, trời mưa” của tác giả Đặng Nhất
Mai
Hoạt động 2: Cô và trẻ thực hiện
- Cô hát lần 1
- Lần 2 đánh nhịp
- Qua bài hát thỏ đi tắm nắng nhưng khi thấy
mưa thỏ cũng biết trú mưa kẻo về bị bệnh.
Các con nhớ học tập chú thỏ ở bài hát này
nhé
- Mời lớp, nhóm hát cùng cô
- Để cho bài hát này được hay hơn cô và các
con cùng hát và vỗ tay đệm theo bài hát này
nhé
- Mời cả lớp
- Mời tổ, nhóm, cá nhân
- Cô quan sát, sửa sai cho cháu
* Hoạt động 3: Trò chơi (Nghe tiếng trống
to hát to, tiếng trống nhỏ hát nhỏ, nghe tiếng
trống nhanh hát nhanh, tiếng trống chậm hát
chậm)
- Cô quan sát cháu chơi
Hoạt động 4: Nghe hát
- Nãy giờ các con hát rất hay giờ cô sẽ hát
tặngcho các con bài hát “ Thật đáng chê” của
tác giả Việt Anh
- Cô hát lần 1
- lần 2 cho cháu múa minh họa cùng cô
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Nhận xét, tuyên dương

- Cháu thực hiện

- Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện
hát và vận động theo bài hát
- Cháu chơi trò chơi

- Cháu hát và múa minh họa
cùng cô

• Nhận xét cuối ngày:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Thứ năm ngày, 28/4/2011

Môn: Hoạt động văn học
Đề tài: Đi nắng
Hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định hát “ Thật đáng chê”
23


Hoạt động 2: Hoạt động nhận thức
Hoạt động 3: Đàm thoại
Hoạt động 4: Kết thúc
I) Yêu cầu:
- Kiến thức: Cháu nắm được nội dung bài thơ, thuộc thơ, trả lời được câu
hỏi, biết tên tác giả
- Kỹ năng: Trẻ đọc thơ diễn cảm, đúng nhịp điệu bài thơ, nói tròn câu
- Thái độ: Giáo dục cháu có thói quen khi đi trời nắng biết đội nón mũ
II) Chuẩn bị:
- Tranh minh họa
III) Tích hợp:
AN: Thật đáng chê
Hoạt động của cô
* Hoạt động 1: Ổn định
- Cho cháu hát “ Thật đáng chê”
- Bài hát nói về con gì?
- À, đúng rồi bài hát nói về con chim chích
chòe trưa nắng hè mà đi đến trường, ấy thế
mà không chịu đội mũ nón gì cả rồi tối về
nhà bị bệnh nhức đầu. Qua bài hát này các
con đã học được một bài học rút kinh nghiệm
là khi các con đi đâu các con nhớ đội nón mũ
vào, nếu không tối về sẽ bị cảm nắng đấy.
Hôm nay cô cũng có một bài thơ rất là hay,
các con hãy lắng nghe xem bài thơ nói về gì
nha?
Hoạt động 2: Hoạt động nhận thức
- Cô đọc diễn cảm lần 1
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa
- Bài thơ nói về cái gì?
- Tóm nội dung bài thơ, trích dẫn giảng giải
- Mời cả lớp đọc thơ cùng cô
- Mời tổ nhóm, cá nhân đọc thơ
- Cô quan sát sửa sai cho cháu
* Hoạt động 3: Đàm thoại
- Cô và cáccon vừa đọc bài thơ có tựa đề là
gì?
- Bài thơ nói đến con gì?
- Nó đậu ở đâu?
- Nó kêu làm sao?
- Vậy con chim kêu khi đi nắng thì phải có
24

Hoạt động của trẻ
- Cháu hát
- Con chim
- Chú ý lắng nghe

- Chăm chú nghe

- Đi nắng
Con chim chích
Ở cành xoan
Nó kêu ai ngoan thì nghe lời nó
Phải có nón mũ mà che


cái gì?
- Nếu ai không nghe lời thì con chim như thế Con chim không thích
nào?
- Vậy qua bài thơ này các con nhớ nghe lời
con chim dặn nhé, khi đi nắng các con nhớ
đôi nón mũ kẻo bị cảm nắng nha
Hoạt động 4: Kết thúc
- Nhận xét, tuyên dương
• Nhận xét cuối ngày:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Thứ sáu ngày 29/4/2011

Môn: Hoạt động toán
Đề tài: Xác định vị trí đồ vật với trẻ
Hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định hát “ Trời nắng, trời mưa”
Hoạt động 2: Hoạt động nhận thức
Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Trò chơi củng cố
Hoạt động 5: Kết thúc
I) Yêu cầu:
- Kiến thức: Cháu biết xác định được đồ vật ở phía nào của cháu
- Kỹ năng: Cháu nhìn và nói đúng, nhanh
- Thái độ: Giáo dục cháu có ý thức trong khi học
II) Chuẩn bị:
- Búp bê, các hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, ô( dù)
- Một số hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật cho cô và trẻ
- Tranh ảnh về phương tiện giao thông
III) Tích hợp:
- MTXQ: Trò chuyện về mùa hè
- AN: Trời nắng, trời mưa
IV) Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×