Tải bản đầy đủ

Báo cáo chuyên môn tháng trường mầm non

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2013
LỚP :MẦM
I/Công tác tháng qua:
- Làm đồ dùng dạy học cho cô và cháu
- Trang trí lớp theo chủ đề
- Tổ chức văn nghệ cho các cháu vui trung thu
- Lên tiết soạn giảng đúng với chương trình
II/ Thực hiện chương trình:
1/ Thực hiện chương trình dạy:
2/ Công tác tuyên truyền: bệnh tay chân miệng và bệnh sốt suất huyết
+ Tuyên tuyền ngộ độc thực phẩm và cách giữ gìn sức khỏe cho trẻ.
+ Tuyên truyền an toàn giao thông khi đi học.
3/ Công tác chăm sóc:
TS/nữ

DT/nữ

Kênh BT

SDDvừa


SDDnặng

Nặng hơn

K

SL
/nữ

SL
/nữ

SL
/nữ

SL/
nữ

H

Tỉ
lệ

tỉ
lệ

Tỉ
lệ

Tỉ
lệ

Thấp
còi1
SL Tỉ
/nữ lệ

Thấp còi
2
SL/ Tỉ


nữ
lệ

Cao hơn
SL
/nữ

Tỉ
lệ

- Biện pháp giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng:
+ giáo viên khuyến khích trẻ ăn hết suất, cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ, tạo tâm
thế thoải mái cho trẻ khi ăn.
+ Tuyên truyền với phụ huynh cho trẻ uống nhiều nước, cho trẻ ăn đúng bữa, tăng cường sữa
cho trẻ vào các bữa ăn phụ.
4/Giáo dục
- Thực hiện chương trình dạy của giáo viên: Thực hiện chủ đề bản thân
- Những đồ dùng phục vụ cho chủ đề
+ Cô:
+Trẻ:
*Hạn chế:Trong khi thực hiện chương trình giảng dạy có một số trẻ chưa có kỉ năng vẻ, tô
màu. Một số trẻ còn thụ động khi tham gia học.
5/ Lồng ghép chuyên đề:
- Chuyên đề giao thông:
- Chuyên đề môi trường:
- Chuyên đề tiết kiệm năng lượng:
IV/ Công việc chưa làm được:
V/ Đánh giá chủ đề:

BÉ CHUYÊN CẦN
SỐ LƯỢNG TỈ LỆ %

BÉ NGOAN XUẤT SẮC
SỐ LƯỢNG TỈ LỆ %

TỈ LỆ BÉ NGOAN
TỈ LỆ %


BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG ......./ 20....
LỚP :CHỒI 2
I/Công tác tháng qua:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II/ Thực hiện chương trình:
1/ Thực hiện chương trình dạy:..................................................................................................
2/ Công tác tuyên truyền:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3/ Công tác chăm sóc:
TS/nữ

DT/nữ

Kênh BT

SDDvừa

SDDnặng

Nặng hơn

K

SL
/nữ

SL
/nữ

SL
/nữ

SL
/nữ

H

Tỉ
lệ

tỉ
lệ

Tỉ
lệ

Tỉ
lệ

Thấp
còi1
SL Tỉ
/nữ lệ

Thấp còi
2
SL
Tỉ
/nữ
lệ

Cao hơn
SL
/nữ

Tỉ
lệ

- Biện pháp giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4/Giáo dục
- Thực hiện chương trình dạy của giáo viên:...............................................................................
- Những đồ dùng phục vụ cho chủ đề
+ Cô:............................................................................................................................................
+Trẻ:............................................................................................................................................
*Hạn chế:......................................................................................................................................
5/ Lồng ghép chuyên đề:
- Chuyên đề giao thông:..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Chuyên đề môi trường:.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Chuyên đề tiết kiệm năng lượng:..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Chuyên đề phát triển ngôn ngữ: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Chuyên đề phát triển vận
động: ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV/ Công việc chưa làm được:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V/ Đánh giá chủ đề:
- Mở chủ
đề:.................................................................................................................................
- Đóng chủ đề:.............................................................................................................................
BÉ CHUYÊN CẦN
BÉ NGOAN XUẤT SẮC
TỈ LỆ BÉ NGOAN
SỐ LƯỢNG
TỈ LỆ %
SỐ LƯỢNG
TỈ LỆ %
TỈ LỆ %
Giục Tương, ngày........tháng.......năm.......
GVCN
Nguyễn Thị Cẩm TúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×